sustainability

Jätkusuutlikkus

frans-van-houten

Juhtiva tervishoiutehnoloogiat pakkuva ettevõttena on meie eesmärk parandada inimeste tervist ja heaolu tähendusrikka innovatsiooni kaudu, et 2030. aastaks mõjutada positiivselt 2,5 miljardi inimese elu aastas.

 

Püüame kasvatada Philipsit vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning seame seepärast omale pidevalt täitmiseks kõrgeid keskkondlikke ja sotsiaalseid sihte ning püüame järgida kõige kõrgemaid juhtimisstandardeid.

 

Vastutustundlik käitumine meie planeedi ja ühiskonnaga on osa meie DNA-st. Olen veendunud, et see on parim viis, kuidas saame Philipsi paljudele huvirühmadele pakkuda suurepärast pikaajalist väärtust.

Frans van Houten,

Philipsi tegevjuht

Meie lähenemisviis

 

Philips on seadnud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskohustuste (ESG) täitmise oma kõrgeimaks prioriteediks.

 

Philipsi 2025. aasta kõige olulisemad eesmärgid ESG kohustuste täitmisel on järgida uute toodete turuletoomisel 100% ulatuses EcoDesigni nõudeid, pakkuda ravivõimalusi 300 miljonile inimesele vähekindlustatud kogukondades ning tagada maksude maksmisel täielik läbipaistvus.

 

Meie lähenemine keskkonna- ja sotsiaalküsimustele kajastab meie kohustust järgida ÜRO säästva arengu eesmärke (SDG) 3, 12 ja 13.:

 

  • SDG 3: tagada kõigile vanuserühmadele hea tervis ja heaolu
  • SDG 12: tagada säästev tarbimine ja tootmine
  • SDG 13: võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks

 

Rohkem infot

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.