Isikuandmete kaitset käsitlev teatis Philips Sonicare

 

Käesolevat isikuandmete kaitset käsitlevat teatist muudeti viimati 23. jaanuaril 2017.

Philips Sonicare töötleb isikuandmeid, mida on kogunud Philips Sonicare seade/seadmed (“Seadmed”) ning [Philips Sonicare] mobiilirakendus (“Äpp”).
Käesolev isikuandmete kaitset käsitlev teatis puudutab isikuandmeid, mida koguvad Seadmed ja Äpp, mida juhib või mis on  Philips Consumer Lifestyle B.V., aadress: High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Madalmaade Kuningriik või selle tütarettevõtete ("Philips") kontrolli all. Vastutavaks andmetöötlejaks on Philips Baltic SIA, kelle asukoht on Ziedleju iela 2, Marupe, Marupes novads, LV-2167 Latvia ning e-posti aadress on e-post, kuhu Eesti kliendid saavad eesti keeles kirjutada. See teatis käsitleb puutumatuse kaitse tavasid, tegemist ei ole lepingu ega kokkuleppega.

Kogutavad ja kasutatavad andmed

account data

Konto andmed

Nende andmete hulka kuuluvad kasutajanimi, nimi, e-posti aadress, sugu, vanus, riik, regioon, keel ja salasõna.

 

Neid andmeid kogutakse konto loomiseks ja haldamiseks. Teie kontot kasutatakse, et saata teile tervituskiri, kontrollida kasutajanime ja parooli, suhtlemisel Teie küsimustele vastamiseks ning Teile rangelt teenusega seotud teadete saatmiseks, näiteks kui meie teenus katkestatakse ajutiselt hoolduse ajaks. Me kasutame Teie registreerimisteavet Teie konto loomiseks ja haldamiseks või ostu registreerimiseks.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Data filled in by you

Teie poolt täidetud andmed

Nende andmete hulka kuuluva hammaste pesu ja hingeõhu kvaliteedi eesmärgid, mille olete endale seadnud, algusküsimustikus antud vastused, kontekstil põhinevad küsimused hammaste hoolduse harjumuste ja tegevuste kohta.

 

Kogutavaid andmeid kasutatakse selleks, et aidata Teil parandada oma hambapesu- ja suuhügieeniharjumusi ning teha pikaajalisi muudatusi hammaste ja suuõõne tervises.. Me teeme seda, mõõtes Teie edasiminekut eesmärgi suunas ning andes suuhoolduse soovitusi, mis aitavad eesmärke saavutada.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Devices data

Seadme(te) andmed

Kui kasutate Philips Sonicare ühendatud hambaharja Seadet, siis see Seade salvestab Seadme kasutamist Teie poolt, nt kasutamise aega, aku laetust ja andurite andmeid, nt harja asukohta, liikumist ja survet lisaks hammaste pesemisel kasutatava hambaharjaotsa tüübile ja pesemisrežiimile ja saadab selle andmevoo Äpile. Need andmed sisaldavad ka unikaalset Kasutaja Seadme numbrit, Seadme(te) IP-aadressi, kasutatava mobiilse veebilehitseja või operatsioonisüsteemi tüüpi, sessiooni ja kasutamise andmeid, mis on teave selle kohta, kuidas Te Seadmeid kasutate.

 

 • Kogutavaid andmeid kasutatakse selleks, et jälgida hambapesu ning sünkroniseerida see Teie personaalse 3D suukaardiga Sonicare äpis, et pakkuda individuaalset kohandatud programmi, mis pöörab viivitamatult tähelepanu vahelejäänud kohtadele, jälgib hambaharja pea tõhusust ning annab märku, kui harjapea tuleb välja vahetada.

 

Kui kasutate Philips Sonicare hingeõhu analüsaatorit Seadet, siis see seade salvestab seadme kasutamist Teie poolt, nt kasutamise aega, aku laetust ja andurite andmeid, sh bakterite põhjustatud gaasid (lenduvad väävliühendid VSC) ja suu niiskus ja saadab selle andmevoo Äpile. Need andmed sisaldavad ka unikaalset Kasutaja Seadme numbrit, Seadme(te) IP-aadressi, kasutatava mobiilse veebilehitseja või operatsioonisüsteemi tüüpi, sessioonide ja kasutamise andmeid, mis on teave selle kohta, kuidas Te Seadmeid kasutate.

 

 • Kogutavaid andmeid kasutatakse selleks, et anda reaalajas tulemusi hingeõhu kvaliteedi kohta, jälgida korduvusi ning pakkuda personaalset juhendamist ja õpet selle kohta, kuidas oma hingeõhku ja suuhügieeni harjumusi parandada.
 • Kogutavad andmed annavad teavet selle kohta, kuidas Te Seadet kasutate. 
Lugege täpsemaltLugege vähem
Cookies

Küpsised

Äpp kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnikaid. Need andmed sisaldavad unikaalset Kasutaja Seadme numbrit, Teie mobiilsiseseadme(te) IP-aadressi, kasutatava mobiilse veebilehitseja või operatsioonisüsteemi tüüpi, sessioonide ja kasutamise andmeid, mis on teave selle kohta, kuidas Te Äppi kasutate.

 

Millist tüüpi küpsiseid me kasutame:

 

Nõutavad küpsised

Need küpsised tagavad selle, et veebileht töötab õigesti.

 

Analüütilised küpsised

Need küpsised võimaldavad meil analüüsida veebilehe kasutamist, võimaldades meil mõõta ja täiustada oma lehtede sooritusi.

 

Sotsiaalmeedia

Need küpsised võimaldavad meil ühenduda Teie sotsiaalvõrkudega ja lugeda arvustusi.

 

Suunatud reklaami küpsised

Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et pakkuda rohkem Teie huvidele vastavaid reklaame, nii Philipsi veebilehtedel kui ka väljaspool.

 

 • Neid andmeid saab kasutada selleks, et teha kindlaks, millised Äpi osad Teile huvi pakuvad, jälgida Teie poolset Äpi kasutamist, et anda Teile Äpiga parem kasutuskogemus või jagada sotsiaalmeedia sisu. Lisaks kasutame me küpsiseid, mis tagavad Äpi õigesti funktsioneerimise.
 • Kogutavaid andmeid kasutatakse selleks, et pakkuda Teile Äpi funktsioone.
 • Lisaks annavad kogutavad andmed teavet selle kohta, kuidas Te Äppi ja Seadmeid kasutate ja külastate.
 • Lisateavet sotsiaalmeedia poolt kasutatavate küpsiste ning nendega kogutavate võimalike andmete kohta vt sotsiaalmeedia osapoolte endi väljastatud isikuandmete kaitset käsitlevatest avaldustest. Allpool oleme loetlenud isikuandmete kaitset käsitlevad avaldused sotsiaalmeedia kanalite kaupa, mida Philips kõige rohkem kasutab:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Lugege täpsemaltLugege vähem
Location data

Asukoha andmed

Kui lubate ligipääsu oma asukoha andmete, võime me koguda andmed Teie mobiilsideseadme geograafilise asukoha kohta.

 

 • Kui kasutate tugiteenuse leheküljel funktsiooni "Leia lähim Philips", nõutakse Teilt oma asukohaandmete jagamist Philipsiga. Teie asukoha andmete põhjal juhendatakse Teid lähima kaupluse või suunatakse Teie asukohariigi klienditeeninduse kontaktandmete juurde.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Combined data

Kombineeritud andmed

Nende andmete hulka kuuluvad konto andmed, Teie poolt täidetud andmed, Seadme(te) andmed, küpsised, asukoha andmed ning andmed, mida Philips kogub siis, kui Te Philipsiga suhtlete, ning nende hulka kuuluvad:

 

 • Andmed Teie suhtluse ning Philipsi digitaalsete kanalite, nt sotsiaalmeedia, veebilehtede, e-posti, äppide ja ühendatud toote kasutamise kohta. Nende andmete hulka võib kuuluda: IP-aadress, küpsised, seadme teave, klikatavad või koputatavad teated, asukoha andmed, külastatavad veebilehed jne.
 • Kombineeritud andmeid analüüsitakse ning kasutatakse selleks, et pakkuda Teile Philips Sonicare teenuseid, nagu nt jälgida hambapesu ning sünkroniseerida see Teie personaalse 3D suukaardiga Sonicare äpis, et pakkuda individuaalset kohandatud programmi, mis pöörab viivitamatult tähelepanu vahelejäänud kohtadele, jälgib hambaharja pea tõhusust ning annab märku, kui harjapea tuleb välja vahetada, jälgida hingeõhu kvaliteedi korduvusi, ülevaadet ja juhendamist. Me võime need andmed koondada, eemaldades isiku identifitseerimist võimaldavad andmed, et andmeid avaldada, presenteerida, esitada aruannetes või muudes (turundus)sõnumites, mida me võime kasutada nii sise- kui ka väliseesmärkidel.
 • Kui soovite saada oma eelistustel ja käitumisel põhinevaid reklaamsõnumeid Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate kohta, võime saata Teile reklaamsõnumeid e-posti, telefoni ja muude digitaalsete kanalite kaudu, nagu nt mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Selleks, et olla võimeline koostama Teie eelistustele ja käitumisele vastav sõnum ning pakkuda Teile parimat personaalset kogemust, võime analüüsida ja kombineerida Teie personaalseid andmeid.
 • Me kasutame neid andmeid Äpi, seadmete ja oma toodete ja teenuste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse täiustamiseks ning uute toodete ja teenuste välja töötamiseks.
 • Me võime Teilt kogutud teavet kombineerida ning jagada teiste Philips Grupi ettevõtete ja kolmandate isikutega.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties
Kolmandad isikud

Philips võib kasutada kolmandaid isikuid, kes pakuvad järgmisi teenuseid:

 

IT teenusepakkujad

Need teenusepakkujad tarnivad vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu, salvestus-, tehinguteenused ja/või seonduva tehnoloogia, mis on vajalikud Äpi või pakutavate teenuste käitamiseks.

 

Pilveteenuse pakkujad

Need teenusepakkujad pakuvad andmesäilitusteenuseid. Philips on võtnud endale kohustuse säilitada Teie isikuandmeid Teie oma regioonis, kasutades Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas pakutavat pilveteenust.

 

Maksed

Need teenusepakkujad käsitlevad finantsandmeid seoses rakendusesiseste ostudega.

 

Philips nõuab nendelt teenusepakkujatelt isikuandmete kaitsmist Philipsiga võrdväärsel tasemel, isikuandmete töötlemist üksnes eelpool mainitud konkreetsel eesmärgil ning ligipääsu konkreetse teenuse pakkumiseks minimaalselt vajalikele andmetele.

 

Juhul kui Philips lubab kolmandal isikul viia Teie isikuandmeid Teie geograafilisest regioonist välja, rakendame me meetmeid Teie eraelu puutumatuse õiguste kaitseks kas lepinguliste kokkulepete või muude vahenditega, mis tagavad võrdväärsel tasemel kaitse sel ajal, mil meie kolmandad isikud tegelevad teabe töötlemisega.

 

Philips avaldab isikuandmeid ainult käesoleva isikuandmete kaitset käsitleva teatise ja/või seadusega ettenähtud juhtudel.

 

Philips müüb mõnikord mõne ettevõtte või osa ettevõttest teisele firmale. Selline omandi võõrandamine võib hõlmata selle ettevõttega otseselt seotud Teie isikuandmete võõrandamist ostvale firmale.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Euroopas, USA s, Ladina-Ameerikas, Tokios või Sydney’s ja Hiinas.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to rakendusesiseste ostudega.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Lugege täpsemaltLugege vähem
Choices and rights

Valikud ja õigused

Palume saata e-kiri aadressile privacy@philips.com ui soovite kasutada oma järgnevaid valikuid ja õigusi:

 

 • Ligipääs
  Te võite igal ajal nõuda ligipääsu oma isikuandmetele.
 • Paranduse nõudmine
  Te võite igal ajal nõuda paranduse tegemist oma isikuandmetes.
 • Protestimine
  Te võite igal ajal protestida oma isikuandmete töötlemist.
 • Küsimused või kaebused
  Te võite igal ajal võtta meiega ühendust, kui teil on küsimusi, kaebusi, muresid või ettepanekuid.
 • Nõusoleku tagasivõtmine
  Te võite lihtsasti võtta oma nõusoleku tagasi (näiteks keelduda meie turundusteenustest, kasutades "unsubscribe" nuppu iga meie saadetud e-kirja all).
 • Kustutamine
  ITe võite igal ajal nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui need on olemas
 • Andmete ülekandmise õigus
  Teil on õigus saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkaasutataval ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.
 • Õigus piirata töötlemist
  Kui võimalik, võite paluda oma isiklike andmete töötlemise piiramist.

  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku alusel Philipsi seaduslik õigus Teie isikuandmete töötlemiseks Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 4.
Lugege täpsemaltLugege vähem
We protect your personal data
Me kaitseme Teie isikuandmeid

Me tunnistame ja suhtume tõsiselt oma kohustusse kaitsta Teie poolt Philipsile usaldatud andmeid kadumise, väärkasutuse ja volitamata ligipääsu eest. Philips kasutab erinevaid turvatehnoloogiaid ja organisatsiooni protseduure, mis aitavad Teie andmeid kaitsta. Näiteks rakendame juurdepääsukontrolli, kasutame tulemüüre, krüpteerimist ja turvalisi servereid. Juhul kui otsustate oma profiili kustutada, säilitame Teie andmeid 2 aastat ning seejärel kustutatakse Teie isikuandmed.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Special information for parents
Spetsiaalne teave lapsevanematele

Kuigi Philips Sonicare ei ole üldiselt ette nähtud lastele vanusele alla 13 eluaasta, näeb Philipsi poliitika ette seaduste järgimist, seoses lapsevanemalt või hooldajalt loa saamisega enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist.

 

Juhul kui lapsevanem või hooldaja saab teada, et tema laps, kes on noorem kui 13 on esitanud meiel oma isikuandmeid, palume võtta meiega ühendust privacy@philips.com. Juhul kui meile saab teatavaks, et alla 13 aastane laps on esitanud meile isikuandmeid, kustutame me sellised andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Local specific information
Kohalik spetsiifiline teave: California eraelu puutumatuse õigused

California tsiviilkoodeksi paragrahv 1789.83 lubab meie klientidel, kes on California elanikud, nõuda ja saada meilt kord aastas tasuta teavet isikuandmete kohta (olemasolul), mille me oleme avaldanud kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil eelmisel kalendriaastal. Rakendatavuse korral sisaldab see teave kategooriate kaupa loetelu jagatud isikuandmetest ning kõikide kolmandate isikute nimesid ja aadresse, kellega me vahetult eelneval kalendriaastal teavet jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellist nõuet esitada, palume saata e-kiri privacy@philips.com.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice
Käesoleva isikuandmete kaitset käsitleva teatise muudatused

Philipsi pakutavad teenused võivad aeg-ajalt muutuda ilma sellest ette teatamata. Seetõttu jätame endale õiguse seda isikuandmete kaitset käsitlevat teatist aeg-ajalt muuta. 

 

Soovitame sageli järele kontrollida ning uusim versioon üle vaadata.

 

Uus isikuandmete kaitset käsitlev teatis jõustub postitamisel; juhul kui Te ei nõustu teatise uue versiooniga, peaksite oma eelistusi muutma või kaaluma Äpi kasutamise lõpetamist. Teenusesse sisenemise või kasutamisega pärast muudatuste jõustumist kinnitate, et olete isikuandmete kaitset käsitleva teatise uuest versioonist teadlik.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Contact

Meie kontaktid

Te saate võtta meiega ühendust aadressil: privacy@philips.com.

Kaebuse esitamise õigus
Juhul kui leiate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, siis on Teil õigus esitada järelevalveametile - Andmekaitseinspektsioonile - kaebus või pöörduda hagiga kohtusse.