Philips Sonicare for Kidsi privaatsusteade

Seda privaatsusteadet uuendati viimati 30. aprill 2019.

Rakendus Philips Sonicare for Kids (edaspidi: rakendus) aitab lapsevanematel jälgida ja parandada oma laste hammaste pesemise harjumusi ning pakub neile kohandatud teavet hammaste harjamise kohta, mis põhineb nende laste harjamisandmetel (edaspidi: teenused).

 

Rakendus kasutab isikuandmeid, mida on kogutud või töödeldud Philips Sonicare for Kidsi Bluetoothi-ühendusega hambaharja käepideme (edaspidi: seade) ja/või rakenduse kaudu, mida kontrollib Philips Oral Healthcare, LLC või mõni sellega seotud ettevõtetest või selle tütarettevõtetest (edaspidi: Philips või meie) või on selle kontrolli all.

 

Seda privaatsusteadet kohaldatakse rakenduse ja seadme kogutud isikuandmetele. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata meie teenuste kasutajatel aru saada meie põhimõtetest isikuandmete töötlemise korral, näiteks sellest, missuguseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme ning millised õigused on teil teenuse kasutajana. Palun lugege ka meie teadet küpsiste kohta ja kasutustingimusi, kus on kirjeldatud meie teenuste kasutamise tingimusi.

Missuguseid isikuandmeid ja mis eesmärgil kogutakse

 

Teenuseid osutades saame või kogume selliseid isikuandmeid, mis on alljärgnevas täpselt nimetatud. See kehtib ka juhul, kui te sisenete rakendusse, laadite selle alla või installite selle. 

account data

Delikaatsed isikuandmed

Kui annate oma nõusoleku, kogume andmeid teie lapse hammaste pesemise harjumuste ja rakenduse kasutamise kohta, sh hambaharja tüüp (tavaline, elektriline või Sonicare), hambaharja käepideme andmed (mudeli number, seerianumber, püsivara versioon, tootja), harjamise kestus, algusaeg ja intensiivsus (edaspidi: harjamisandmed).  Kasutame harjamisandmeid analüüsimise eesmärgil, et täiustada rakendust ja teenuseid.  Philips tagab alati, et harjamisandmete töötlemisele kohaldatakse asjakohaseid andmekaitsemeetmeid. Muu hulgas tagab Philips, et harjamisandmetega seotud mistahes IP-aadress asendatakse enne salvestamist üldise IP-aadressiga.

 

Enne mistahes delikaatsete andmete kogumist teatame sellest teile ja küsime selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Me ei palu teilt saata ega avalikustada meile peale eelnimetatud andmete rakenduses või selle kaudu või mistahes muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste, maailmavaateliste vm veendumuste, terviseseisundi, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilised või geneetilised tunnused, õigusrikkumised või ametiühingu liikmeks olemine).


Kui te ei anna nõusolekut, siis ei töötle Philips harjamisandmeid mitte mingil viisil. Sellisel juhul säilitatakse harjamisandmeid teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata.  Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse harjamisandmed teie mobiilsideseadmest.  

Lugege täpsemaltLugege vähem

Konto andmed

Rakenduse lapsevanemate koondpaneelile juurdepääsemiseks peate looma konto.  Saate selleks kasutada MyPhilipsi kontot või logida sisse oma sotsiaalmeedia profiili kaudu.  Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks.  

 

  • Kui loote MyPhilipsi konto, siis saadame teile tervituseks e-kirja, et kontrollida teie kasutajanime ja parooli. Meiliaadressi kasutame teie päringutele vastamiseks, ainult teenustega seotud teadete või otseturunduse reklaamide (kui olete selle valinud) saatmiseks. MyPhilipsi kontot saate kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seotud sotsiaalmeediatoimingutest osavõtmiseks (näiteks klõpsates „meeldib“ või „jaga“) ja toote katsetamises või uuringutes osalemiseks.  Kui logite sisse MyPhilipsi konto kaudu, võivad meie kogutavate isikuandmete hulka kuuluda teie eesnimi, kasutajanimi, profiilipilt, meiliaadress, sugu, sünnipäev/vanus, riik, keel, parool ja teie unikaalne kasutaja-ID. Hiina kasutajate korral kogume ka telefoninumbreid.
  • Kui otsustate sisse logida sotsiaalmeedia kaudu, siis võivad meie kogutavate isikuandmete hulka kuuluda teie avalik põhiprofiil (nt profiilipildi URL, identifikaator, sugu, profiili URL, sünnikuupäev, koduleht ja asukoht) ja meiliaadress.  Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda andmeid selle kohta, et kasutate rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia konto kaudu. Palun lugege läbi oma sotsiaalmeedia teenuseostuaja (nt Facebook, Google+) privaatsusteade, sest seal on kirjas tema põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid ta kogub, kuidas neid kasutab, töötleb ja kaitseb.
  • Kasutame teie kontoandmeid teenuste osutamiseks, mistõttu käsitleme nende töötlemist vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik.


Oma lapse profiili loomisel võite sisestada lapse nime ja üles laadida või teha profiilipildi.  Philips ei töötle siiski selliseid andmeid mitte mingil viisil. Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata.  Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.  

Lugege täpsemaltLugege vähem
Cookies

Küpsised

Kasutame mõnes riigis küpsiseid, silte või muud sarnast meetodit (edaspidi: küpsised), et hallata, osutada, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilsideseadme ja koguda teie isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kasutaja seadme unikaalne number, mobiilsideseadme IP-aadress, mobiilsides kasutatava veebibrauseri tüüp või kasutatav operatsioonisüsteem, seansi- ja kasutusandmed või teenuse tulemuslikkuse andmed, mis näitavad, kuidas te rakendust kasutate.

 

Enne küpsiste kasutamist küsime teie nõusolekut.  Täpsemad andmed küpsiste kasutamise kohta selles rakenduses on esitatud meie teates küpsiste kohta, mille leiate rakenduse privaatsusseadete alt.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Location data

Klienditugi

Kui vajate kliendituge, siis võime küsida teilt andmeid meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teie infovahetust Philipsiga ja kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime pakkuda vajalikku tuge. Teenuseid hallates ja osutades pakume muuhulgas kliendituge, oma teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Teie andmeid kasutame ka vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.

Klienditoe andmete töötlemist käsitleme vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik.

Combined data

Kombineeritud andmed

Teie isikuandmeid (sh kontoandmed, küpsised) võime ühitada nende andmetega, mis on kogutud teie infovahetuses Philipsi digitaalkanalite (nt sotsiaalmeedia, veebilehed, e-kirjad), rakenduste ja seotud toodetega. Nende hulka kuuluvad IP-aadressid, küpsised, mobiilsideseadme andmed, lingid, millel klõpsate või mida vajutate, asukoha andmed ja külastatud veebilehed.

 

Kombineeritud andmeid kasutame rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, töökindluse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kombineeritud andmete selline töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.


Kui lubate endale saata Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate reklaame, mis teie eelistuste ja võrgukäitumise põhjal võivad olla teie jaoks olulised, siis on meil õigus saata teile turundus- ja reklaammaterjale e-posti, telefoni ja muude digitaalkanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Võime analüüsida teie kombineeritud andmeid, et saaksime pakkuda täpselt teile vajalikku ja teie ootustele vastavat tulemust, saates teie eelistuste ja harjumustega sobivat infot.   Enne reklaammaterjali saatmist küsime teie nõusolekut. 

Lugege täpsemaltLugege vähem

Load

Kui rakendus vajab teenuse osutamiseks juurdepääsu teie mobiilsideseadme anduritele (nt kaamera, Wi-Fi, geograafiline asukoht või Bluetooth) või muudele andmetele (nt fotod), siis küsime teilt luba.

 

  • Umbkaudne geograafiline asukoht. Androidi operatsioonisüsteemi korral läheb rakenduse ühendamiseks teie seadmega vaja umbkaudset geograafilist asukohta. Philips ei töötle siiski selliseid andmeid mitte mingil viisil.  Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.   

 

  • Mikrofon või audiosalvestis. Rakenduse harjamismängude mängimise ajal võib teie laps autasusid avada, mis hõlmab ka võimalust, et Sparkly saab matkida teie lapse häält.  Rakendus vajab hääle salvestamiseks ja autasu toetamiseks juurdepääsu teie seadme mikrofonile. Siiski ei töötle ega salvesta Philips selliseid andmeid mitte mingil viisil. Ka rakendus ei salvesta selliseid andmeid.
  • Fotod ja meediumid. Kui soovite oma lapse profiilile pildi lisada, võib rakendus küsida juurdepääsu teie kaamerale või fotodele.  Tehnilise eeltingimusena võivad Androidi operatsioonisüsteemid küsida juurdepääsu videotele, kuid rakendus kasutab ainult juurdepääsu kaamerale, et teha fotosid.  Philips ei töötle teie lapse profiilipilti mitte mingil viisil.  Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs.
  • Failid.  Rakendus nõuab juurdepääsu teie failidele, et salvestada keeleseaded ja muud rakenduse tööks vajalikud failid (nt graafika, meediumifailid või muud mahukad programmivarad). Rakenduse kustutamise korral kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties

Kellega jagatakse isikuandmeid?

 

Philips võib seda privaatsusteadet ja/või kohaldatavaid õigusakte järgides avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele vm kolmandatele isikutele.

Teenuseosutajad

Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes aitavad hallata, osutada, parandada, tundma õppida, kohandada, toetada ja turustada meie teenuseid.


Meil on õigus teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega:

 

  • IT- ja pilveteenuse osutajad

Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse käitamiseks või teenuse osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamis-, tehinguteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.

Philips nõuab, et teenuseosutajad tagaksid teie isikuandmete kaitse nõuetekohasel tasemel, mis on samaväärne meie tagatava tasemega. Nõuame, et meie teenuseosutaja töötleb teie isikuandmeid alati meie juhiste kohaselt ja ainult eespool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, nii et juurde pääsetakse miinimumhulgale andmetele, mida neil on vaja konkreetse teenuse osutamiseks, ning teie isikuandmete turvalisus on kaitstud.


Muud kolmandad isikud

Philips võib koostööd teha ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, siis kontrollib Philips, et saate enne teie isikuandmete jagamist sellest teada ja/või teilt küsitakse kohaldatavate õigusaktide kohaselt nõusolekut. Sellel juhul lugege palun nende privaatsusteade tähelepanelikult läbi, sest seal on kirjas nende põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.
 

Võib juhtuda, et Philips müüb mõne ettevõtte või ettevõtte osa teisele ettevõttele. Sellel juhul võidakse omandiõiguse üleminekuga muuhulgas ostjale üle kanda teiega otseselt seotud isikuandmeid. Ühinemise, omandamise, restruktureerimise või varade müümise korral või seadustest tulenevalt vm viisil on Philipsil õigus kõik meie privaatsusteates näidatud õigused ja kohustused vabalt loovutada igale endaga seotud ettevõttele. Meil on õigus teie isikuandmed üle anda igale endaga seotud ettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule.

 

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on selleks tingimused või teenuseosutajad. Ja teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus andmete edastamisega (kui seda on vaja teha) teie elukohariigist muudesse riikidesse, kus andmekaitsenõuded võivad olla teistsugused. Mõnel juhul võivad teiste riikide kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isikuandmetele.


Kui teie asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võidakse teie isikuandmeid edastada sellistele meiega seotud ettevõtetele või teenuseosutajatele väljaspool liitu, kelle andmekaitse nõuetekohast taset on Euroopa Komisjon tunnustanud (nende riikide täielik loetelu on esitatud siin http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea vastavaks (nt Ameerika Ühendriigid), oleme kehtestanud asjakohased meetmed, näiteks meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad kliendi, tarnija ja äripartneri andmete kohta ja/või lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, et kaitsta teie isikuandmeid. Nende meetmete koopia võite saada eespool näidatud lingilt või võttes ühendust aadressil privacy@philips.com.

 

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmed hoiame alles seni, kui see on vajalik või lubatud selle eesmärgi (eesmärkide) korral, milleks andmeid kogutakse. Andmete säilitamisaja määramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid: (i) konkreetse rakenduse ja teenuste kasutamise aeg, (ii) kas meie jaoks on tegemist siduva juriidilise kohustusega või (iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslike kohustuste tõttu (nt kehtivad piirangud, kohtuvaidlused või ametkondlikud uurimised).

Lugege täpsemaltLugege vähem
Choices and rights

Teie valikuvõimalused ja õigused

Kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete juurde pääsemise, nende parandamise, kustutamise, piiramise või nende kohta vastuväidete esitamise kohta selliste andmete korral, mille olete meile juba andnud, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonse koopia saamiseks, et edastada see teisele ettevõttele (määral, millel andmete ülekandmise õiguse annavad teile kohaldatavad seadused), siis saate meiega ühendust võtta aadressil privacy@philips.com. Teie taotlusele vastame kohaldatavat seadust järgides.

 

Palun täpsustage oma taotluses, millistele isikuandmetele soovite juurdepääsu, milliseid parandada, kustutada, piirata või milliste töötlemise vaidlustada. Teie enda kaitsmiseks saame me taotlusi täita ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle konto, meiliaadressi või konto muude andmetega, mida kasutate oma taotluse saatmiseks. Mõnel juhul peame enne taotluse täitmist teie isikusamasust kontrollima. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav.


Nõusoleku, mille oleme teilt saanud isikuandmete kogumiseks ja/või töötlemiseks, võite igal ajal tagasi võtta. Kuid varasema nõusoleku põhjal enne tagasivõtmist tehtud töötlemine jääb siiski õiguspäraseks.


Pidage meeles, et (mõnede) valikute ja õiguste kasutamise korral ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuseid kasutada (täielikult või osaliselt).

Lugege täpsemaltLugege vähem
We protect your personal data

Kaitseme teie isikuandmeid

Peame oluliseks oma kohustust kaitsta Philipsile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Selleks kasutame muuhulgas juurdepääsu kontrollimist, tulemüüre ja turvalisi protokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Special information for parents

Tähelepanuks lapsevanematele

Philipsi põhimõte on järgida õigusakte. Seal võidakse enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist nõuda lapsevanema või eestkostja luba. Kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis.


Kui vanem või hooldaja saab teada, et tema laps on meile oma isikuandmeid andnud ilma nende nõusolekuta, siis tuleb meiega ühendust võtta aadressil privacy@philips.com. Kui me saame teada, et meile on isikuandmeid andnud laps, siis kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Local specific information

Asjakohane kohalik info: California privaatsusõigused (ainult USA)

California tsiviilkoodeksi jaotis 1798.83 lubab meie klientidel, kes on California elanikud, taotleda ja meilt kord aastas tasuta saada infot isikuandmete kohta (kui seda on), mille eelmisel kalendriaastal otseturunduse eesmärgil avaldasime kolmandatele isikutele. Ettenähtud juhtudel sisaldab see info loetelu jagatud isikuandmete kategooriatest ning kõigi kolmandate isikute nimesid ja aadresse, kellega me eelmisel kalendriaastal andmeid jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellist taotlust esitada, siis vaadake palun meie veebilehte isikuandmete kohta: www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice

Selle privaatsusteate muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda, ilma et teile ette teatataks. Seetõttu jätame endale õiguse seda privaatsusteadet mõnikord muuta või ajakohastada. Privaatsusteate ajakohastamise korral uuendame ka selle alguses olevat kuupäeva.


Soovitame teil aeg-ajalt selle privaatsusteate ajakohastatud versioon üle vaadata.


Uus privaatsusteade jõustub kohe, kui see avaldatakse. Kui te muudetud teatega ei nõustu, siis peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamisest loobumist. Sellega, kui jätkate meie teenustele juurdepääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusteate muudatustest ja nõustute nendega.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Contact

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab teie isikuandmeid, siis võtke palun meie andmekaitsespetsialistiga ühendust aadressil privacy@philips.com. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA