Philips Sonicare for Kidsi privaatsusteade

Seda privaatsusteadet värskendati viimati 26. märtsil 2018.

Philips Sonicare for Kidsi üleilmselt pakutavate teenuste eesmärk on aidata vanematel parandada ja jälgida oma laste hambapesutoimingut ning anda laste hambapesuandmete alusel isikupärast teavet harjamise kohta ja osutada muid teenuseid („teenused“). Selle privaatsusteate eesmärk on aidata teil mõista privaatsusmeetmeid, mida teenuste teiepoolse kasutamise korral võtame, sh milliseid andmeid kogume, miks me neid kogume ja mida andmetega teeme, aga ka teie kui üksikisiku õigusi.

 

Philips Sonicare for Kids kasutab isikuandmeid, mida kogutakse või töödeldakse Philips Sonicare for Kidsiga ühendatud Bluetoothiga ühilduva(te) seadme(te) hambaharja käepideme („seade“) ja/või Philips Sonicare’ for Kidsi mobiiliäpi („äpp“) vahendusel.

 

See privaatsusteade kohaldub isikuandmetele, mida kogutakse või töödeldakse seadme ja/või äpiga, mida kontrollib ettevõte Koninklijke Philips N.V. või selle sidus- või tütarettevõtted (edaspidi: Philips, meie või meid) või mille kontrollimise all vastav tegevus toimub.

 

Lugege ka meie küpsiste teatist ja kasutustingimusi, milles kirjeldatakse teie teenuse kasutustingimusi.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil me seda teeme?

 

Võtame vastu või kogume isikuandmeid kooskõlas allkirjeldatuga, kui osutame teile teenuseid, sh juhul, kui pääsete juurde seadmele või äpile, laadite alla või installite äpi või kasutate meie teenuseid. Võime kasutada neid isikuandmeid selleks, et pakkuda teilt lepingu alusel taotletud teenuseid; pakkuda, osutada, täiustada, kohandada, pakkuda tugiteenust ja turustada meie teenuseid kooskõlas meie õigustatud huviga, või täita juriidilist kohustust, mis meile võib kehtida. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid koguksime ja töötleksime, ei pruugi teenused teile kasutatavad olla.

account data

Tundlikud isikuandmed

Enne tundlike isikuandmete kogumist teavitame teid sellest ja palume selleks teie sõnaselget luba. Sellised andmed hõlmavad teavet lapse hambapesuharjumuste kohta, mida kogume ainult pärast teilt sõnaselge nõusoleku saamist. Võite oma nõusolekust igal ajal loobuda, ilma et see mõjutaks nõusolekust loobumisele eelnenud ajal nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.

 

Palume teil meile mitte saata ega avaldada tundlikke isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustusnumber, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmed, poliitilised vaated, religioossed vms veendumused, terviseandmed, biomeetrilised ja geneetilised tunnused, kriminaalne taustteave või ametiühingu liikmesus) äpiga ega selle kaudu või muul viisil.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Konto andmed

Kogume teie isikuandmeid, kui loote konto. Saate äppi sisse logida MyPhilipsi kontot või oma sotsiaalmeedia profiili kasutades. Meie kogutavad isikuandmed võivad hõlmata teie kasutajanime, profiilipilti, nime, e-posti aadressi, sugu, sünnipäeva/vanust, riiki, keelt, viimast säutsu, profiili internetiaadressi, sotsiaalmeedia profiili, asukohta ja parooli.

 

  • Kogutud isikuandmeid kasutatakse teie konto loomiseks ja haldamiseks. Kontot kasutades saate turvaliselt äppi sisse logida. Kui loote äppi sisselogimiseks MyPhilipsi konto, saadame teile teie kasutajanime ja parooli kinnitamiseks e-kirjaga tervituse, vastame e-kirjaga teie päringutele või saadame ainult teenusega seotud teateid või otseturundusteateid, kui olete nende saamisega nõustunud. MyPhilipsi kontot saab kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seoses sotsiaalmeedia tegevuses osalemiseks (näiteks meeldivaks märkimine või jagamine) ning toodete testimises osalemiseks või küsimustikele vastamiseks.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Data filled in by you

Muud esitatud andmed

Need andmed hõlmavad teie nime, e-posti aadressi, unikaalselt ID-numbrit ja teie sugu.

 

  • Kogutud andmeid kasutatakse selleks, et hoida teid kursis kõige uuemate toodete ja teenustega, muude võimaluste ja Philipsis toimuvate muutustega. Samuti saab andmeid kasutada selleks, et tuletada teile meelde, millal teie hambaharjapea tuleb välja vahetada. Selleks kasutame e-kirju ja/või tõuketeateid.
Lugege täpsemaltLugege vähem

Seadme andmed

Võime koguda seadmespetsiifilisi andmeid, kui installite seadme, sellele juurde pääsete või seda kasutate. See hõlmab andmeid teie seadme kohta, sh kasutaja seadme unikaalne number. Samuti kogume seadmelt teie kasutamisega seoses seansi ja kasutusandmeid.

 

Kui kasutate Philips Sonicare for Kidsi hambaharja käepidet koos Bluetoothi seadmega, salvestab seade teavet teie lapse hambapesu ja harja käepideme kohta ning striimib andmed äppi. Philips Sonicare’i hambaharja(de) äpi ühendamise korral kasutab äpp harja käepideme andmeid kaheminutilise harjamisaja arvestamiseks, mille jooksul läbiviidav interaktiivne harjamismäng julgustab lapsi hambaid harjama. Äpp kasutab neid andmeid vanemate jälgimistegevuse suunamiseks ja toetamiseks, hooldustegevuseks, laste harjamisharjumuste jälgimiseks või julgustamiseks ning lapse harjamisandmete alusel isikupärase teabe ja verstapostide esitamiseks. Vanema sõnaselge nõusoleku puudumise korral jäävad selle funktsionaalsuse tarbeks kasutatavad andmed teie seadmes olevasse äppi. Need andmed hõlmavad ka unikaalset kasutaja seadme numbrit ning seansi- ja kasutusandmeid, mis on andmed seadme(te) teiepoolse kasutamise kohta.

 

Kogutud andmeid kasutatakse äpi teenuse osutamisek.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Cookies

Küpsised

Kasutame küpsiseid, silte või muid sarnaseid süsteeme, et pakkuda, osutada, täiustada, mõista ja kohandada meie teenuseid. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadme tuvastada ja koguda teie isikuandmeid, sh kasutaja seadme unikaalne number, teie mobiilseadme IP-aadress, kasutatav mobiilse interneti brauser või operatsioonisüsteem, seansi ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusandmed, mis on andmed äpi teiepoolse kasutamise kohta.

 

Selles äpis kasutatavate küpsiste või teiste sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste teatist, mille leiate äpi privaatsusseadete alt.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Location data

Asukohaandmed

Kui lubata asukohaandmetele ligi pääseda, võime koguda teavet teie mobiilseadme geograafilise asukoha kohta. Saate asukohatuvastuse andmete kogumise äpi või mobiilseadme seadetes igal ajal blokeerida.

Tehinguandmed

Kui maksate meie teenuste eest, võime saada andmeid ja kinnitusi, nt maksekviitungid, sh andmed rakenduste poodidest või teistelt makset töötlevatelt kolmandatelt isikutelt.

 

Klienditugi

Võite edastada meile teavet seoses meie teenuste kasutamisega, sh teie suhtlus Philipsiga, ning selle kohta, kuidas saaksime teile parema klienditoe pakkumiseks ühendust võtta. Pakume ja osutame oma teenuseid, sh klienditoe pakkumine ning meie teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine. Kasutame teie andmeid ka teiega ühendust võtmiseks, kui olete meie poole pöördunud.

Combined data

Kombineeritud andmed

Võime kombineerida teie isikuandmeid, sh konto andmed ja muid teie esitatud andmed, seadme andmed, küpsised, asukohaandmed; Philipsi digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaidid, e-kirjad, äpid ja ühendatud tooted, IP-aadress, küpsised, seadme andmed, teated millel klõpsate või mida klikkate, asukohaandmed ja teie külastatavad veebisaidid, kasutamisel teie kohta kogutud andmed.

 

Kombineeritud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse teile teenuste osutamiseks, nt Philips Sonicare for Kidsi harjapea vahetamise meeldetuletuste edastamiseks, äpisiseste toimingute toetamiseks ning äpi, seadme ja teenuste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse täiustamiseks, aga ka uute toodete ja teenuste arendamiseks.

 

Kui nõustute oma eelistuste ja veebikäitumise alusel Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta reklaamkirju saama, võime turundus- ja reklaamkirju edastada e-kirjaga, telefoni teel ja muid digitaalseid kanaleid (nt mobiiliäpid ja sotsiaalmeedia) kasutades. Teadete kohandamiseks teie eelistuste kohaselt ning asjaomase ja isikupärase kogemuse pakkumiseks võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Võite selliste seadete saamisest alati loobuda ja vastava tellimuse tühistada.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Load

Äpp võib küsida teie luba teie telefonile või anduritele (nt kaamera, Wi-Fi, asukohatuvastus või Bluetooth) või teie mobiilseadmes olevatele teistele andmetele (nt fotod, kalender või kontaktid) ligipääsu saamiseks.

 

  • Kasutame neid andmeid ainult juhul, kui see on teile teenuste osutamiseks vajalik ja ainult pärast seda, kui olete andnud selleks sõnaselge nõusoleku.

 

  • Vahel on luba mobiilseadmes operatsioonisüsteemi kasutamise tehniliseks eeltingimuseks. Sellisel juhul võib äpp küsida teie luba vastavatele anduritele või andmetele ligipääsemiseks; me ei kogu vastavaid andmeid, kui see pole äpi teenuse teile osutamiseks vajalik ja kui te ei ole selleks nõusolekut andnud.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties

Kellega isikuandmeid jagatakse?

 

Philips võib teie isikuandmeid avalikustada kolmandast isikust teenuseosutajatele, äripartneritele või teistele kolmandatele isikutele kooskõlas selles privaatsusteates ja/või kohandatavas seadusandluses sätestatuga.

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste pakkumiseks, osutamiseks, täiustamiseks mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuse pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandast isikust teenuseosutajatega.

 

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.

 

  • IT- ja pilveteenuse osutajad

Need teenusosutajad pakuvad kogu äpi kasutamiseks või teenuse osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrgundust, mäluseadmeid, tehinguteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.

Philips nõuab teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt Philipsi pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Eeldame, et meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult eelpool nimetatud konkreetsel eesmärgil; et neil on ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks vajalikele minimaalsetele andmetele ning et nad kaitsevad teie isikuandmete turvalisust.

Teised kolmandad isikud

Philips võib teha koostööd ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Lugege nende privaatsusteateid tähelepanelikult, kuna nemad teavitavad teid oma privaatsusmeetmetest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas nad andmeid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

 

Kui Philips jagab teie isikuandmeid kolmanda isikuga, kes kasutab asjaomaseid andmeid oma eesmärgil, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest kooskõlas kohalduva seadusandluse sätetega ja/või küsib selleks teie nõusolekut.

 

Vahel müüb Philips äritegevuse või osa äritegevusest teisele ettevõttele. Selline omandiõiguse üleminek võib hõlmata ka vastava äritegevusega otseselt seotud, teie isikuandmete edastamist asjaomasele ettevõttele ehk ostvale ettevõttele. Philips võib kõiki teile meie privaatsusteatest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ühinemise, soetamise, restruktureerimise või varade müügiga, või seaduse täitmise või muuga seoses edastada mõnele meie sidusettevõttele, ning me võime teie isikuandmeid edastada kõigile meie sidusettevõtetele, järeltulijast ettevõtetele või uuele omanikule.

 

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning teenuseid kasutades nõustute (võimalike) andmete edastamisega oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitseeeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

 

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele või teenuseosutajatele mitte-EMP riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend sellistest riikidest on kättesaadav siin http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud asjaomased meetmed, näiteks ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nendest meetmetest koopia saamiseks külastage ülaltoodud linki või võtke ühendust aadressil privacy@philips.com.

 

Kui kaua me teie andmeid talletame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: i) ajaperiood, mille jooksul te äppi ja teenuseid kasutate; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) olukord, mil talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatoorseid kontrolle).

Lugege täpsemaltLugege vähem
Choices and rights

Teie valikud ja õigused

Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust aadressil privacy@philips.com. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusandlusega.

 

Oma taotluses nimetage millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik.

 

Pöörame tähelepanu sellele, et kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi meie teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, enam kättesaadavad olla.

Lugege täpsemaltLugege vähem
We protect your personal data

Meie kaitseme teie isikuandmeid

Oleme pühendunud teie Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, võtab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Special information for parents

Eriteave lapsevanematele

Teenused on kohaldatavate seaduste kohaselt suunatud lastele. Philipsi eesmärk on järgida seadusi seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

 

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust aadressil privacy@philips.com. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Local specific information

Spetsiaalsed kohalikud andmed: eraelu puutumatuse õigus, California (ainult Ameerika Ühendriigid)

California tsiviilkoodeksi osa 1798.83 lubab meie California alalistest elanikest klientidel taotleda ja saada meilt kord aastas tasuta teavet eelnenud kalendriaastal otseturustuse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldatud isikuandmete kohta (kui neid on). Kui see on asjakohane, hõlmab see teave jagatud isikuandmete kategooriate nimekirja ning kõigi nende kolmandate isikute nimesid ja aadresse, kellega me jagasime teavet vahetult eelnenud kalendriaastal. Kui olete California alaline elanik ja soovite esitada sellise taotluse, külastage meie eraelu puutumatuse veebisaiti http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice

Privaatsusteate muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda. Seepärast jätame endale õiguse, seda privaatsusteadet aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteate värskendamise korral värskendame ka privaatsusteate alguses toodud kuupäeva.

 

Julgustame teid privaatsusteate värskeimat versiooni regulaarselt läbi vaatama.

 

Uus privaatsusteade jõustub avaldamise hetkel. Kui te ei nõustu muudetud teatega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist endiselt sisenete või jätkate meie teenuste kasutamist, kinnitate, et olete muudetud privaatsusteatest teadlik ja nõustute muudatustega.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Contact

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi privaatsusteate või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil privacy@philips.com. Peale selle on teil õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holland