Mida see tähendab?


Sellel märkeruudul klõpsates annate Philips Groupi kuuluvatele ettevõtetele loa saata teile turundus- ja/või kampaaniapakkumisi e-postiga, SMSiga ja/või teiste digitaalsete- ja offlain-kanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Kui see on kohalikust seadusandlusest tulenevalt nõutav ja kohaldub, palume teilt täiendavat ja/või eraldi nõusolekut iga vastava kanali kohta. Asjaomaste teadete teie eelistustest ja tegevusest lähtuvalt kohandamiseks ning teile suuremat huvi pakkuvate ja isikupärastatud pakkumiste tegemiseks võime analüüsida ja kombineerida teie isikuandmeid. Need võivad hõlmata järgmist.

 

Andmeid, mida meile annate

Andmed, mida soovite meiega aktiivselt jagada, näiteks teie nimi, e-posti aadress, ettevõtte aadress, ametinimetus, organisatsioon, huvipakkuvad tooted, riik, telefoninumber ja/või sotsiaalmeedia profiil.

 

Andmeid, mida me teie suhtlemisest Philipsiga kogume

Andmed teie tegevuse kohta, näiteks sündmused ja Philipsi digitaalsed kanalid, sh veebisaidid, e-kirjad, sotsiaalmeedia ja rakendused. Sellised andmed võivad hõlmata IP-aadressi; teavet, mis on kogutud küpsiste, huvipakkuvate toodete, klõpsatud teadete kaudu; asukoha andmeid; külastatavaid veebisaite ja sündmusi ja/või kaasatuse skoori.


Teil on õigus nõusolekust ja vastavate teadete tellimisest igal ajal loobuda, kasutades igas turundusteates sisalduvat tellimuse tühistamise linki või võttes meiega ühendust Philipsi veebisaidil privaatsuse jaotises (www.philips.com/privacy).

Lisateavet lugege Philipsi privaatsusteatisest, Philipsi küpsiste teatisest ja kasutustingimustest.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Olete sisenemas Philips HealthCare Eesti veebilehele.
Please select the checkbox

Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.

Kas olete isik, kes vastab ülaltoodud kriteeriumidele?