Privaatsusteade

Philipsi privaatsusteade

 

Privaatsusteate jõustumiskuupäev

24. märts 2017

Tutvustus  

See privaatsusteade kehtib tarbijate isikuandmete kohta, mida kogub või kasutab Koninklijke Philips N.V. või mõni selle sidus- või tütarettevõtetest (Philips). Philips hindab huvi, mida olete üles näidanud meie ettevõtte, toodete ja teenuste suhtes, külastades meie veebisaite www.philips.com või sellega seotud suhtluskanaleid, näiteks muuhulgas meie suhtlusvõrgustiku lehekülgi ja/või kanaleid ja ajaveebi (kokku "Philipsi leheküljed). See privaatsusteade kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida Philips kogub, kui suhtlete Philipsiga, näiteks külastate meie veebisaite, kasutate Philipsi pakutavaid tooteid või teenuseid, ostate Philipsi tooteid, tellite uudiskirju, võtate ühendust klienditeenindusega, ja kui te suhtlete Philipsiga ärikliendi, tarnija või äripartnerina jne.

 

See hõlmab muuhulgas igat liiki isikuandmete igasugust võrgus ja võrguühenduseta kogumist. Osal Philipsi lehekülgedest kaasab kogumisfunktsioon siiski eriliiki andmeid (näiteks meditsiinilisi andmeid), mis nõuavad erinevat privaatsusteadet. Sel juhul selgitab Philips alati ja igal pool, et vastav privaatsusteade erineb sellest üldisest privaatsusteatest.

 

Isikuandmete kaitsmisel üleilmse lähenemise loomiseks ja üle kogu maailma asuvate Philipsi ettevõtete vahel ettevõttesisese andmeedastuse võimaldamiseks on Philips vastu võtnud kontserni siduvad sise-eeskirjad, mis kannavad Philipsi isikuandmete kaitse eeskirjade nime. Täpsemat teavet isikuandmete kaitse eeskirjade kohta leiate Philipsi isikuandmete veebilehelt (www.philips.com/privacy)

Miks me palume teil isikuandmeid jagada?

Palume teil isikuandmeid meiega jagada muuhulgas alljärgnevatel põhjustel:

 

 • Philipsi toodete ja teenuste ostmine veebi teel;
 • teatud toodete aktiveerimine või registreerimine või nende funktsioonide laiendamine;
 • teabe saamine Philipsi toodete ja teenuste kohta;
 • osalemine Philipsi veebikogukondades, sealhulgas meie suhtlusvõrgustiku kanalites/lehekülgedel ja ajaveebides;
 • teie eelistuste salvestamine edaspidiseks suhtluseks ja ühenduse hoidmiseks Philipsiga;
 • kaasaaitamine meie toodete ja teenuste väljatöötamisele ja teile suunatud kampaaniate loomisele, klienditeeninduse optimeerimisele ning meie veebisaitide pidevale paremaks muutmisele;
 • kaasaaitamine meie toodete ja teenuste paremaks muutmisele ning Philipsile võimaluse andmine teie kursis hoidmiseks uute toodete ja teenustega või nende katsetamisse kaasamiseks;
 • kliendipõhiste ja/või toodete ja teenustega seotud probleemide lahendamine;
 • isikupärastatud teadete, eripakkumiste ja reklaamide saamine, mis on seotud teie isiklike huvidega, teabe alusel, mida olete meile jaganud ning samuti teabe alusel, mida oleme kogunud küpsiste kaudu või sarnaste võtete abil Philipsi veebisaitide / suhtlusvõrgustiku / ajaveebide teiepoolse kasutamise kohta. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid, klõpsake siin;

 

Kui te suhtlete Philipsiga ärikliendi, tarnija või äripartneri nimel, palume teil isikuandmeid meiega jagada muuhulgas alljärgnevatel põhjustel:

 

 • kliendisuhete haldamine;
 • teabele juurdepääsu hõlbustamine;
 • suhtlemise tõhustamine;
 • klienditegevuse analüüsimine ja mõistmine;
 • turvaprogrammide rakendamine;
 • Philipsi abistamine sertifitseerimisprogrammides osalemisel
 • teie küsimustele vastamine või teie toote ja teenusega seotud päringule lahenduse leidmine, samuti teie teavitamine lahenduse leidmise käigust;
 • teile rahulolu küsimustiku esitamine pärast teie küsimusele vastamist või teie päringule lahenduse leidmist.

 

Üldiselt töötleme teie isikuandmeid ainult neil otstarvetel, mille oleme teile teatavaks teinud. Kui kasutame neid muudel (tihedalt seotud) põhjustel, võetakse täiendavad andmekaitsemeetmed, kui seadus seda nõuab.

Millist tüüpi isikuandmeid me võime koguda?

Kui suhtlete Philipsiga, näiteks registreerides end portaalis My Philips, ostes mõne toote või suheldes Philipsiga meie Philipsi lehekülgede kaudu (nt märgite Facebookis meie kohta „meeldib“), võime teilt küsida teatud andmeid või need saada, näiteks:

 

 • teie nimi;
 • teie e-posti aadress
 • teie telefoninumber;
 • teie suhtlusvõrgustiku profiil;
 • teie sugu;
 • teie vanus;
 • teave teie ostetud toodete ja teenuste kohta;
 • meie Philipsi lehekülgede teiepoolne kasutus või tegevus seal;
 • teie huvid; ja
 • muu teie võrgukäitumisega seotud teave.

 

Sõltuvalt valikutest, mille olete teinud oma sätete kohta mitmesugustel suhtlusvõrgustiku saitidel ja oma sätete kohta meie Philipsi lehekülgedel, võidakse Philipsiga jagada ka teatud isikuandmeid teie võrgutegevuse ja suhtlusvõrgustiku profiilide kohta (nt huvid, perekonnaseis, sugu, kasutajanimi, foto, kommentaarid, mille olete postitanud jne).

 

Lisaks, võime koguda isikuandmeid küpsiste kaudu või sarnaste võtete abil, sealhulgas:

 

 • teie IP-aadress;
 • teie küpsise-ID;
 • teie veebibrauser;
 • teie asukoht;
 • veebilehed, mida meie veebisaitidel külastate;
 • reklaamid, mida olete vaadanud või millele olete klõpsanud;
 • jne.

 

Kui te suhtlete Philipsiga ärikliendi, tarnija või äripartneri nimel, võime koguda järgmist teavet:

 

 • Teie nimi
 • Teie e-posti aadress
 • teie telefoninumber;
 • teie pilt;
 • teie IP-aadress;
 • teie ettevõtte aadress;
 • selle ettevõtte nimi ja aadress, kelle heaks töötate;
 • [isikuandmed, mis võivad ärisuhete käigus välja tulla, nt teie hobid, vanus)

Erinevad isikuandmete kogumise viisid

Te saate isikuandmeid Philipsiga jagada mitmel viisil, muuhulgas:

 

 • registreerides end portaali My Philips liikmeks;
 • toodet või teenust registreerides;
 • Philipsiga suheldes. See võib olla seotud toote või teenusega ning võib sisaldada teie meile esitatud küsimuste sisu või teie meile suunatud päringuid;
 • võttes ühendust ühe meie Philipsi klienditeeninduskeskuse töötajaga e-posti, telefoni või tavaposti teel;
 • toodet või teenust tellides;
 • reklaamikampaanias, mängus või võistlusel osaledes;
 • Philipsi kampaaniaga seotud suhtlusvõrgustiku tegevuses osaledes (nt klõpsates „meeldib” või „jaga”);
 • paludes saata oma mobiiltelefonile või -seadmele sõnumeid;
 • Philipsi uudiskirja tellides;
 • saates meile täidetud vastuskaardi, mis on teie Philipsi tootega kaasas;
 • osaledes vabatahtlikult toote katsetamisel või uuringutes;
 • suhtlusvõrgustiku kaudu sisse logides (kasutades nt oma Facebooki või LinkedIni mandaati konto loomiseks või sisselogimiseks);
 • Philipsiga seotud toodete/teenuste ja/või rakenduste kasutamisel võidakse teilt küsida, kas soovite jagada andmeid Philipsiga (nt jagada oma kasutusandmeid või asukohaandmeid);
 • meie veebisaitide külastamisel teie arvutisse või mobiilseadmessepaigutatud küpsiste abil;
 • suhtlusvõrgustiku kuulamise teel: Philips võib otsida internetist asjakohast ja avalikult kättesaadavat sisu ning kasutada seda oma toodete või teenuste parendamiseks, tarbijate probleemide lahendamiseks ning sihtturustamise kasutamiseks.

 

Kui te suhtlete Philipsiga ärikliendi, tarnija või äripartnerina:

 

 • ostusid registreerides;
 • osutades teenuseid Philipsile;
 • Philipsiga suheldes;
 • partnerlust kujundades
 • Philipsi rajatistesse või süsteemidesse juurde pääsedes;
 • messidel, ürtustel või reklaamikampaaniates osaledes;
 • osaledes vabatahtlikult toote katsetamisel või uuringutes.
 • Kõne salvestamine: Philips võib salvestada teiega tehtud telefonikõned koolitamise, kvaliteedi parandamise ja nõuetele vastamise tagamiseks

 

Isikuandmed võivad meieni jõuda ka siis, kui ostame mõne ettevõtte, mille kliendiks te olete. Kui te ei soovi, et Philips kasutaks isikuandmeid, mis ei ole teie poolt esitatud, võite meid sellest igal ajal teavitada, võttes meiega ühendust Philipsi isikuandmete veebilehe kaudu (www.philips.com/privacy).

Teie isikuandmete jagamine teistega

Võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujate, äripartnerite ja muude kolmandate isikutega kooskõlas kohaldatava seadusega.

 

Näiteks võib Philips müüa teile toote või pakkuda teenust, mida turustab ühiselt teise ettevõttega (Äripartner). Lepingud nende äripartneritega määravad kindlaks otstarbed, milleks teie isikuandmeid tohib kasutada ja avaldada, ning näevad ette teie isikuandmete piisava kaitsmise. Me teavitame teid niisuguse suhte olemasolust ja sellest, millised on need ettevõtted, enne kui hakkame töötlema teie andmeid niisuguste ühiste turustustegevuste tarbeks.

 

Philips võib samuti avalikustada teie andmeid teistele ettevõtetele, nagu näiteks IT- ja kommunikatsiooniteenuste pakkujatele, katsete läbiviimisega tegelevad ettevõtted, andmehaldustuge osutavad partnerid ja teised partnerid, kellel on vajalik suhe Philipsile teenuste osutamiseks.

 

Kui te suhtlete Philipsiga ärikliendi, tarnija või äripartnerina, võib Philips avaldada isikuandmeid, mis sisalduvad teie ja/või teie ettevõtte poolt esitatud aruannetes või teistes materjalides vastavalt kokkuleppele mõne teise äripartneri ja/või tarnijaga.

 

Kui seadus nõuab, et saaksime teie nõusoleku, või me usume muul põhjusel, et teie nõusolek oleks asjakohane, küsime enne teie isikuandmete jagamist teilt nõusolekut.

 

Philips avaldab isikuandmeid üksnes selle privaatsusteate kohaselt ja/või juhul, kui seda nõuab seadus.

 

Aeg-ajalt võib Philips müüa ettevõtte või osa ettevõttest teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele.

Teie õigused

Kui olete meile esitanud oma isikuandmed, on teil mõistlik juurdepääs sellele teabele, et saaksite seda uuendada, muuta või, juhul kui see on õiguslikult võimalik, ka kustutada. Selleks suuname teid Philipsi isikuandmete veebilehele (www.philips.com/privacy), kus te saate oma õigusi kasutada. Sellel veebilehel saate esitada ka teisi isikuandmetega seotud küsimusi või esitada isikuandmete kasutamisega seotud kaebusi.

 

Te saate portaalis My Philips oma privaatsusseadistusi kustutada või muuta, logides sisse oma kontole ja valides "personal settings" ("isiklikud sätted").

 

Samuti on teil võimalik loobuda meie poolt teile saadetavatest kaubanduslikest teadetest.

 

Soovitame hoida oma isiklikud sätted ja isikuandmed täielikud ja ajakohased.

Teie valikud

Soovime teid paremini tundma õppida, et saaksime teid paremini teenindada, austades samal ajal teie valikuid selle kohta, kuidas me kasutame teie isikuandmeid.

 

Teie isikuandmed võidakse edastada teie koduriigist muudesse Philipsi ettevõtetesse teistes asukohtades üle kogu maailma, ning need võivad võtta teiega ühendust seoses Philipsi toodete, teenuste või eripakkumistega, millest võite olla huvitatud. Kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad, küsime teilt eelnevalt nõusolekut teie isikuandmete edastamiseks väljapoole teie geograafilist piirkonda.

 

Kui te ei soovi, et saadaksime teile isikupärastatud pakkumisi või teavet, võite sellest meile teada anda, märkides registreerimisvormil või vastusekaardil vastava ruudu või valides saadud e-kirjades loobumisvõimaluse ("opt-out").

 

Kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad, palume teil lubada teie isikuandmete töötlemist või anda selle kohta kindel nõusolek. Näiteks kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad, saadame teile uudiskirju üksnes juhul, kui olete need tellinud. Sarnaselt, kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad, palume teil väljendada vastavat soovi enne keerukate profiilimisvõtete kasutamist.

 

Et Philips müüb tuhandeid tooteid ja teenuseid sadades riikides, olete võib-olla juba varem esitanud meile isikuandmeid kas vastuskaartide või meie kõnekeskuste kaudu või mõnel muul viisil. Kui te otsustate praegu mitte registreeruda, siis ei mõjuta see teavet, mille olete juba Philipsile esitanud. Loomulikult on teil alati võimalus tühistada igasugune suunatud suhtlus Philipsi poolt või muuta oma isikliku profiili andmeid.

Mittejälgimissignaalid

Philips võtab privaatsust ja turvalisust väga tõsiselt ning püüab seada meie veebisaidi kasutajad meie äritegevuse kõigis aspektides esikohale. Philips kasutab küpsiseid, et aidata teil Philipsi lehekülgedest maksimaalset kasu saada.

 

Palun arvestage, et praegu ei kasuta Philips tehnilist lahendust, mis võimaldaks meil reageerida teie brauseri mittejälgimissignaalidele.  Oma küpsise-eelistuste haldamiseks võite aga igal ajal muuta oma brauserisätete küpsisesätteid. Võite vastu võtta kas kõik või teatud küpsised. Kui keelate brauseri sätetes meie küpsised, võite avastada, et meie veebisaitide teatud osad ei toimi. Näiteks võib teil esineda raskusi sisselogimisel või veebi kaudu ostmisel.

 

Lisateavet selle kohta, kuidas muuta küpsisesätteid brauseris, mida kasutate, leiate alljärgnevast loendist:

 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Philipsi lehekülgedel kasutatakse ka Flashi küpsiseid. Flashi küpsiste eemaldamiseks peate haldama oma Flash Playeri sätteid.  Sõltuvalt Internet Exploreri (või muu brauseri) versioonist ja meediumimängijast, mida kasutate, on võimalik, et saate Flashi küpsiseid hallata brauseri kaudu. Flashi küpsiseid võite hallata Adobe veebisaidi kaudu. Palun arvestage, et Flashi küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada teile kättesaadavaid funktsioone.

 

 

Suhtlusvõrgustikud

Kui osalete mitmesugustes suhtlusfoorumites (nt Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn jms), peaksite tutvuma töövahenditega, mida need saidid pakuvad, et võimaldada teil teha valikuid oma isikuandmete jagamise kohta suhtlusvõrgustiku profiilides, ning neist aru saama.

 

Philipsit seovad nii nende kolmandate isikute privaatsustavad ja -põhimõtted kui ka meie endasuhtlusvõrgustiku kodukord ja need privaatsuspõhimõtted. Seega ergutame teid lugema asjakohaseid privaatsusteateid, kasutustingimusi ja seotud teavet teie isikuandmete kasutamise viisi kohta nendes suhtluskeskkondades.

 

Sõltuvalt valikutest, mille olete teinud oma sätete kohta mitmesugustel suhtlusvõrgustiku saitidel ja/või oma sätete suhtes Philipsi lehekülgedel, võidakse Philipsiga jagada ka teatud isikuandmeid teie võrgutegevuse ja suhtlusvõrgustiku profiilide kohta (nt huvid, perekonnaseis, sugu, kasutajanimi, foto, kommentaarid, mille olete postitanud/jaganud jne).

Lingid teistele veebisaitidele

Philipsi veebisaitide külastamisel võite kohata teie mugavuse ja teavitamise huvides lisatud linke teistele veebisaitidele. Need veebisaidid võivad tegutseda Philipsist sõltumatult ning neil võivad olla eraldi privaatsusteated, -avaldused või -põhimõtted. Soovitame tungivalt nendega tutvuda, et mõistaksite, kuidas teie isikuandmeid võidakse seoses nende saitidega töödelda, sest meie ei vastuta Philipsile mittekuuluvate ega Philipsi poolt mittehallatavate saitide sisu ega nende saitide kasutamis- ja privaatsustingimuste eest.

Pilv

Philips võib talletada teie isikuandmeid pilves. See tähendab, et teie isikuandmeid võib Philipsi nimel töödelda pilveteenuse pakkuja ja neid võidakse talletada erinevates asukohtades üle kogu maailma. Philips kasutab organisatsioonilisi ja lepingulisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks ja sarnaste, kuid mitte mingil juhul vähem piiravate nõuete kehtestamiseks meie pilveteenuse pakkujatele, sealhulgas nõue, et teie isikuandmeid töödeldaks üksnes ülalmainitud otstarvetel.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me võtame vastutuse kaitsta Philipsile usaldatud isikuandmeid kadumise, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest ja suhtume sellesse tõsiselt. Philips kasutab erinevaid turvatehnoloogiaid ja organisatsioonilisi toiminguid teie isikuandmete kaitse tagamiseks. Näiteks rakendame pääsu reguleerimist, kasutame tulemüüre, turvalisi servereid ja krüptime teatud tüüpi andmeid, nt finantsteavet ja muid tundlikke andmeid.

Eriteave lapsevanematele

Kuigi Philipsi veebisaidid ei ole üldjuhul suunatud alla 16-aastastele lastele, on Philipsi põhimõtteks järgida seadust, kui selles nõutakse vanema või eestkostja nõusolekut enne laste andmete kogumist, kasutamist või avaldamist.

 

Vanematel soovitab Philips tungivalt jälgida aktiivselt oma laste võrgutegevust. Kui arvate, et oleme kogunud alla 16-aastase inimese isikuandmeid, võtke meiega ühendust Philipsi isikuandmete veebilehe aadressil (www.philips.com/privacy)

Privaatsusteate muudatused

Teenused, mida Philips osutab, on pidevas arengus, ning nende teenuste vorm ja iseloom võib aeg-ajalt teid eelnevalt teavitamata muutuda. Sel põhjusel jätame endale õiguse muuta või täiendada aeg-ajalt seda privaatsusteadet ning postitame kõik olulised muudatused oma veebisaitidele.

 

Postitame meie privaatsusteate leheküljel silmatorkava teatise, et teavitada teid selle privaatsusteate igasugustest olulistest muudatustest. Teatise ülaosas märgime selle kõige hiljutisema uuendamise aja. Soovitame teil seda lehekülge sageli kontrollida, et saaksite üle vaadata kõige uuema versiooni.

 

Uus privaatsusteade jõustub postitamisel. Kui te ei nõustu muudetud teatega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma Philipsi lehekülgede kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist endiselt sisenete või jätkate meie teenuste kasutamist, nõustute, et muudetud privaatsusteade on teile siduv.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Võtke meiega ühendust Philipsi isikuandmete veebilehe aadressill (www.philips.com/privacy.)