Estonia

Versuni Air+ rakenduse privaatsusavaldus


Seda privaatsusavaldust värskendati viimati märtsil 2024.

Versuni Air+ rakendus (edaspidi: rakendus) võimaldab teil kontrollida, jälgida ning hallata oma Philipsi õhupuhastajaid ja robottolmuimejaid (kollektiivselt: seadmed) igal ajal ja igas kohas (teenused). Pidage meeles, et kõik seadmed ei toeta rakendusega juhtimist.

 
Rakendust ja seadmeid kontrollib Versuni Netherlands B.V. või selle sidus- või tütarettevõtted (Versuni, meie või meid). 

 
Siinne privaatsusteatis rakendub seadme ja/või rakenduse kaudu kogutud ja töödeldavatele isikuandmetele. Selle privaatsusteatise eesmärk on aidata teil mõista meie rakenduse eraelu puutumatuse tavasid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ning kuidas neid kaitseme, aga ka teie isiklikke õigusi. 

Milliseid isikuandmeid kogume ja millistel eesmärkidel me seda teeme?


Võtame vastu või kogume isikuandmeid kooskõlas allkirjeldatuga, kui osutame teile teenuseid, sh juhul, kui pääsete juurde rakendusele, laadite alla või installite rakenduse.
 
 • Konto andmed
 • Seadme andmed
 • Muud esitatud andmed
 • Küpsised ja analüüsiandmed
 • Hinnangud ja ülevaated
 • Klienditugi
 • Kombineeritud andmed
 • Load
 • Kellega isikuandmeid jagatakse?
 • Kui kaua me teie andmeid talletame?
 • Teie valikud ja õigused
 • Meie kaitseme teie isikuandmeid
 • Eriteave lapsevanematele
 • Privaatsusavalduse muudatused
 • Võtke meiega ühendust

Konto andmed


Sõltuvalt teie riigist võite rakendusesse sisse logida Versuni konto abil, kasutades oma suhtlusvõrgustiku profiili või oma telefoninumbrit.


 • Kui logite sisse sotsiaalmeedia profiili kasutades, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avalikku profiili (nt profiilipilt, identifikaator, sugu, profiili internetiaadress, sünnipäev, koduleht ja asukoht) ja e-posti aadressi. Hiinas saate sisse logida ka Wechati kontot kasutades. Kui kasutate oma Wechati kontot, siis kogume teie Wechati konto ID-d ja avalikku profiili, sh nimi ja profiilipilt. Pange tähele, et teie sotsiaalmeedia pakkuja võib koguda andmeid selle kohta, et kasutate meie rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia kontot kasutades. Lugege oma sotsiaalmeedia pakkuja privaatsusteatist, et saada teavet nende puutumatuse tavade kohta.

 • Kui loote Versuni konto, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie eesnime, kasutajanime, e-posti aadressi ja parooli. Sellisel juhul saadame teile teie kasutajanime ja parooli kinnitamiseks e-kirjaga tervituse, vastame e-kirjaga teie päringutele või saadame ainult teenusega seotud teateid või otseturundusteateid, kui olete nende saamisega nõustunud. Versuni kontot saab kasutada ka Philipsi või Versuni toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi või Versuni kampaaniaga seoses sotsiaalmeedia tegevuses osalemiseks (näiteks meeldivaks märkimine või jagamine) ning toodete testimises osalemiseks või küsimustikele vastamiseks.


  Kasutame teie kontoandmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks. Kuna me kasutame teie kontoandmeid teenuste pakkumiseks, peame teie andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks olete teie.
Lugege täpsemaltLugege vähem

Seadme andmed


Kui ühendate seadme rakendusega, kogume teie seadmega ühendatud ruuteri IP-aadressi. Lisaks kogume järgmist teavet:
 
 • Õhupuhastid.

  (I) Seadme andmed, sh seadme ID, töörežiim, toite sisse-/väljalülitamine, ventilaatori kiirus, graafik ja kontrollkäsklused.

  (II) Õhukvaliteedi üldised andmed, sh siseõhus sisalduvate allergeenide näit, PM2.5, temperatuur, gaasi ja niiskuse tase.

 • Robottolmuimejad.

  (I) Seadme andmed, sh seadme ID, graafiku andmed, tsüklite arv ja puhastuse kestus.

  Me kasutame neid andmeid teenuste pakkumiseks; seadme oma keskkonnast teadlikumaks muutmiseks; oma seadme ja teenuste täiustamiseks; seadme ja teenuste teie jaoks kaasahaaravamaks muutmiseks.

  Teie seadme andmeid töödeldakse ainult siis, kui otsustate oma seadme teenuste kasutamiseks rakendusega siduda, ning seda tehakse selleks, et täita lepingut, mille osapooleks olete teie.

Muud esitatud andmed


Olenevalt teie õhupuhasti mudelist võib rakendus kuvada teile väikese küsimustiku, milles uuritakse teie murekohti seoses siseõhu kvaliteediga, millal te oma majja/korterisse kolisite ja andmeid ruumi kohta, kuhu seade on paigutatud. Rakendus kasutab teie vastuseid, et määrata teie seadmele kõige sobivamat töörežiimi. Samuti töötleme vastuseid sellele küsimustikule, et teha analüüse ja kasutame vajadusel tulemusi toodete täiustamiseks või arendamiseks ja/või turustamiseks.

Kuna teie muid edastatud andmeid töödeldakse ainult siis, kui otsustate oma seadme(d) teenuste osutamise eesmärgil rakendusega siduda, peame seda töötlemist vajalikuks lepingu täitmiseks, mille osapooleks olete teie. Teie andmete töötlemine on vajalik analüüsimise eesmärgil, mis põhineb meie õigustatud huvidel.

Küpsised ja analüüsiandmed


Kasutame küpsiseid, silte või teisi sarnaseid tehnoloogiaid (küpsised), et pakkuda, osutada, täiustada, mõista ja kohandada meie teenuseid. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadet tuvastada ja koguda teie isikuandmeid, sh teie mobiilseadme unikaalne number, mobiilseadme IP-aadress, kasutatav mobiilse interneti brauser või operatsioonisüsteem, seansi ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusandmed, mis on andmed rakenduse teiepoolse kasutamise kohta.

Kui nõustute rakenduse täiustamiseks ja isikupärastatud teenuste saamiseks jagama oma rakenduse andmeid, kogume ja töötleme teie rakenduse kasutusandmeid järgmiselt. Selleks võime kasutada mitmeid teenusepakkujaid, kes töötlevad teie rakenduse andmeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt. Meie teenusepakkujad kasutavad teabe kogumiseks küpsiseid.


See rakendus kasutab Google Firebase’i, analüüsiteenust, mida pakub Google. Google Firebase kasutab küpsiseid või sarnaseid tehnikaid, et aidata rakendusel analüüsida rakenduse üldiseid liiklusmustreid. Kui küpsis edastab rakenduse kasutamise kohta genereeritud andmeid ettevõttele Google, tagab Google enne geolokaliseerimist IP-aadressi anonüümseks muutmise ja enne salvestamist selle üldise IP-aadressiga asendamise. Google võib seda teavet kasutada selleks, et hinnata teie rakenduse kasutamist, koostada meile aruandeid rakenduse tegevuse kohta ning pakkuda meile muid rakenduse tegevuse ja rakenduse kasutamisega seotud teenuseid.


Selles rakenduses kasutatavate küpsiste või teiste sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste teatist privaatsusseadete alt. Pange tähele, et me töötleme teie küpsiseid ja analüüsiandmeid alles pärast teie nõusoleku andmist.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Hinnangud ja ülevaated


Kui kirjutate rakendusele ülevaate või hindate seda rakenduste poodides, võime töödelda sellist teavet, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, mõista, mida arvate rakenduse kasutamisest, tutvuda teie üldise arusaamaga rakendusest ja meie tootemargist, ja kasutada neid vihjeid rakenduse ja/või meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Me näeme ainult teie vastava rakenduste kataloogi kasutajanime, sisestatud hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te meilt seda ei taotle, ei seosta me seda teavet teie kontoandmete või muu teie kohta salvestatud teabega. Kui vajate kliendituge, võime kasutada teie andmeid teiega ühenduse võtmiseks ja selleks, et suunata teid läbi meie klienditoe protsessi vastavalt alljärgnevale lõigule „klienditugi”. 

 

Teie hinnangute ja ülevaatuste andmete töötlemise vajadus põhineb meie õigustatud huvidel.

Klienditugi


Klienditugi ja teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine on osa meiepoolsest teenuste osutamisest. Kui soovite kliendituge, võite edastada meile teavet seoses meie teenuste kasutamisega, sh teie suhtlus Versuniga, ning selle kohta, kuidas saaksime teiega parema klienditoe pakkumiseks ühendust võtta. Kasutame teie andmeid ka teiega ühendust võtmiseks, kui olete meie poole pöördunud.


Peame teie klienditoe andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks olete teie.

Kombineeritud andmed


Me võime kombineerida teie isikuandmeid, sealhulgas kontoandmeid, seadmeandmeid ja küpsiste andmeid, teie suhtluse ja meie digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-kirjade, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamise ajal kogutud andmetega, sealhulgas teie IP-aadressid, küpsised, mobiilseadme teave, kommunikatsioonid, millele klõpsate või mida puudutate, asukohaandmed ja veebisaidid, mida külastate.


Analüüsime vajadusel kombineeritud andmeid, et pakkuda teile personaliseeritud teenuseid. Lisaks aitavad need meil rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust täiustada, aga ka uusi tooteid ja teenuseid arendada. Teie kombineeritud andmete töötlemise vajadus põhineb meie õigustatud huvidel.


Kui nõustute saama reklaamkirju meie toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta, mis võivad teie eelistuste ja veebikäitumise põhjal teie jaoks olulised olla, võime saata teile turundus- ja reklaamiteateid e-posti ja muude digitaalsete kanalite, näiteks mobiilirakenduste ja sotsiaalmeedia kaudu. Nende kirjade kohandamiseks teie eelistuste kohaselt ning asjaomase ja isikupärase kogemuse pakkumiseks võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Enne reklaamkirjade saatmist küsime teie nõusolekut.

Load


Kui rakendus vajab luba teie mobiilseadme anduritele (nt kaamera, Wi-Fi, asukohatuvastus või Bluetooth) või teistele mobiilseadmes olevatele andmetele (nt fotod), küsime teie nõusolekut. Kasutame neid andmeid juhul, kui see on teile teenuste osutamiseks vajalik ja ainult pärast seda, kui olete andnud selleks oma nõusoleku.

 • Üldised load

 • Wi-Fi. Et alustada seadme(te) paarimist.

 • Kaamera. Et skannida QR-koodi ja seeläbi alustada seadme(te) paarimist.

 • Foto. Et võimaldada foto jagamise funktsiooni, mis lubab teil teha sise- või välisõhu kvaliteedist pilte ning jagada neid sõnumite/Wechati või muude sotsiaalkanalite kaudu.

 • Kõned. Et võimaldada teil helistada rakenduse kaudu meie klienditoele.

 • Umbkaudne geograafiline asukoht ja asukoht. 

 • Et paarida seadet. Androidi operatsioonisüsteemid vajavad umbkaudset geograafilist asukohta, et ühendada rakendust seadmega. iOS vajab juurdepääsu asukohaandmetele, et teha kindlaks, kas rakendus ja seade (seadmed) on lähestikku. Me ei töötle selliseid andmeid ühelgi moel. Andmed salvestatakse teie mobiilseadmesse, kuhu me ligi ei pääse. Kui kustutate oma profiili või rakenduse, kustutatakse need andmed teie mobiilseadmest.

 • Et leida läheduses asuvat Versuni keskust. Selle funktsiooni lubamisel kasutame teie asukohaandmeid, et suunata teid lähedal asuvasse poodi või klienditeeninduskeskusesse.

 • Auto Plus kellarežiim. Kui jagate oma asukohta, anname teile rakenduses reaalajas teavet õhukvaliteedi kohta. Kui lubate Auto Plus kellarežiimi, kohandab seade oma jõudlust (ventilaatori kiirust) automaatselt sise- ja reaalajas välisõhu kvaliteedi teabe põhjal. Auto Plus kellarežiimis võetakse arvesse ka seadme kasutusmustrit. See võib aidata tagada seadme paremat jõudlust ja/või väiksemat energiatarvet. Võite igal ajal lubada ja keelata Auto Plus kellarežiimi oma rakenduse sätetes.  

 • Failid. Rakendus vajab ligipääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelekonfiguratsioone ja teisi faile, mida rakenduse töötamiseks on vaja (nt graafika, meediafailid või teised mahukad programmivarad). Rakenduse kustutamisel kustutatakse need andmed teie mobiilseadmest.

 • Õhupuhasti load.

 • Ilma ja õhukvaliteedi andmed. Selle nõusoleku andmisel jagab rakendus teie asukohaandmeid (linna tasandil) kolmanda osapoolega, et kuvada teile rakenduse avakuval asukoha kaarti ja sellele märgitud õhukvaliteedi andmeid rakenduse koduleheküljel. Kolmas osapool on AirMatters.

Saate igal ajal oma rakenduse lubasid mobiilseadme seadete alt blokeerida. Pidage meeles, et kui otsustate selle blokeerida, ei pruugi meie teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, enam kättesaadavad olla.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Kellega isikuandmeid jagatakse?


Võime teie isikuandmeid avaldada kolmandast osapoolest teenusepakkujatele, äripartneritele või teistele kolmandatele osapooltele kooskõlas selles privaatsusteatises ja/või kohalduvas seadusandluses sätestatuga.

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste pakkumiseks, osutamiseks, täiustamiseks, mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuste pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandatest osapooltest teenuseosutajatega.

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.
 

 • IT- ja pilveteenuse osutajad

Need teenusosutajad pakuvad kogu rakenduse kasutamiseks või teenuse osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrgundust, mäluseadmeid, tehinguteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.

 • Analüüsiteenuste pakkujad.

Need teenusepakkujad tagavad vajaliku riistvara, tarkvara, võrguühenduse, mäluseadmed ja/või seonduva tehnoloogia, mida rakenduse analüüsimiseks vajame.  Me nõuame teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt meie pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Nõuame oma teenuseosutajatelt, et nad töötleksid teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult ülalpool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, et neil oleks ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks minimaalselt vajalikele andmetele ning et nad kaitseksid teie isikuandmete turvalisust.

Muud kolmandad osapooled

Versunivõib teha koostööd ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid enda eesmärkidel. Kui me jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes võivad kasutada neid andmeid enda eesmärkidel, teavitame enne teie isikuandmete jagamist teid sellest kooskõlas kohalduva seadusandluse sätetega ja/või küsime selleks teie nõusolekut. Sellisel juhul lugege nende privaatsusteatiseid tähelepanelikult, et olla teadlik teie eraelu puutumatuse tavadest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatatakse, töödeldakse ja kaitstakse.

 

Versuni müüb mõnikord ettevõtte või selle osa teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele. Kõik meie õigused ja kohustused, mis tulenevad käesolevast privaatsusteatisest, on meie poolt vabalt loovutatavad mis tahes sidusettevõttele seoses varade ühinemise, omandamise, ümberkorraldamise või müügiga või seaduse alusel või muul viisil, ning me võime edastada teie isikuandmeid mis tahes meie sidusettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule.

 

Kui teie seade toetab hääljuhtimist, valige ja lugege vastavat jaotist, mis käsitleb hääljuhtimise andmete töötlemist allpool. Võtke ühendust klienditoega (airpurifier.service@versuni.com) , kui te ei tea, millist häälabilist seade toetab.

 

Amazon Alexa

Mõnes riigis võimaldab Philipsi õhupuhasti juhtida oma seadet Amazon Alexa abil. Kui te selle võimaluse aktiveerite, lubab Versuni  teil masina kaudu oma Amazoni konto ühendada oma Versuni kontoga. Kontode ühendamisel võtab Versuni ja Amazon iseseisvalt kasutusele tehnilised meetmed teie identiteedi kontrollimiseks. Versuni jagab konto identifikaatoreid, kuid ei jaga Amazoniga teie konto identifikaatoreid, sealhulgas nime ega e-posti aadressi.
 

Alexaga rääkides saadab Amazon meile teie häälkäskluste kirjaliku versiooni koos kordumatu identifikaatoriga. Töötleme seda teavet, et täita teie käske ja anda vastus kooskõlas meie privaatsusteatistega. Jagame oma kirjalikku vastust Amazoniga, et Amazon saaks teid teavitada teie käsu tulemustest vastavalt Amazoni privaatsusteatisele ja kasutustingimustele. Versuni ja Alexa võivad vahetada teavet ka seadme(te) kohta, mida otsustate võimaluse kaudu juhtida, mh seadme uuendamisel, muutmisel või eemaldamisel.
 

Mõistate, et teie käsud ja vastused võivad edastada isikuandmeid. Samuti mõistate, et Amazon osutab teile oma teenuseid ja oskuse aktiveerimisel annate meile loa teie isikuandmeid Amazoniga jagada. Amazon võib töödelda teie isikuandmeid väljaspool teie elukohariiki asuvates riikides, kus võivad olla isikuandmete kaitsemiseks muud juriidilised raamistikud. Te saate oma nõusoleku igal ajal tühistada, keelates oskuse. Lisateavet leiate Amazoni privaatsusteatisest ja kasutustingimustest. Kasutustingimused ja privaatsusteatis.

 

Google Assistant

Mõnes riigis võimaldab Philipsi õhupuhasti juhtida seadet Google Assistant'i abil. Kui te selle võimaluse aktiveerite, võimaldab Versuni  teil oma Google’i konto ühendada teie Versuni kontoga. Kontode ühendamisel võtavad Versuni ja Google iseseisvalt kasutusele tehnilised meetmed teie identiteedi tuvastamiseks. Me jagame konto identifikaatoreid, kuid mitte teie konto andmeid, sh nime või e-posti aadressi Google’iga.

 

Kui räägite Google Assistantiga, saadab Google meile  teie häälkäskude kirjaliku versiooni koos kordumatu identifikaatoriga. Töötleme seda teavet, et täita teie käske ja anda vastus kooskõlas meie privaatsusteatistega. Jagame oma kirjalikku vastust Google’iga, et Google saaks teid teavitada teie käsu tulemustest vastavalt Google’i privaatsusteatisele ja kasutustingimustele. Versuni ja Google võivad vahetada teavet ka seadme(te) kohta, mida otsustate võimaluse kaudu juhtida, mh seadme uuendamisel, muutmisel või eemaldamisel.

 

Mõistate, et teie käsud ja vastused võivad edastada isikuandmeid. Samuti mõistate, et Google osutab teile oma teenuseid ja võimaluse aktiveerimisel annate meile loa teie isikuandmeid Google’iga jagada. Google võib töödelda teie isikuandmeid väljaspool teie elukohariiki asuvates riikides, kus võivad olla isikuandmete kaitsemiseks muud juriidilised raamistikud. Te saate oma nõusoleku igal ajal tühistada, keelates oskuse. Lisateavet leiate Google Assistanti privaatsusteatisest ja kasutustingimustest.

 

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning rakendust ja/või teenuseid kasutades kinnitate, et lubate edastada (võimalikke) andmeid oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitseeeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib nende riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, tururegulaatoritel või julgeolekuasutustel olla õigus teie isikuandmetele juurde pääseda.


Teie isikuandmeid võidakse edastada meie sidusettevõtetele või teenusepakkujatele, kes Euroopa Komisjoni hinnangul on tunnustatud tagama piisava andmekaitsetaseme vastavalt EMP standarditele. Teie isikuandmete edastamiseks riikidesse, milles pakutava andmekaitse taset ei pea Euroopa Komisjon piisavaks, oleme võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu näiteks Euroopa Komisjoni vastu võetud isikuandmete kaitse lepingu tüüptingimused.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?


Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke), seejärel kustutame need vastavalt kohaldatava õiguse nõuetele. Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: (i) teie rakenduse ja/või teenuse kasutamine; (ii) võimalik seaduslik kohustus, mida peame täitma; või (iii) olukord, mille puhul talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatiivseid kontrolle).

Teie võimalused ja õigused


Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust: Võta meiega ühendust | Versuni. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusega.

Oma taotluses nimetage, millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada või milliste andmete töötlemist soovite piirata või keelata. Teie huvide kaitsmiseks võime reageerida üksnes sellistele teie isikuandmeid käsitavatele taotlustele, mis on seostatud teie konto, e-posti aadressi või muude konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks. Enne taotlusele sisulist reageerimist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik ja kooskõlas kehtivate seadustega.


Nendel juhtudel, kus me vajame teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks teie nõusolekut, võite oma nõusolekust ka igal ajal loobuda, ilma et see mõjutaks nõusolekust loobumisele eelnenud ajal nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.


Pange tähele, et kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi meie rakendus või teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, enam kättesaadavad olla.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Me kaitseme teie isikuandmeid


Väärtustame teie isikuandmeid kõrgelt ning oleme täielikult pühendunud teie usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Kasutame teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Eriteave lapsevanematele


Kuigi meie rakendus ja teenused ei ole suunatud alaealistele, nagu on määratletud kohaldatava seadusega, ei kavatse me alaealiste isikuandmeid töödelda. Julgustame vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt osalema oma laste veebitegevustes ja -huvides.


Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust: Võta meiega ühendust | Versuni. Kui saame teada, et alaealine on meile isikuandmed edastanud, võime vajadusel kustutada need isikuandmed oma failidest.

Privaatsusteatise muutmine


Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteatise ajakohastamise korral uuendame ka privaatsusteatise päises toodud kuupäeva.


Julgustame teid regulaarselt tutvuma privaatsusteatise värskeima versiooniga. 


Uus privaatsusteatis hakkab kehtima kohe pärast selle avaldamist. Kui te ei nõustu muudetud teatisega, peaksite kas muutma oma eelistusi või lõpetama rakenduse ja/või teenuste kasutamise. Kui sisenete või jätkate endiselt meie rakenduse ja/või teenuste kasutamist, kinnitate, et olete muudetud privaatsusteatisest teadlik ja nõustute muudatustega.

Võtke meiega ühendust


Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutada võime, võtke meiega ühendust: Võta meiega ühendust | Versuni . Ühtlasi on teil õigus pöörduda kaebusega oma riigi või piirkonna andmekaitsealase järelevalveasutuse poole.


Versuni Netherlands B.V.

Claude Debussylaan 88, 1082 MD,

Amsterdam, Holland

Lisateave California elanikele

 

California tsiviilkoodeksi osa 1798.83 lubab meie California alalistest elanikest klientidel taotleda ja saada meilt kord aastas tasuta teavet eelnenud kalendriaastal otseturustuse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldatud isikuandmete kohta (kui neid on). Kui see on asjakohane, hõlmab see teave jagatud isikuandmete kategooriate nimekirja ning kõigi nende kolmandate osapoolte nimesid ja aadresse, kellega me jagasime teavet vahetult eelnenud kalendriaastal.  Kui olete California alaline elanik ja soovite sellise taotluse esitada, külastage meie privaatsuse veebisaiti  aadressil: domesticappliances.philips.com/privacy

 

California Consumer Privacy Act 2018 (CCPA) kohaselt esitame seadme ja/või masina kaudu järgmised andmed California elanike kohta kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kategooriate kohta.  Täpsemat teavet selle kohta, kuidas me käsitleme isiklikke andmeid vastavalt CCPA-le teistes kontekstides, leiate siit.  CCPA kohaselt on „isikuandmed“ teave, mis tuvastab konkreetse California elaniku või leibkonna, on sellega seotud või mida on võimalik mõistlikult seostada.  


Isikuandmete allikad  

Me kogume isikuandmeid: järgmiselt: 

• teiega suheldes läbi seadme ja/või masina; ja 

• meie sidusettevõtete ning ühiste turunduspartnerite ja/või äripartnerite kaudu.

Isikuandmete kogumine ja avalikustamine  

Järgnev tabel kirjeldab, milliseid isikuandmete kategooriaid me kavatseme California elanike kohta koguda, ning milliseid isikuandmete kategooriaid oleme kogunud ja avaldanud oma äritegevuse eesmärgil eelneva 12 kuu jooksul.

Isikuandmete kategooriad

Avaldatud millistele kolmandate isikute kategooriatele äritegevuse eesmärgil

Identifikaatorid (nt nimi, kontaktteave, IP-aadress ja muud veebiidentifikaatorid).

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandast isikust teenusepakkujad; äripartnerid; teie sotsiaalmeediakonto pakkujad seoses sotsiaalse jagamisega, mida te soovite kasutada vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

Isikuandmed, nagu on määratletud California kliendiandmete seaduses (nt nimi ja kontaktandmed).

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

California või föderaalseaduse alusel kaitstud klassifikatsioonid, näiteks põhikeel.

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

Interneti- või võrgutegevuse teave (nt sirvimise ajalugu ja meie võrguteenustega suhtlemine)

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandatest osapooltest teenusepakkujad; ja äripartnerid, mis on kooskõlas teie valikutega vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

Geolokatsiooni andmed, näiteks seadme asukoht.

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

Järeldused, mis on tehtud eespool loetletud mis tahes isikuandmete põhjal, et luua profiil näiteks üksikisiku eelistuste, käitumise ja omaduste kohta

Meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted; usaldusväärsed kolmandatest isikutest teenusepakkujad vastavalt käesolevale privaatsusteatisele.

Isikuandmete kasutamine

Me kasutame neid isikuandmete kategooriaid oma äritegevuse korraldamiseks, juhtimiseks ja säilitamiseks, oma toodete ja teenuste pakkumiseks ning oma ärieesmärkide saavutamiseks, nagu on kirjeldatud eespool punktis „Milliseid isikuandmeid me kogume ja millistel eesmärkidel?”.

Me ei müü ega ole müünud isikuandmeid eelneva 12 kuu jooksul, kuna müük on määratletud CCPAs. Me ei müü alla 16-aastaste alaealiste isikuandmeid.

 

Üksikisiku õigused ja taotlused 

Kui te olete California elanik, võite meilt küsida järgmist: 

• avaldada teile järgmist teavet, mis hõlmab teie taotlusele eelnenud 12 kuud:  
o teie kohta kogutud isikuandmete kategooriad ja nende allikate kategooriad, kust me sellist isiklikku teavet kogusime; 
o teie kohta kogutud isikuteave;  
o äriline eesmärk teie kohta isikliku teabe kogumiseks (kui see on asjakohane); ja  
o isikuandmete kategooriad, mida me teiega muul viisil jagasime või avalikustasime, ning nende kolmandate isikute kategooriad, kellega me jagasime või kellele me sellise isikliku teabe avalikustasime (kui see on kohaldatav).  

• Kustutage teilt kogutud isikuandmed.  

Eespool kirjeldatud avalikustamise või kustutamise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil:  domesticappliances.philips.com/privacy.  Me kinnitame teie taotluse ja vastame sellele, nagu on kirjeldatud eespool jaotises „Teie valikud ja õigused“ ning kooskõlas kohaldatava õigusega, võttes arvesse päringule kuuluva isikuandmete liiki ja tundlikkust.  Võib-olla peame teilt küsima täiendavat isiklikku teavet, näiteks e-posti aadressi, postiaadressi või telefoninumbrit, et kontrollida teie identiteeti ja kaitsta end petturlike taotluste eest. Kui esitate kustutamistaotluse, võime paluda teil enne isikuandmete kustutamist oma taotlust kontrollida.  

Teil on õigus olla vaba ebaseaduslikust diskrimineerimisest oma õiguste kasutamise eest CCPA raames.  

Volitatud esindajad 

Kui soovite esitada taotluse volitatud agendina California elaniku nimel, võite kasutada eespool nimetatud esitamismeetodeid.  Kontrollprotsessi osana võime nõuda, et esitaksite vastavalt vajadusele:  

• tõend teie registreerimise kohta California riigisekretäri juures, et te tegelete äriga Californias; 
• California elaniku volitust vastavalt Probate Code’i lõikudele 4000-4465; 
• kirjaliku loa, et California elanik on andnud teile loa esitada taotlus residendi nimel. Selle loa peab allkirjastama (füüsilise või e-allkirja kaudu) California elanik.   

 

Kui te esitate taotluse California elaniku nimel ja ei ole meile andnud residendi mandaati vastavalt Probate Code’i lõikudele 4000-4465, võime nõuda residendilt ka: 

• teile residendi poolt allkirjastatud kirjaliku luba taotluse esitamiseks residendi nimel; 
• kontrollida otse meiega residendi isikut; 
• kinnitada otse meiega, et resident andis teile taotluse esitamiseks loa.

Lugege täpsemaltLugege vähem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.