Philipsi rakenduse Clean Home+ privaatsusteatis

 

Seda privaatsusteatist värskendati viimati 19. märtsil 2020.

Philipsi rakendus Clean Home+ (edaspidi: rakendus) võimaldab teil kontrollida, jälgida ning hallata oma Philipsi õhupuhastajaid ja robottolmuimejaid (kollektiivselt: seadmed) igal ajal ja igas kohas (teenused).

 

Rakendust ja seadmeid kontrollib Philips Consumer Lifestyle B.V. või selle sidus- või tütarettevõtted (edaspidi: Philips, meie või meid). Töötleme rakenduse ja/või mis tahes rakendusega seotud seadme kaudu kogutud isikuandmeid.

See privaatsusteatis kohaldub isikuandmetele, mida kogutakse või töödeldakse seadme ja/või rakendusega. Selle privaatsusteatise eesmärk on aidata teil mõista meie rakenduse eraelu puutumatuse tavasid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ning kuidas neid kaitseme, aga ka teie isiklikke õigusi.

 

Lugege ka meie küpsiste teatist ja kasutustingimusi.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil me seda teeme?

Võtame vastu või kogume isikuandmeid kooskõlas allkirjeldatuga, kui osutame teile teenuseid, sh juhul, kui pääsete juurde rakendusele, laadite alla või installite rakenduse.

 

account data

Konto andmed

Saate rakendusse sisse logida MyPhilipsi kontot või oma sotsiaalmeedia profiili kasutades. Hiina kasutajad saavad sisse logida ka oma telefoninumbriga.

 

 • Kui logite sisse sotsiaalmeedia profiili kasutades, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avalikku profiili (nt profiilipilt, identifikaator, sugu, profiili internetiaadress, sünnipäev, koduleht ja asukoht) ja e-posti aadressi, mida me autentimise eesmärgil kasutame. Hiinas saate sisse logida ka Wechati kontot kasutades. Kui kasutate oma Wechati kontot, siis kogume teie Wechati konto ID-d ja avalikku profiili, sh nime ja profiilipilti. Pöörame teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda andmeid selle kohta, et kasutate meie rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia kontot kasutades. Lugege oma sotsiaalmeedia teenuseosutaja privaatsusteatist (nt Facebook, Google), et saada lisateavet nende puutumatustavade kohta.

 

 • Kui loote MyPhilipsi konto, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie eesnime, kasutajanime, e-posti aadressi ja parooli. Sellisel juhul saadame teile teie kasutajanime ja parooli kinnitamiseks e-kirjaga tervituse, et vastata teie päringutele ning saata teenusega seotud teateid või otseturundusteateid, kui olete nende saamisega nõustunud. MyPhilipsi kontot saab kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seoses sotsiaalmeedia tegevuses osalemiseks (näiteks meeldivaks märkimine või jagamine) ning toodete testimises osalemiseks või küsimustikele vastamiseks.

 

Kasutame teie kontoandmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks. Kuna me kasutame teie kontoandmeid teenuste pakkumiseks, peame teie andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist b tulenevat kohustust.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Devices data

Seadme andmed

Kui seote oma seadme rakendusega, kogume teilt järgmiseid andmeid.

 

 • Õhupuhastid.

(I)  Seadme andmed, sh seadme ID, töörežiim, toite sisse-/väljalülitamine, režiim, ventilaatori kiirus, graafik ja kontrollkäsklused.

(II) Õhukvaliteedi üldised andmed, sh siseõhus sisalduvate allergeenide näit, PM2.5, temperatuur, gaasi ja niiskuse tase.

 

 • Robottolmuimejad.

(I) Seadme andmed, sh seadme ID, graafiku andmed, tsüklite arv ja puhastuse kestus.

 

Lisaks kogume seadmega ühendatud ruuteri IP-aadressi.

 

Me kasutame neid andmeid teenuste tagamiseks; seadme oma keskkonnast teadlikumaks muutmiseks; oma seadme ja teenuste täiustamiseks; seadme ja teenuste teie jaoks kaasahaaravamaks muutmiseks.

 

Teie seadme andmeid töödeldakse ainult siis, kui otsustate oma seadme teenuste kasutamiseks rakendusega siduda, ning seda tehakse selleks, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist b tulenevat kohustust.

 

 

Muud esitatud andmed

Olenevalt teie õhupuhasti mudelist võib rakendus kuvada teile väikest küsimustikku, milles uuritakse teie murekohti seoses siseõhu kvaliteediga, millal te oma majja/korterisse kolisite ja andmeid ruumi kohta, kuhu seade on asetatud. Rakendus kasutab teie vastuseid, et määrata teie seadmele kõige sobivamat töörežiimi.

 

Teie teisi andmeid töödeldakse ainult siis, kui otsustate oma seadme(d) teenuste kasutamiseks rakendusega siduda, ning seda tehakse selleks, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist b tulenevat kohustust.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Cookies

Küpsised

Kasutame küpsiseid, silte või muid sarnaseid tehnoloogiaid (küpsised), et pakkuda, osutada, täiustada, mõista ja kohandada meie teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilseadet ja koguda teie isikuandmeid, sh kasutaja seadme unikaalset numbrit, teie mobiilseadme IP-aadressi, kasutuses olevat mobiilse interneti brauserit või operatsioonisüsteemi, seansi ja kasutusandmeid või teenusega seotud jõudlusandmeid, mis on andmed rakenduse teiepoolse kasutamise kohta.

 

Enne küpsiste kasutamist küsime teie nõusolekut. Selles rakenduses kasutatavate küpsiste või teiste sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste teatist, mille leiate rakenduse privaatsusseadete alt.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Location data

Klienditugi

Kui pöördute klienditoe poole, töötleme teie juhtumiga seotud detaile, sh teie juhtumi numbrit, teie suhtlust meiega ja teie kontaktandmeid. Lisaks tuleb tähele panna järgmist.

 

 • Kui kasutate rakenduse „Võtke arendajatega ühendust“ funktsiooni, töötleme rakenduse logide aruannet ning andmeid teie seadme mudeli ja jõudluse kohta, sh seotud ainulaadseid identifikaatoreid.

 

 • Kui kasutate rakenduse „Võtke meiega ühendust“ funktsiooni, töötleme teie küsimusi ja kommentaare, andmeid teie mobiilseadme (nt tootja, mudel ja operatsioonisüsteem) ja seotud seadmete kohta.

 

Kasutame teie klienditoe andmeid, et mõista probleemi sisu ja leida sellele lahendust, pakkuda soovitud tuge ja võtta teiega vajaduse korral ühendust.

 

Töötleme teie klienditoe andmeid, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist b tulenevat kohustust. Mõnikord töötleme teie isikuandmeid, et täita meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist c tulenevat juriidilist kohustust.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Combined data

Kombineeritud andmed

Võime kombineerida teie isikuandmeid, sh konto andmeid, seadme andmeid, küpsiseid, Philipsi digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-kirjade, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamisel kogutud andmeid, sh IP-aadresse, küpsiseid, mobiilseadme andmeid, teateid, millel klõpsate või mida klikite, asukohaandmeid ja teie külastatavaid veebisaite.

 

Analüüsime kombineeritud andmeid, et pakkuda teile personaliseeritud teenuseid. Need aitavad meil täiustada rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust ning arendada uusi tooteid ja teenuseid. Sellisel juhul peame töötlema teie kombineeritud andmeid vastavalt Philipsi õigustatud huvile ja järgima, et see töötlemine oleks määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.

 

Kui nõustute oma eelistuste ja veebikäitumise alusel Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta reklaamkirju saama, võime turundus- ja reklaamkirju edastada e-kirjaga, telefoni teel ja muid digitaalseid kanaleid (nt mobiilrakendused ja sotsiaalmeedia) kasutades. Võime analüüsida teie kombineeritud andmeid teadete kohandamiseks teie eelistuste kohaselt ning asjaomase ja isikupärase kogemuse pakkumiseks. Enne mis tahes reklaamteadete saatmist küsime teie nõusolekut.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties
Load

 

Küsime teie nõusolekut, kui rakendus vajab luba teie mobiilseadme anduritele (nt kaamera, Wi-Fi, asukohatuvastus või Bluetooth) või teistele mobiilseadmes olevatele andmetele (nt fotod). Kasutame neid andmeid ainult juhul, kui see on teile teenuste osutamiseks vajalik ja ainult pärast seda, kui olete andnud selleks oma nõusoleku.

 

 • Üldised load

 

 • Wi-Fi. Et alustada seadme(te) sidumist.
 • Kaamera. Et skannida QR-koodi ja alustada seeläbi seadme(te) sidumist.
 • Foto. Et võimaldada foto jagamise funktsiooni, mis lubab teil teha sise- või välisõhu kvaliteedist pilte ning jagada neid sõnumite/Wechati või muude sotsiaalkanalite kaudu.
 • Kõned. Et võimaldada teil helistada rakenduse kaudu Philipsi klienditoele.
 • Umbkaudne geograafiline asukoht ja asukoht.
 • Seadme sidumine. Androidi operatsioonisüsteemid vajavad umbkaudset geograafilist asukohta, et ühendada rakendust seadmega. iOS vajab juurdepääsu asukohaandmetele, et teha kindlaks, kas rakendus ja seade (seadmed) on lähestikku. Samas ei töötle Philips selliseid andmeid mingil moel. Andmed salvestatakse teie mobiilseadmesse, kuhu Philips ligi ei pääse. Kui kustutate oma profiili või rakenduse, kustutatakse need andmed teie seadmest.
 • Leia läheduses asuv Philipsi keskus. Selle funktsiooni lubamisel kasutame teie asukohaandmeid, et suunata teid lähedal asuvasse poodi või klienditeeninduskeskusesse.
 • Failid. Rakendus vajab ligipääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelekonfiguratsioone ja teisi faile, mida rakenduse töötamiseks on vaja (nt graafika, meediafailid või teised suured programmilised varad). Kui kustutate rakenduse, kustutatakse need andmed teie mobiilseadmest.

 

 • Õhupuhasti load.

 

 • Ilma ja õhukvaliteediga seotud andmed. Selle nõusoleku andmisel jagab rakendus teie anonüümseks muudetud asukohaandmeid (linna tasandil) ühe meie teenuseosutajaga, et kuvada teile rakenduse avakuval asukoha kaarti ja sellele märgitud õhukvaliteedi andmeid.

 

Saate igal ajal oma rakenduse lubasid mobiilseadme seadete alt blokeerida.

 

 

Kellega isikuandmeid jagatakse?

Philips võib teie isikuandmeid avalikustada kolmandast osapoolest teenuseosutajatele, äripartneritele või teistele kolmandatele osapooltele kooskõlas selles privaatsusteatises ja/või kohandatavas seadusandluses sätestatuga.

 

 

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste pakkumiseks, osutamiseks, täiustamiseks, mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuse pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandast osapoolest teenuseosutajatega.

 

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.

 

 

 • IT- ja pilveteenuse osutajad

Need teenusosutajad pakuvad kogu rakenduse kasutamiseks või teenuse osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrgundust, mäluseadmeid, tehinguteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.

 

 • Analüüsi- ja kasutaja kaasatusega seotud teenuste osutajad

Need teenuseosutajad võimaldavad rakenduse teatud teenuseid, nagu rakenduse analüüs, rakendusesisesed ja tõuketeatised.

 

Philips nõuab teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt Philipsi pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Eeldame, et meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult eelpool nimetatud konkreetsel eesmärgil; et neil on ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks vajalikele minimaalsetele andmetele ning et nad kaitsevad teie isikuandmete turvalisust.

 

Teised kolmandad osapooled

Philips võib teha koostööd ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid enda eesmärkidel. Kui Philips jagab teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes kasutavad neid teie isikuandmeid enda eesmärkidel, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest kooskõlas kohalduva seadusandlusega ja/või küsib selleks teie nõusolekut. Lugege nende privaatsusteatiseid tähelepanelikult, kuna teatiste kaudu teavitatakse teid nende puutumatustavadest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas nad andmeid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

 

Vahel müüb Philips äritegevuse või osa äritegevusest teisele ettevõttele. Selline omandiõiguse üleminek võib hõlmata ka vastava äritegevusega otseselt seotud, teie isikuandmete edastamist asjaomasele ettevõttele ehk ostvale ettevõttele. Philips võib kõiki teile meie privaatsusteatisest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ühinemise, soetamise, restruktureerimise või varade müügiga, või seaduse täitmise või muuga seoses edastada mõnele meie sidusettevõttele, ning me võime teie isikuandmeid edastada kõigile meie sidusettevõtetele, järeltulijast ettevõtetele või uuele omanikule.

 

Amazon Alexa

Osades riikides toetame Philipsi õhupuhasti oskuseid (ing k skill). Oskuse lubamisel saate kontrollida oma seadet (seadmeid) läbi Amazon Alexa. Amazon Alexa lubamisel pakub Amazon teile oma teenuseid. Palume teil lugeda Amazon Alexa tingimusi ja privaatsusteatist.

 

Tmall Genie

Hiinas toetame Philips Airi Skilli (oskus) rakenduses Tmall Genie. Oskuse lubamisel saate kontrollida oma seadet läbi rakenduse Tmall Genie. Sellisel juhul pakub Tmall Genie teile oma teenuseid. Palume teil lugeda rakenduse Tmall Genie tingimusi ja privaatsusteatist.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Choices and rights

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning teenuseid kasutades nõustute (võimalike) andmete edastamisega oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitseeeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

 

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele või teenuseosutajatele mitte-EMP riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend sellistest riikidest on kättesaadav siin http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud asjaomased meetmed, näiteks ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nendest meetmetest koopia saamiseks külastage ülaltoodud linki või võtke ühendust here.

 

Kui kaua me teie andmeid talletame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: i) ajaperiood, mille jooksul te rakendust ja teenuseid kasutate; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) olukord, mil talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatoorseid kontrolle).

Lugege täpsemaltLugege vähem
We protect your personal data
Teie valikud ja õigused

 

Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust siin. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusandlusega.

 

Oma taotluses nimetage millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik.

Nendel juhtudel, kus me vajame teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks teie nõusolekut, võite oma nõusolekust ka igal ajal loobuda, ilma et see mõjutaks nõusolekust loobumisele eelnenud ajal nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.

Pöörame tähelepanu sellele, et kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi meie teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, enam kättesaadavad olla.

 

Kui me töötleme teie isikuandmeid, sh siis, kui meiega oma õiguste kasutamiseks ühendust võtate, täidame meile määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktist c tulenevat juriidilist kohustust.

 

Meie kaitseme teie isikuandmeid

Oleme pühendunud teie Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, võtab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Special information for parents
Eriteave lapsevanematele

Kuna teenused ei ole kohaldatava seadusandluse kohaselt lastele suunatud, on Philipsi eesmärk seadust täita seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

 

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust siin. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice
Spetsiaalsed kohalikud andmed: eraelu puutumatuse õigus, California (ainult Ameerika Ühendriigid)

California tsiviilkoodeksi osa 1798.83 lubab meie California alalistest elanikest klientidel taotleda ja saada meilt kord aastas tasuta teavet eelnenud kalendriaastal otseturustuse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldatud isikuandmete kohta (kui neid on). Kui see on asjakohane, hõlmab see teave jagatud isikuandmete kategooriate nimekirja ning kõigi nende kolmandate isikute nimesid ja aadresse, kellega me jagasime teavet vahetult eelnenud kalendriaastal. Kui olete California alaline elanik ja sooviksite sellise taotluse esitada, külastage meie eraelu puutumatuse veebisaiti http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice
Privaatsusteatise muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda. Seepärast jätame endale õiguse, seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteatise värskendamise korral värskendame ka privaatsusteatise alguses toodud kuupäeva.

Julgustame teid privaatsusteatise värskeimat versiooni regulaarselt läbi vaatama.

Uus privaatsusteatis jõustub avaldamise hetkel. Kui te ei nõustu muudetud teatega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist endiselt sisenete või jätkate meie teenuste kasutamist, kinnitate, et olete muudetud privaatsusteatisest teadlik ja nõustute muudatustega.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Contact

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, võtke meiega (sh meie andmekaitseametnikuga) ühendust siin. Peale selle on teil õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Madalmaad

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.