Estonia

Philips OneBlade’i privaatsusteatis

Käesolevat privaatsusteatist värskendati viimati 1. jaanuaril 2022. 

 

Philips OneBlade rakendus pakub teile personaaltervishoiu valdkonnas isikupärastatuid teenuseid (edaspidi „teenused”). Sõltuvalt teie valikutest ja asukohast võib rakendus töödelda erinevatest Philipsi toodetest, mis rakendusega ühenduda suudavad, pärinevaid isikuandmeid (edaspidi „toode”). 

 

Käesoleva privaatsusteatise eesmärk on aidata teil mõista meie teenuste kasutamisel kohalduvaid andmekaitsepraktikaid, sh anda teavet selle kohta, millist informatsiooni ja isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume, mida me nendega teeme ning millised on teie individuaalsed andmekaitsealased õigused. 

 

Käesolevas privaatsusteatises toodud andmetöötluse osas on teie isikuandmete vastutav töötleja Philips Consumer Lifestyle B.V.; aadress: High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Madalmaad; ning asjakohasel juhul ka tema sidus- ja tütarettevõtjad (edaspidi „Philips”, „me” või „meie”). 

Millist teavet ja isikuandmeid ning millistel eesmärkidel me kogume?

 

Töötleme teavet, sh isikuandmeid allpool kirjeldatud kujul teile teenuste osutamise käigus, sh olukordades, kus kasutate, laadite alla ja installite rakenduse või kasutate meie teenuseid. Teie isikuandmed seostatakse kordumatute identifikaatoritega. Võime isikuandmeid kasutada allpool kirjeldatud eesmärkidel ja viisidel teile teie nõusoleku alusel või teie soovi kohaselt teenuste pakkumiseks, nende osutamiseks, täiustamiseks, kohandamiseks ja klienditoe pakkumiseks kooskõlas meie teenuste tingimustega, kuid ka teenuste õigustatud huvi alusel turustamiseks või meil lasuva juriidilise kohustuse täitmiseks. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid koguksime ja töötleksime, ei pruugi teenused teie jaoks kasutatavad olla.

 

Konto andmed

Rakendusse saate sisse logida Philipsi konto või sotsiaalmeediakonto, sh Apple'i konto abil. Meie poolt selle käigus kogutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, riiki, keelt ja parooli. Ühtlasi võime teie konto haldamise eesmärgil töödelda rakenduse kasutamist puudutavaid andmeid, sh teie kasutusseansside, sisselogimiste ja autentimise alast teavet. 

 

Kui logite sisse sotsiaalmeediakonto abil, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avaliku profiili üldiseid andmeid (nt profiilipilti, identifikaatorit, sugu, profiili internetiaadressi, sünnikuupäeva, kodulehte ja asukohta) ning autentimise eesmärgil e-posti aadressi. Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda teavet selle kohta, et meie rakendust kasutate ja sellesse oma sotsiaalmeedia konto abil sisse logite. Palun lugege ka oma sotsiaalmeedia teenuseosutaja privaatsusteatist (nt Facebook, Google, Apple), et saada teavet nende teenuseosutajate poolt rakendatavate andmekaitsepraktikate kohta, sealhulgas selle kohta, milliseid isikuandmeid nad koguvad ja kuidas nad neid kasutavad, töötlevad ning kaitsevad.


Me kasutame kontoandmeid teile konto loomiseks ja selle haldamiseks, et võimaldada teil turvaliselt rakendusse sisse logida ja pakkuda teile isikupärastatud teenuseid. Kui loote rakendusse sisselogimiseks Philipsi konto, saadame teile e-kirja, et kinnitada teie kasutajanimi ja parool, kuid kasutame e-kirju edaspidi ka teie päringutele vastamiseks, teile rangelt teenusega seotud teadete edastamiseks või kui olete meile andnud vastava nõusoleku, siis ka otseturunduse eesmärgil. Samuti saate oma Philipsi konto abil meie tooteid või teenuseid tellida, reklaamikampaaniates ja tarbijamängudes osaleda, Philipsi turundustegevustega seotud sotsiaalmeediategevuses osaleda (nt klõpsates meeldimis- või jagamisnuppu) ning osaleda toodete testimistel või kliendiküsitlustes.

 

Tundlikud isikuandmed

Rakenduse kasutamise käigus võite edastada meile ka tundlikke isikuandmeid, näiteks teavet oma elustiili ja heaolu kohta. Samuti võime koguda isikuandmeid selliste toodete kaudu, mida otsustate kasutada rakendusega kombineeritult. Käesolevas jaotises kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid teie poolt kasutatavate funktsioonidega seoses töödeldakse ja milliseid tooteid rakendusega kombineerida saab. Uuendame käesolevat teatist niipea, kui võimaldame uute toodete ja funktsioonide kasutamist. 

 

Hooldustooted meestele. Olenevalt teie valikutest talletame teie raseerimis- ja stiliseerimisandmed turvaliselt teie kontole, et saaksite need hõlpsasti taastada, kui installite rakenduse mõnda teise seadmesse. Kasutame teie andmeid ka selleks, et pakkuda teile isikupärastatud raseerimis- ja stiliseerimiskogemust näiteks kohandatud juhendamisprogrammide ning muude teenuste abil. Töödeldavad andmed sisaldavad teie:

 

 • raseerimise üksikasju, sealhulgas teie pardlit puudutavat teavet, näiteks selle mudelit, seerianumbrit, seansi- ja kasutusandmeid ning CleanPodi vedelikukasutuse andmeid, samuti raseerimise sagedust ja kestust;
 • naha ja näokarvade andmeid, sealhulgas rakendusse üleslaaditud naha- või näopilte; naha- ja juukseprofiili, naha ja näokarvade värvi ning tüüpi; samuti teie nahahooldustoiminguid puudutavaid harjumusi ja nahaprobleeme;
 • elustiili- ja heaoluandmeid, mille rakendusse sisestate, sh andmeid harjumuste, stressi, une, keskkonna ja teie stiilieelistuste kohta;
 • fotosid, sh profiilipilte ning näo, juuste ja naha pilte, et saaksite rakenduse teatud funktsioone kasutada;
 • konto üksikasju, rakenduse kasutusmustreid ja andmeid mobiilseadmete kohta;
 • vastuseid meie isikupärastamise alastele küsimustele. 

 

Olenevalt teie seadistustest võime teile edastada e-kirju, tõuketeateid, rakendusesisest sisu ja rakendusesiseseid sõnumeid. Ühtlasi võime teie andmeid isikupärastamise eesmärgil kombineerida, pseudonüümida, anonüümida ja koondada. 

 

Muus osas kui ülalpool mainitud, palume teil meile rakenduse või muude vahendite kaudu mistahes tundlikke isikuandmeid mitte avaldada (nt isikukoodi, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmeid, andmeid poliitiliste vaadete, religioossete, filosoofiliste või muude taoliste veendumuste kohta, andmeid tervise, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilisi ja geneetilisi tunnuseid, karistusalaseid või ametiühingu liikmesust puudutavaid andmeid). 

 

Analüütilised andmed

Vastavalt oma valikutele saate aidata meil rakendust ja ühendatud tooteid täiustada (ja teie jaoks uusi personaaltervishoiu lahendusi välja töötada!) andmete põhjal, mida teenuse kasutamise käigus jälgime ja kogume. Analüütikat teeme järgmiselt: 

 

 • hinnates, kuidas rakendust kasutatakse ja kuidas rakendus teie mobiilseadmes toimib, sealhulgas kui rakendus kokku jookseb, et vastavaid probleeme tuvastada ja lahendada;
 • rakendades ja analüüsides erinevate kasutajarühmade lõikes muudatusi ja funktsioone, et kasutajate interaktsioone paremini mõista;
 • hinnates rakenduse avamist ja kasutamist puudutavat teavet, sh seoses rakenduse kindlate alaosadega;
 • teiega suheldes, et saada tagasisidet, vajadusel teile tuge pakkudes ja saates teile teenusega seotud teateid;
 • kutsudes teid osalema Philipsi kontserni korraldatud küsitlustes või uurimisprojektides ja salvestades teie vastuseid. 

 

Võime eelkirjeldatud teabe põhjal teenuseid täiendavalt isikupärastada. Rakenduse ja sellega ühendatud toote kasutamisel täheldatavate andmete põhjal püüame mõista, millised kasutusmustrid viivad rakenduse kasutamisel kindlate interaktsioonideni, näiteks konkreetse artikli lugemiseni, toote ostmiseni, rakenduses muul viisil käitumisele või kasutatavaid tooteid puudutavate interaktsioonideni. Saadud infot kasutame selleks, et luua reeglid selle kohta, millist sisu millistele kasutajatele kuvada ja kokkuvõtvalt selleks, et isikupärastatud teenuste osutamisele suunatud algoritme täiustada. Kui logite rakendusse oma Philipsi kontoga sisse, kasutame seda teavet teie kasutusmustrite põhjal kasutuskogemuse personaliseerimiseks. 

 

Töödeldavad andmed hõlmavad konto andmeid, kordumatuid identifikaatoreid, seansi- ja kasutusandmeid, operatsioonisüsteemi, mudelit, võrguteavet ja (maskeeritud) IP-aadresse, rakenduse teavet, näiteks rakenduse nime, versiooni, kasutamist ja sündmusi, külastatud lehekülgi, seansi teavet, ühendatud seadme andmeid, rakendusse sisestatavaid andmeid ning Philipsi digikanalitega suhtlemisel kogutud andmeid (nt registreeritud tooted). Võime kasutada küpsiseid, silte ja/või muid taolisi tehnoloogiaid ning teenuseosutajaid, kes töötlevad teie andmeid meie nimel ja meie juhiste alusel. Võime teie andmeid ka statistilistel, analüütilistel ja isikupärastamise alastel eesmärkidel kombineerida, pseudonüümida, anonüümida ja koondada. 

 

Kombineeritud andmed

Võime teie isikuandmeid, sh konto andmeid, küpsiste andmeid jms kombineerida Philipsi digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-kirjade, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamisel kogutud andmetega, sh IP-aadressidega, küpsistega, mobiilseadmete andmetega, teavitustega, millel klõpsate, asukohaandmetega ja teie külastatavate veebisaitide andmetega. 

 

Me võime analüüsida teie kohta kombineeritud andmeid, et pakkuda teile selliseid teenuseid nagu isikupärastatud nahahooldus- ja raseerimisplaan; personaalsed nahahooldus- ja/või raseerimisprogrammid; stiili- ja raseerimisnõuanded; isikupärastatud nõuanded raseerimisstiilide kohta; raseerimis- ja stiliseerimisnipid; ning selleks, et aidata meil parandada rakenduse, seadmete ja teenuste sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust ning et arendada uusi tooteid ja teenuseid meestele mõeldud hooldustoodete valdkonnas. Sellistel juhtudel peame töötlema teie kombineeritud andmeid vastavalt Philipsi õigustatud huvile ja järgima, et see töötlemine oleks määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt õiguspärane. 

 

Hinnangud ja tagasiside

Kui kirjutate rakendusele tagasiside või annate sellele rakenduste kataloogides hinnangu, võime vastavat teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, et mõista, mida arvate rakenduse kasutamisest, et tutvuda teie üldise arusaamaga rakendusest ja meie kaubamärgist, ning et kasutada tagasisidet rakenduse täiustamiseks. Me näeme ainult teie vastava rakenduste kataloogi kasutajanime, sisestatud hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te meilt seda ei taotle, ei seosta me seda teavet teie kontoandmete või muu teie kohta salvestatud teabega. Kui vajate kliendituge, võime kasutada vastavaid andmeid teiega ühenduse võtmiseks ja probleemi mõistmiseks ning selleks, et suunata teid meie klienditoe protsessi, nagu kirjeldatud allpool jaotises „Klienditoe andmed”.  

 

Klienditoe andmed

Kui vajate klienditoe abi, võime paluda teil edastada meile teenuste kasutamisega seonduvat teavet, sh teavet teie ja Philipsi vahelise varasema suhtluse kohta ning juhiseid teiega kontakteerumise kohta, et saaksime teile soovitud tuge pakkuda. Klienditugi ja teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine on osa meiepoolsest teenuste osutamisest. Kasutame teie andmeid ka teile vastamiseks, kui olete meie poole pöördunud. 

 

Turundusandmed

Kui olete meile andnud nõusoleku Philipsi toodete, teenuste ja sündmuste kohta otseturunduse tegemiseks teie eelistuste ja võrgukäitumise põhjal, võime saata teile turundus- ja reklaamteavet e-posti, telefoni ning muude digitaalsete kanalite, nagu mobiilirakenduste ja sotsiaalmeedia kaudu. Selleks, et saaksime teile saata teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele vastavaid teavitusi ja pakkuda teile asjakohast ja personaalset kogemust, võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Teil on õigus turundusteadete saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ja vastavate teavituste tellimus tühistada. 

 

Küpsised ja seadet puudutav teave

Kasutame küpsiseid, silte või sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi „küpsised“) ja/või kogume teavet teie mobiilseadmest ja tootest, et pakkuda, osutada, täiustada, paremini mõista meie teenuste kasutamisega seotud üksikasju ning teenuseid kohandada. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadet ja seotud toodet tuvastada ning koguda teavet ja isikuandmeid, mille hulka kuulub teie mobiilseadme unikaalne number, mobiilseadme IP-aadress, kasutatav mobiilse interneti brauser või operatsioonisüsteem, seansi ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusandmed ehk rakenduse kasutusandmed. Võime seda teavet kasutada ka teile riigipõhise sisu (sh teie kohalikus keeles teabe) kuvamiseks. 

 

Load

Rakendus võib taotleda teie luba juurdepääsuks mobiilseadme salvestusressurssidele, anduritele või muudele funktsioonidele. Vajame juurdepääsu üksnes siis, kui see on tingimata vajalik teenuste pakkumiseks allkirjeldatud kujul.

 

 • Bluetooth ja WiFi. Rakendus vajab internetiühenduse loomiseks WIFI-ühendust.   Rakendus vajab Bluetoothi/WiFi-ühendust ka selleks, et ühenduda teie seadme või seadmetega.  Saate Bluetoothi/WiFi-ühenduse igal ajal oma mobiilseadme seadetes blokeerida.
 • Asukoht. Selleks, et kasutajad saaksid mistahes Bluetooth seadmega ühenduda ja seda kasutada, nõuavad Androidi operatsioonisüsteemid, et kasutaja annaks loa juurdepääsuks seadme ligikaudsele geograafilisele asukohale. Sarnaselt võib ka iOS paluda kasutajatel anda rakendusele luba juurdepääsuks geograafilisele asukohale. Rakendus ei kasuta neid õigusi teie asukoha kindlakstegemiseks, samuti ei kogu Philips teie asukohaandmeid. Asukohaga seotud nõusolekuid saate igal ajal tagasi võtta oma mobiilseadme sätetes.
 • Failid. Rakendus vajab juurdepääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelekonfiguratsioone ja muid faile, mida rakendus toimimiseks vajab (nt graafika, meediafailid või teised mahukad ressursid). Rakenduse kustutamisel kustutatakse ka vastavad failid teie mobiilseadmest.
 • Fotod ja meedia. Kui laete oma kontole üles pilte, küsib rakendus luba mobiilseadme kaamerale või fotogaleriile ligipääsemiseks.  Androidi operatsioonisüsteemid võivad taotleda ka videoid puudutavat luba, kuid rakendus kasutab luba ainult selleks, et võimaldada teil oma pilt üles laadida.

 

Teatud juhtudel võib teie operatsioonisüsteem taotleda lube, mida mobiilseade tehnilistel põhjustel vajab, kuid mida Philips ei halda ega kasuta. Selliste lubadega seotud andmeid kogume ainult siis, kui see on vajalik käesoleva privaatsusteatisega kooskõlas viisil teenuste osutamiseks.

 

Ülalkirjeldatud load saab alati operatsioonisüsteemi seadetes blokeerida või tagasi võtta.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

 

Võime teie isikuandmeid jagada Philipsi kontserni kuuluvate sidusettevõtetega. Juurdepääs teabele on Philipsi siseselt inimestel üksnes vajaduspõhiselt. Kooskõlas käesoleva privaatsusteatise või kohalduva õigusega võib Philips teie isikuandmeid avaldada ka kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele ja muudele kolmandatele isikutele. 

 

Sidusettevõtted

Võime teie isikuandmeid jagada teiste Philipsi kontserni kuuluvate sidusettevõtetega. Näiteks võivad mõned Philipsi ettevõtted aidata meid rakenduse taristu või teie päringute haldamisega. Teie andmeid töötlevad vajaduspõhiselt ainult isikud, kellele see on tööülesannete täitmiseks möödapääsmatult vajalik. 

 

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste pakkumiseks, osutamiseks, täiustamiseks, mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuste pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandatest osapooltest teenuseosutajatega. 

 

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega. 

 

 • IT- ja pilveteenuse pakkujad. Kõnealused teenusosutajad pakuvad meile kogu rakenduse kasutamiseks või teenuste osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrguühendusi, mäluseadmeid, ülekandeteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.
 • Analüütika- ja uuringuteenuste pakkujad. Need teenusepakkujad tagavad meile vajaliku riistvara, tarkvara, võrguühenduste, mäluseadmete ja/või seonduva tehnoloogia olemasolu, mida rakenduse analüütika või küsitluste läbiviimiseks vajame. 

 

Philips nõuab oma teenuseosutajatelt teie isikuandmete kaitse tagamiseks Philipsi pakutavaga samaväärset andmekaitse taset. Nõuame oma teenuseosutajatelt, et nad töötleksid teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult ülalpool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, et neil oleks ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks minimaalselt vajalikele andmetele ning et nad kaitseksid teie isikuandmete turvalisust. 

 

Muud kolmandad osapooled

Philips võib teha koostööd ka selliste kolmandate osapooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid nende endi määratletud eesmärkidel. Kui Philips jagab teie isikuandmeid seesuguste kolmandate isikutega, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest kooskõlas õigusaktidest tulenevate nõuetega ja/või küsib selleks teie nõusolekut. Sellisel juhul lugege vastavate kolmandate osapoolte privaatsusteatiseid tähelepanelikult, kuna nendes teavitatakse teid nende andmekaitsepraktikatest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, töödeldakse ja kaitstakse. 

 

Aeg-ajalt müüb Philips mõne kontserni kuuluva ettevõtte või osa ettevõttest teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele. Kõik meile käesolevast privaatsusteatisest tulenevad õigused ja kohustused on seoses võimaliku ühinemise, omandamise, ümberkorraldamise või varade müügiga, kuid ka muudel juhtudel ja seaduses sätestatud viisidel vabalt loovutatavad mistahes meie sidusettevõtetele ning meil on õigus teie isikuandmed vastavatele sidusettevõtetele, õigusjärglastele või uuele omanikule üle anda. 

 

Kui meile õigusaktidest vastav kohustus tuleneb või kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, võime jagada teie andmeid ka riigi- ja valitsusasutustega.

Piiriülene edastamine

 

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on kontoreid või kus me kaasame väliseid teenuseosutajaid. Teenuseid kasutades kinnitate, et lubate edastada (võimalikke) andmeid oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitsealased eeskirjad võivad teie elukohariigis kehtivatest erineda. Teatud juhtudel võib nende riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, tururegulaatoritel või julgeolekuasutustel olla õigus teie isikuandmetele juurde pääseda. 

 

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele, teenuseosutajatele või kolmandatele isikutele sellistes EMP-välistes riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP nõuete kohaselt piisava andmekaitsetaseme tagamise eest (terviklik loend asjaomastest riikidest on kättesaadav siin). 

 

Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP välistesse riikidesse, milles pakutavat andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu meie Ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nende meetmete koopia leiate ülaltoodud lingil klikates või võttes meiega ühendust siin

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on vastavate andmete kogumise eesmärgi või eesmärkide täitmise valguses vajalik või lubatud. Kriteeriumid, mille alusel määrame andmete säilitamise perioodi, on järgmised: i) ajaperiood, mille jooksul te rakendust ja teenuseid kasutate; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) kas säilitamine on meie õiguslikku positsiooni arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvate nõuete aegumise tähtaegade, kohtuvaidluste või järelevalvetegevuste valguses). 

 

Teie võimalused ja õigused

Kui soovite esitada taotluse teie poolt varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemise keelamiseks, või kui soovite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilist koopiat (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teie suhtes kohalduvast seadusandlusest), võtke meiega ühendust siin

 

Oma taotluses nimetage, millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada või milliste andmete töötlemist soovite piirata või keelata. Teie huvide kaitsmiseks võime reageerida üksnes sellistele teie isikuandmeid käsitavatele taotlustele, mis on seostatud teie konto, e-posti aadressi või muude konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks. Enne taotlusele sisulist reageerimist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Vastame teie taotlusele nii ruttu, kui võimalik. 

 

Olukordades, kus teie isikuandmete töötlemine on meie tingimustes kirjeldatud kujul teenuste osutamiseks vajalik, võib vastavate teenuste pakkumine ilma selleks vajaliku andmetöötluse võimaluseta takistatud olla. Kui töötleme andmeid oma õigustatud huvide alusel, siis tagame, et andmete töötlemine ei kaalu üles teie eraelu puutumatuse alaseid õigusi ja huve. Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust nõusolekust loobumisele eelnenud ajal. 

 

Me kaitseme teie isikuandmeid

Oleme pühendunud teie poolt Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele nii tahtmatu kui ka tahtliku volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmiseks mitmesuguseid turvasüsteeme ning rakendab nii tehnilisi kui ka organisatoorseid meetmeid. Muuhulgas kasutame sel eesmärgil ka ligipääsukontrolli, tulemüüride ja turvaprotokollide süsteeme. 

 

Eriteave lapsevanematele

Kuigi Philipsi teenused ei ole suunatud lastele, oleme võtnud kindla lähenemise järgida õigusakte ka selles osas, milles need nõuavad enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist vanema või eestkostja luba. Me võtame laste privaatsuse kaitsmist tõsiselt ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega aktiivselt kursis olema. 

 

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma tema nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust siin. Kui saame teada, et meile on isikuandmed edastanud laps, kustutame tema andmed oma failidest. 

 

Privaatsusteatise muutmine

Meie teenused võivad aeg-ajalt varasema etteteatamiseta muutuda. Seepärast jätame endale õiguse ka käesolevat privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või ajakohastada. Privaatsusteatise ajakohastamise korral uuendame ka privaatsusteatise päises toodud kuupäeva. 

 

Julgustame teid regulaarselt tutvuma käesoleva privaatsusteatise värskeima versiooniga. 

 

Uus privaatsusteatis hakkab kehtima kohe pärast selle avaldamist. Kui te ei nõustu muudatuste sisuga, peaksite kas seadetes oma eelistusi muutma või kaaluma rakenduse kasutamise lõpetamist. Kui aga pärast kõnealuste muudatuste jõustumist meie teenuste kasutamist jätkate, kinnitate, et teid on privaatsusteatise muudatustest teavitatud ja olete muudetud kujul privaatsusteatise sisuga nõus.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusteatise või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, võtke ühendust Philipsi ja/või meie andmekaitseametnikuga siin. Ühtlasi on teil õigus pöörduda kaebusega oma riigi või piirkonna andmekaitsealase järelevalveasutuse poole. 

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Madalmaad

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.