Estonia

Rakendus Philips Lumea IPL Privaatsusteatis


Seda privaatsusteatist värskendati viimati 27. oktoobril 2021

Rakendus Philips Lumea IPL aitab teil Lumea IPL-i seadme (edaspidi „seade“) kasutamisel oma karvaeemaldustoiminguid ja -eesmärke hallata ning pakub teile isikupärastatud ilu- ja karvaeemaldusnõuandeid (edaspidi „teenused“).

Selle privaatsusteatise eesmärk on aidata teil mõista meie teenuste privaatsustavasid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ning kuidas neid kaitseme, aga ka teie isiklikke õigusi.

See privaatsusteatis kohaldub isikuandmetele, mida töödeldakse rakendusega, mida haldab Philips Consumer Lifestyle B.V. või selle sidus- või tütarettevõtted (edaspidi „Philips“, „meie“ või „meid“).

Millist teavet ja milliseid isikuandmeid kogume ja millistel eesmärkidel me seda teeme?

Töötleme teavet ja isikuandmeid allkirjeldatud viisil, kui osutame teile teenuseid, sh juhul, kui pääsete rakendusele juurde, laadite rakenduse alla ja installite selle. Võime töödelda neid isikuandmeid teie nõusoleku või lepingust tuleneva taotluse alusel selleks, et käitada, osutada, täiustada, kohandada ja turustada meie teenuseid ning pakkuda nendega seotud tuge kooskõlas meie õigustatud huviga või täita meile kehtida võivat seaduslikku kohustust. Kui te ei soovi, et me teie isikuandmeid töötleksime, siis võib juhtuda, et te ei saa meie teenuseid kasutada.

Delikaatsed isikuandmed

Enne delikaatsete isikuandmete kogumist teavitame teid sellest ja palume selleks teie sõnaselget luba. Olenevalt teie valikutest võimaldame teil oma ilu- ja karvaeemaldusandmed turvaliselt oma kontole salvestada, et saaksite neid hõlpsasti uuesti salvestada, kui installite rakenduse mõnda teise seadmesse. Kasutame teie andmeid ka selleks, et pakkuda teile isikupärastatud ilu- ja karvaeemalduskogemust näiteks kohandatud juhendamisprogrammide, meeldetuletuste ja muude teenuste abil. Töödeldavad andmed on järgmised.

 • Eelistused ja vastused isikupärastamisega seotud küsimustele.
 • Karvaeemaldusseadmete andmed, sh ainulaadsed identifikaatorid ja kasutusandmed.
 • Hooldusandmed, sh hoolduse ajakavad, edenemine ja olek.
 • Naha tooni ja karvaandmed, sh naha-, juuksevärv ja -tüüp, naha ja karvaeemaldusega seotud harjumused ja probleemid.
 • Fotod, sh kehaosade, juuste ja naha pildid, et saaksite rakenduse teatud funktsioone kasutada.
 • Elustiili- ja heaoluandmed, mille rakendusse sisestate, sh harjumuste, stressi, une ja keskkonna andmed.
 • Rakenduste kasutusmustrid ja mobiilseadmete andmed.
   

Võime teie seadete põhjal teile e-kirju, tõuketeateid, rakendusesisest sisu ja rakendusesiseseid sõnumeid saata. Võime ka teie andmeid isikupärastamise eesmärgil kombineerida, pseudonüümida, anonüümseks muuta või koondada.
 

Konto andmed
 

Kogume teie isikuandmeid, kui loote konto. Rakendusse saate sisse logida Philipsi konto või sotsiaalmeedia profiili, sh Apple'i konto abil..

Kogutavad isikuandmed võivad olla järgmised: teie kasutajanimi, nimi, e-posti aadress, riik, keel, parool ja demograafiline teave, näiteks sugu (valikuline). Samuti töötleme rakenduse kasutamise teavet, sh teie seansi, sisselogimise ja autentimise andmeid. Kasutame neid andmeid teie konto haldamiseks.
 

Kui logite sisse sotsiaalmeedia profiili kaudu, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avaliku profiili andmeid (nt profiilipilt, identifikaator, sugu, profiili internetiaadress, sünnipäev, koduleht ja asukoht) ja e-posti aadressi, mida me autentimise eesmärgil kasutame. Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeediateenuse osutaja registreerida selle, et kasutate meie rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia konto abil.  Lugege oma sotsiaalmeediateenuse osutaja privaatsusteatist (nt Facebook, Google, Apple), et saada teavet tema privaatsustavade kohta.
 

Rakenduse varasemate versioonide puhul sai sisse logida Facebooki SDK abil, mis võimaldab Facebookil töödelda järgmist teavet.

 • Konfiguratsiooniandmed. Pärast kasutaja sisselogimist esitab Facebook regulaarselt taustapäringuid juurdepääsuloa kehtivusaja automaatseks haldamiseks.
 • Veateave. Facebook jäädvustab veateavet (sh sisselogimise algväärtustamise ajal), mis võib sisaldada Facebooki sisse logitud isikute kasutajatunnust.
 • Lühiajalised andmed. Facebook mõõdab pettuste ja väärkasutuse haldamiseks teatud kasutajaaktiivsust. Facebooki sisselogimata isikute jaoks säilitatakse neid andmeid üksnes väga lüliajaliselt.
   

Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook andmeid kasutab, leiate nende privaatsuseeskirjadest. Facebook võib töödelda seda teavet teie asukohavälistes riikides, mis ei pruugi isikuandmeid määruse (EL) 2016/679 kohaselt kaitsta.

Konto andmeid kasutame teie konto loomiseks ja haldamiseks ning teile isikupärastatud teenuste pakkumiseks. Võite oma konto abil rakendusse turvaliselt sisse logida. Kui loote rakendusse sisselogimiseks Philipsi konto, saadame teile e-kirja, millega kontrollime teie kasutajanime ja parooli, vastame teie päringutele, saadame teile ainult teenusega seotud teateid või reklaame, kui olete selleks nõusoleku andnud. Samuti saate oma Philipsi konto abil meie tooteid või teenuseid tellida või registreerida, reklaamikampaanias või mängus osaleda, Philipsi reklaamiga seotud sotsiaalmeedia tegevuses osaleda (nt klõpsates meeldimis- või jagamisnuppu) ning toote testimisel või küsitlustes osaleda.

Analüütilised andmed

Kui annate teenuste kasutamisel oma andmete jälgimiseks ja kogumiseks nõusoleku, siis saame nende andmete põhjal oma rakendust ja ühendatud tooteid täiustada (ning ka uusi isiklikke terviselahendusi arendada). Võime selle teabe põhjal ka teenuseid veel enam isikupärastada. Töödeldavad andmed on järgmised: andmed, mida te rakenduse kasutamisel esitate; mobiilseadmete identifikaatorid, seansi- ja kasutusandmed, operatsioonisüsteem, mudel, võrguteave ja (maskeeritud) IP-aadressid ning rakenduse teave, nagu rakenduse nimi, versioon, kasutus ja sündmused, külastatud leheküljed ja seansiteave. Võime kasutada küpsiseid, silte ja/või muid taolisi tehnoloogiaid ning kasutada teenuseosutajaid, kes töötlevad teie andmeid meie nimel ja meie juhiste alusel. Võime teie andmeid ka statistilistel, analüütilistel ja isikupärastamise eesmärkidel kombineerida, pseudonüümida, anonüümseks muuta ja koondada. Lisateavet leiate rakenduse seadete jaotisest.

Küpsiste andmed

Töötleme teie mobiilseadmest pärit teavet ning kasutame oma teenuste osutamiseks küpsiseid, silte, piksleid või muid taolisi tehnoloogiaid (edaspidi „küpsised”). Küpsiste abil saame tuvastada teie mobiilseadme ning koguda teavet ja isikuandmeid selle teatise kohaselt. Töödeldav teave võib olla järgmine: mobiilseadmete andmed (nagu ainulaadsed identifikaatorid, seansi- ja kasutusandmed, operatsioonisüsteem, mudel, operaator, võrguteave ja IP-aadressid) ning rakenduse teave (nagu rakenduse nimi, versioon, kasutus ja sündmused, külastatud leheküljed ja seansiteave). Võime seda teavet kasutada ka riigipõhise sisu (sh teie kohalikus keeles olev teave) näitamiseks.

Turundusandmed

Kui nõustute oma eelistuste ja veebikäitumise alusel Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta reklaamkirju saama, võime turundus- ja reklaamkirju edastada e-kirjaga, telefoni teel ja muid digitaalseid kanaleid (nt mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia) kasutades. Selleks, et saaksime teile saata teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele vastavaid teavitusi ja pakkuda teile asjakohasemat ja personaalset kogemust, võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Võite selliste teadete saamisest alati loobuda ja vastava tellimuse tühistada.

Küsitlus- ja uuringuandmed

Võime paluda teil küsitlustele vastata või uuringutes osaleda. Kogutavateks isikuandmeteks on teie vastused, mis võivad puudutada teie arvamust ja kogemust seoses meie teenuste või kolmandate isikute teenuste kasutamisega, ning teave teie iluhoolduse ja karvaeemaldusega seotud harjumuste ja mis tahes muude isiklike terviseteemade kohta. Võime töödelda teie uuringuandmeid koos analüütilise teabega, mida kogume ajal, mil meie rakendust kasutate. Nende andmete abil õpime oma kasutajaid paremini tundma ning täiustame Philipsi iluvaldkonna rakendusi ja teenuseid. Selleks analüüsime ja koondame teie teavet ja vastuseid. Mõned projektid võivad olla ka anonüümsed ning sellisel juhul teie isikuandmeid ei koguta. Uuringuga liitumisel esitatakse teile alati teave selle kohta, kuidas teie andmeid käsitletakse.

Tagasisideandmed

Võime teilt paluda tagasisidet teie Lumea toodete kasutuskogemuse kohta. Mõnikord soovime teie nime ja tagasiside rakenduses teiste kasutajate aitamiseks avaldada, kuid küsime teilt selleks enne luba. Kui me ei ole teisiti öelnud, siis palume teil mitte avaldada delikaatseid isikuandmeid, nagu sotsiaalkindlustusnumber, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmed, poliitilised vaated, religioossed, filosoofilised või muud taolised veendumused, terviseandmed, seksuaalelu andmed või seksuaalne sättumus, biomeetrilised ja geneetilised tunnused, kriminaalne taustteave või ametiühingu liikmesus. Võite meilt alati paluda oma tagasiside kustutada.

Klienditoe andmed

Võite edastada meile teavet seoses meie teenuste kasutamisega, sh teie suhtlus Philipsiga, ning selle kohta, kuidas saaksime teile parema klienditoe pakkumiseks ühendust võtta. Käitame ja osutame oma teenuseid, sh klienditoe pakkumine ning meie teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine. Kasutame teie andmeid ka teiega ühendust võtmiseks, kui olete meie poole pöördunud.

Liitandmed

Võime kombineerida teie isikuandmeid, sh konto andmed ja muud teie esitatud andmed, seadme andmed, küpsised, asukohaandmed; Philipsi digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-posti, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamisel kogutavad andmed, IP-aadress, küpsised, seadme andmed, teated, mida klõpsate või puudutate, asukohaandmed ja teie külastatavad veebisaidid. Olenevalt teie valikutest võime analüüsida kombineeritud andmeid, et pakkuda teile teenuseid, näiteks anda teile teavet karvaeemaldustoimingute kohta ning edastada isikupärastatud sisu, sõnumeid ja nõuandeid selle teatise kohaselt. Kasutame neid andmeid, et täiustada rakenduse ja teenuste sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust ning töötada välja uusi iluvaldkonna tooteid ja teenuseid.

Hinnangud ja ülevaated

Kui kirjutate rakendusele ülevaate või hindate seda rakenduste poodides, võime töödelda sellist teavet, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, mõista, mida arvate rakenduse kasutamisest, tutvuda teie üldise arusaamaga rakendusest ja meie tootemargist, ning kasutada neid vihjeid rakenduse täiustamiseks. Me näeme ainult teie rakenduspoe kasutajanime, sisestatud hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te ei nõua meilt seda, ei lingi me seda teavet teie konto mandaadi või mõne muu teie nimel hoitava teabega. Kui vajate kliendituge, võime kasutada teie andmeid teiega ühenduse võtmiseks ja teile klienditoe pakkumiseks selle teatise kohaselt.

Load

Rakendus võib taotleda teie luba juurdepääsuks mobiilseadme salvestusvõimalustele, anduritele või muudele funktsioonidele. Vajame juurdepääsu siis, kui see on hädavajalik teenuste pakkumiseks allkirjeldatud viisil.

 • Kaamera või fotogalerii. Kui laadite meie teenuste kasutamiseks pildid rakendusse, vajab rakendus teie luba. Rakendus vajab luba ka siis, kui soovite skannida oma seadme vöötkoodi oma toote andmete hankimiseks. Vöötkoodi andmeid ei talletata.
 • Kõned. Kui otsustate helistada Philipsi klienditoele rakenduse kaudu, vajab rakendus luba juurdepääsuks teie mobiilseadme helistamisfunktsioonile.
 • Failid. Rakendus vajab juurdepääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelekonfiguratsioone ja muid faile, mida rakenduse töötamiseks on vaja (nt graafika, meediafailid või teised suured programmilised varad). Rakenduse kustutamisel kustutatakse need andmed teie mobiilseadmest.
 • Mikrofon või heli salvestamine. Võite kasutada teatud rakenduse funktsioone või liituda uuringutega, mille puhul rakendus loendab seadme välgatuste arvu helisignaalide põhjal, mida seade vilkumisel esitab. Sellisel juhul vajab rakendus teie luba juurdepääsuks seadme mikrofonile või salvestusfunktsioonidele. Ilma teie selgesõnalise nõusolekuteta ei talleta ega kasuta me ühtki teie helisalvestist. Andmeid töödeldakse ja need jäävad teie mobiilseadmesse.
 • WIFI. Rakendus vajab Interneti-ühenduse loomiseks WIFI-ühendust.   Saate WIFI-ühenduse alati oma mobiilseadme seadetes blokeerida.
   

Teatud juhul võib teie operatsioonisüsteem taotleda lube, mida mobiilseadme tehnilistel põhjustel vajab, kuid mida Philips ei halda ega kasuta. Selliste lubadega seotud andmeid kogume ainult siis, kui see on vajalik teenuste osutamiseks selle teatise kohaselt.

Need load saab alati operatsioonisüsteemi seadetes blokeerida või tühistada.

Teie isikuandmete jagamine teistega

Philips võib teie isikuandmeid avalikustada kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele või teistele kolmandatele isikutele kooskõlas selles privaatsusteatises ja/või kohandatavas seaduses sätestatuga.

Sidusettevõtted

Võime jagada teie andmeid teiste Philipsi ettevõtetega, mis kuuluvad Philipsi kontserni. Näiteks võivad mõned Philipsi ettevõtted aidata meil hallata rakenduse taristut või hallata teie päringuid. Teie andmeid töötlevad ainult need isikud, kellele on see tööülesannete täitmiseks hädavajalik.

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste käitamiseks, osutamiseks, täiustamiseks, mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuse pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega. Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.
 

 • IT-, uuringu- ja pilveteenuste osutajad. Need teenusosutajad pakuvad kogu rakenduse kasutamiseks või teenuse osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrgundust, talletus- ja tehinguteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.
 • Analüütikateenuste osutajad. Need teenuseosutajad tagavad kogu analüüsimiseks ja teenuste osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrguühenduse, talletus- ja tehinguteenused ja/või muu vajaliku tehnoloogia.
   

Philips nõuab teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt Philipsi pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Eeldame, et meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult eelpool nimetatud konkreetsel eesmärgil; et neil on ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks vajalikele minimaalsetele andmetele ning et nad kaitsevad teie isikuandmete turvalisust.

Muud kolmandad isikud

Philips võib teha koostööd ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie teavet ja isikuandmeid enda eesmärkidel. Lugege hoolega läbi nende privaatsusteatised, kus nad teavitavad teid oma privaatsustavadest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad ning kuidas nad andmeid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

Kui Philips jagab teie teavet ja isikuandmeid kolmanda isikuga, kes kasutab teie isikuandmeid oma eesmärgil, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest ja/või küsib teie nõusolekut kooskõlas kohaldatavate seadustega.

Mõnikord müüb Philips ettevõtte või osa ettevõttest teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele. Philips võib kõiki teile meie privaatsusteatisest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ühinemise, soetamise, restruktureerimise või varade müügiga, või seaduse täitmise või muuga seoses edastada mõnele meie sidusettevõttele, ning me võime teie isikuandmeid edastada kõigile meie sidusettevõtetele, järeltulijast ettevõtetele või uuele omanikule.

Kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, võime jagada teie andmeid riigi- ja valitsusasutustega.

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda mis tahes riigis, kus meil on selleks vastavad vahendid või kus me kaasame teenuseosutajaid. Teenuste kasutamisel nõustute teabe (kui see on olemas) edastamisega oma asukohariigist väljaspoole jäävatesse riikidesse, mille andmekaitsereeglid võivad teie riigi reeglitest erineda. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada sidusettevõtetele või teenuseosutajatele EMP-välistes riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend asjaomastest riikides on kättesaadav siin).

Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP-s asuvast riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu meie ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nende meetmete dokumendi leiate ülalolevalt lingilt. Samuti võite meiega ühendust võtta siin.

Kui kaua me teie andmeid talletame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: (i) periood, mille jooksul te rakendust ja teenuseid kasutate; (ii) võimalik seaduslik kohustus, mida peame täitma; või (iii) olukord, mille puhul talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatiivseid kontrolle).

Teie valikud ja õigused

Kui soovite esitada taotluse oma varem esitatud isikuandmetele juurdepääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile juurdepääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmetest elektroonilise koopia saamiseks selle teisele ettevõttele edastamise eesmärgil (eeldusel, et andmete ülekandmise õigus on teile kohaldatava seaduse alusel kehtiv), võtke meiega ühendust siin. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusega.

Oma taotluses nimetage, millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik.

Kui peame teenuste osutamiseks teie andmeid oma tingimuste kohaselt töötlema, ei pruugi me saada neid teenuseid pakkuda, kui me teie andmeid ei töötle. Kui töötleme andmeid oma õigustatud huvide alusel, siis tagame, et andmete töötlemine ei kaalu üles teie eraelu puutumatuse õigusi ja huve. Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, saate oma nõusolekust alati loobuda, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust nõusolekust loobumise eelsel ajal.

Kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi teatud teenused teile, kas tervenisti või osaliselt kättesaadavad olla.

Meie kaitseme teie isikuandmeid

Oleme pühendunud teie Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, võtab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Eriteave lapsevanematele

Kuna teenused ei ole kohaldatava seadusandluse kohaselt lastele suunatud, on Philipsi eesmärk seadust täita seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust siin. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Privaatsusteate muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda. Seepärast jätame endale õiguse seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteatise värskendamise korral värskendame ka privaatsusteatise alguses toodud kuupäeva. Julgustame teid privaatsusteatise värskeimat versiooni regulaarselt läbi vaatama.

Uus privaatsusteatis jõustub avaldamise hetkel. Kui te ei
nõustu muudetud teatisega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma
rakenduse kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist jätkate
endiselt meie teenuste kasutamist, siis kinnitate, et olete muudetud
privaatsusteatise uuendustega kursis.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise kohta või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, siis võtke meiega ühendust (sh meie andmekaitseametniku ja/või esindajaga) siin. Teil on ka õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Madalmaad

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.