Estonia
investor relations

HomeID privaatsusmärge

 

Seda privaatsusteadet uuendati viimati 15. mail 2024.

Rakenduses HomeID („rakendus“) kasutatakse rakenduse kaudu kogutud või töödeldud isikuandmeid, muu hulgas isikuandmeid, mida töödeldakse mis tahes Philipsi köögiseadmega, mille olete otsustanud rakendusega siduda („seade“).


Kõnealuse privaatsusmärke eesmärk on aidata teil mõista meie eraelu puutumatusega seotud tavasid meie teenuste kasutamisel, muu hulgas seda, millist teavet ja milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme, ühtlasi teie individuaalseid õigusi. Privaatsusmärget kohaldatakse isikuandmetele, mida kogutakse või töödeldakse rakendusega, mida kontrollib Versuni Netherlands BV või mis tahes selle sidusettevõtja või tütarettevõtja („Versuni“, „meie“ vastavas käändes).


Tutvuge ka meie kasutustingimustega, milles kirjeldatakse tingimusi, mille alusel te meie teenuseid kasutate.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja millistel eesmärkidel seda tehakse?

Me võtame vastu või kogume isikuandmeid, nagu allpool on üksikasjalikult kirjeldatud, teenuste osutamisel, muu hulgas rakendusele ligipääsemise, selle allalaadimise ja installimise ajal. Seome teie isikuandmed kordumatute tunnustega.

Tundlikud isikuandmed

Enne tundlike andmete kogumist teavitame teid sellest ja küsime teie sõnaselget nõusolekut. Kui see välja arvata, siis palume teil rakenduses või selle kaudu või mis tahes muul viisil mitte saata ega avaldada tundlikke isikuandmeid (nt isikukood/sotsiaalkindlustuse number, rassilise või etnilise päritoluga seotud teave, poliitilised vaated, usulised, filosoofilised või muud tõekspidamised, tervis, seksuaalelu või seksuaalne sättumus, biomeetria või geneetilised omadused, kriminaalne taust või ametiühingusse kuulumine). 

account data

Konto andmed

Kogume teie isikuandmeid, kui loote endale konto.

 

 • Kogutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, riiki, keelt. Ühtlasi töötleme teavet rakenduse teie poolt kasutamise kohta, muu hulgas teie seansside, sisselogimiste ja autentimise teavet, mida kasutame teie konto haldamiseks.
 • Kui logite sisse sotsiaalmeedia kaudu, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avalikku põhiprofiili (nt täis-/lühinimi, profiilifoto, tunnus, sugu, profiili URL, sünnipäev, koduleht ja asukoht) ja teie e-posti aadressi, mida kasutame autentimise eesmärgil. Sel juhul võib teie sotsiaalmeediateenuste pakkuja koguda teavet asjaolu kohta, et kasutate rakendust ja logite sellesse sisse oma sotsiaalmeedia kontoga. Tutvuge oma sotsiaalmeediateenuste pakkuja privaatsusmärkega (nt Facebook, Google, Apple), et saada teavet nende eraelu puutumatusega seotud tavade kohta, muu hulgas selle kohta, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad ning kuidas nad neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.
 • Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks ning isikupärastatud teenuste pakkumiseks. Saate oma kontot kasutada rakendusse turvaliselt sisselogimiseks. Kui loote rakendusse sisselogimiseks konto, saadame teile tervitusmeili, suhelda teiega teie päringutele vastates, saata teile rangelt teenusega seotud teateid või otseturundusteateid juhul, kui olete seda lubanud. Võite kasutada oma kontot ka selleks, et tutvuda oma ostuajalooga, tellida toodet või teenust, osaleda kampaanias või mängus, osaleda (Versuni) kampaaniaga seotud sotsiaalmeedia tegevuses (näiteks klõpsates "like" või "share") ning osaleda tootetestides või küsitlustes.


Kuna kasutame teenuste osutamiseks teie konto andmeid, peame seesugust töötlemist vajalikuks, et täita lepingut, mille üks pooltest te olete.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Muud esitatud andmed

Rakendust kasutades saate luua profiili, mis koosneb teie nimest/hüüdnimest, teie lühikirjeldusest, koduriigist, teie loodud ja lemmikuks märgitud sisust ning muudest teie jälgitavatest profiilidest. Me töötleme neid andmeid koos teie isiklike seadistustega, sealhulgas teie eelistatud toidud, seadmesüsteem, teile kuuluvad seadmed ja tarvikud ning teave, mida me jälgime, kui te kasutate meie teenuseid.

 

 • Me kasutame neid isikuandmeid selleks, et pakkuda isikupärastatud teenuseid ja soovitusi ning teha teid osaks kogukonnast, mis jagab toiduvalmistamisega seotud sisu, kus saate jälgida teisi sarnaste huvidega kogukonnaliikmeid. Kasutame teie privaatseid seadeid kombinatsioonis teie tegevusega sotsiaalses kogukonnas, et pakkuda teile rakenduses isikupärastatud kasutuskogemust, esitades teie jaoks kõige asjakohasemat sisu, ühtlasi saates teile tõuketeateid ja/või rakendusesiseseid sõnumeid. Kõnealused teated või sõnumid võivad sisaldada sisu kolmandatelt pooltelt, kellega oleme otsustanud rakenduse kontekstis koostööd teha. Selleks analüüsime kogutud andmeid ning kasutame spetsiaalseid soovitus- ja filtrimisalgoritme. 
 • Mõnes riigis sisaldavad teenused funktsiooni „Kogukond“, mis võimaldab teil näha teiste teie riigis olevate liikmete retsepte, jagada enda retsepte ja postitada kommentaare. Funktsiooni „Kogukond“ osana i) näete lihtsalt eelistatud toite ja oma seadme(te) mudeleid (nt õhufritüüri mudel), ja ii) teised kasutajad võivad näha teie kasutajanime, riiki, fotot, teie ühendusi rakenduses ja retsepte, mida olete rakenduses salvestanud. Rakendus kuvab, kas funktsioon „Kogukond” on teie riigis saadaval.
 • Mõnes riigis (rakendus näitab saadavust) pakub rakendus ka esmaklassilist retseptidega seotud sisu. Kõnealust esmaklassilist retseptidega seotud sisu on võimalik osta ja teie kontole salvestada. Saate vaadata esmaklassilist retsepti ja huvi korral võite klõpsata ostmise nupul. Teid suunatakse kolmandast poolest makseteenuse pakkuja juurde. Pange tähele, et esmaklassilise sisu ostmiseks (sisu enda kontole salvestamiseks) peate olema registreeritud kontoga sisse logitud. Kui olete edukalt maksejuhiseid järginud, on teie ost sooritatud ja teid suunatakse edasi rakendusse. Seal pääsete juurde tasulisele sisule, mis jääb teile teie kontol kättesaadavaks. 


Kuna kasutame teenuste osutamiseks muid teie esitatud andmeid, peame seesugust töötlemist vajalikuks, et täita lepingut, mille üks pooltest te olete.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Seadme andmed

Kui otsustate rakenduse oma seadmega siduda, kogume seadmepõhist teavet alati, kui seadme avate või seda kasutate, muu hulgas andmeid kordumatu kasutaja seadme numbri, teie valitud riigi, ajavööndi ning seansside ja kasutamise kohta. Näiteks võib see olla:

 

 • Sõltuvalt teie kasutatava seadme mudelist võib seade salvestada retsepte ja koostisaineid ning edastada neid rakendusse. Võime kasutada selliseid seadet puudutavaid andmeid, et võimaldada teil oma seadet juhtida ja pakkuda teile isikupärastatud toitumisteenuseid, muu hulgas nõuandeid ja näpunäiteid rakendusesiseste sõnumite ja/või tõuketeadete kaudu. Me võime kasutada neid seadmeandmeid ka analüüside tegemiseks (nt selleks, et teada saada, millal meie seadmeid kasutatakse) ning selleks, et esitada teile sobivaid tarvikuid ja sisu.
 • tsükli teave;
 • teave veetasemete ja -kasutuse kohta;
 • teave kohviubade ja kohvi valmistamise kohta;
 • teave Aquacleani filtri kasutamise kohta.

 

Me kasutame teie seadme andmeid, et pakkuda teile isikupärastatud teenuseid kõigi kohviga seotud tarbekaupade jaoks, sealhulgas teie seadme andmete salvestamiseks Amazon Replenischment Services’i jaoks, nagu on kirjeldatud allpool.

 

Kuna teie seadme(te) andmeid töödeldakse ainult siis, kui otsustate oma seadme(d) teenuste osutamise eesmärgil rakendusega siduda, peame seesugust töötlemist vajalikuks, et täita lepingut, mille üks pooltest te olete, ja/või lähtuda seejuures õigustatud huvist.

Lugege täpsemaltLugege vähem

cookies image

Küpsised ja analüütika

Kasutame küpsiseid, silte või sarnast tehnoloogiat („küpsised“), et käitada, pakkuda, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadme tuvastada ning koguda teavet ja isikuandmeid, muu hulgas teie kordumatu kasutaja seadme number, teie mobiilseadme IP-aadress, teie kasutatava mobiilse internetibrauseri või operatsioonisüsteemi tüüp, seansi- ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusteave, mis tähendab teavet rakenduse teie poolt kasutamise kohta. Teie mobiilseadme IP-aadressi ja SIM-kaardi operaatori teabe põhjal saame teile kuvada riigipõhist sisu (sh teavet teie kohalikus keeles).

 

Isikupärasema kasutuskogemuse pakkumiseks töötleme teie küpsiste ja analüütika andmeid, et näidata teile sobivat sisu ning saata teile soovitusi, rakendusesiseseid sõnumeid ja tõuketeateid (kui otsustate need rakenduse seadetes lubada).

 

Pange tähele, et seoses võimaliku kolmanda poole reklaamiga rakenduses ei jaga me selliste partneritega teie isikuandmeid. Isegi kui olete nõustunud turundusteadete saamisega ja lubate kõiki küpsiseid, ei jaga me teie isikuandmeid kolmandast poolest reklaamijaga. Analüüsime selliste partnerluskampaaniate tõhusust ja teavitame oma partnereid nende tõhususest (nt kui palju rakenduse kasutajaid reklaamil klõpsasid, mitu rakenduse kasutajat pakkumist kasutasid). Saame seda analüüsida rakenduse kasutuse ülevaadete abil ja tingimusel, et nõustute allpool mainitud Branch Metricsi küpsisega. Kõnealune ettevõtteväline tõhususe uurimise aruandlus toimub üksnes koondalusel, mis tähendab, et meie partner – kolmas pool – ei saa seda teavet ühelegi rakenduse kasutajale ümber suunata.


Ühtlasi võime kasutada teie küpsiste ja analüütika andmeid, et esitada teile küsimusi või kutsuda teid osalema küsitlustes või uurimisprojektides. Kui otsustate osaleda, töötleme teie konto mandaate, vastuseid, arvamusi ja kogemusi. Kasutame neid andmeid teenuste täiustamiseks ning köögiseadmete valdkonnas uute toodete ja teenuste arendamiseks.

 

Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid, et aidata meil koguda teie kohta teavet meie nimel ja meie juhiste kohaselt. Praegu on sellised rakenduses kasutatavad kolmandate poolte küpsised järgmised:

 

 • Apptentive. Kõnealune rakendus kasutab Apptentive'i, mis on tagasiside- ja suhtlusteenus („Apptentive“) ja mida pakub Alchemer. Apptentive kasutab nn küpsisega sarnast tehnoloogiat, et aidata rakendusel analüüsida üldist liiklusmustrit ja koguda rakenduse kaudu teie tagasisidet. Apptentive kasutab Versunii nimel teavet teie mobiilseadme (nt tootja, mudel ja operatsioonisüsteem), rakenduste kasutusmustrite ja teie poolt pakutava teabe (nt küsitluste vastused või tagasiside) kohta, et pakkuda Versuniile teenuseid, mis aitavad mõista rakenduse kasutamist, pakkuda tuge ning täiustada tooteid ja teenuseid.  Teie IP-aadress muudetakse enne Apptentive'i toodetes ja teenustes kasutamist ja salvestamist anonüümseks.
 • Branch Metrics. Selles rakenduses kasutatakse Branch Metricsit, mis on Branch Metrics Inc. („Branch“) pakutav teenus kasutajate rakendusega süvalinkimiseks, kasutajate rakendusele ligipääsu ja selle kasutamise analüüsimiseks ning selleks, et kasutada neid teadmisi rakenduse täiustamiseks.  Versunii nimel töötleb Branch rakenduse teie poolt kasutamise kohta loodud teavet (nt mobiilne platvorm, ajatempel, API võti (rakenduse tunnus), rakenduse versioon, mobiilseadme tunnus, iOSi tunnus reklaamide jaoks, iOSi tunnus tarnijate jaoks, Android Advertiser ID, IP-aadress, mobiilseadme mudel, tootja ja seadme operatsioonisüsteem, seansi algus-/lõpetamisaeg, mobiilsidevõrgu kood ja võrgu olek).  Kui laadite rakenduse alla, klõpsates Versunii reklaamil mõne meie turunduspartneri platvormil, nagu Facebook, Apple või Google, ja otsustate anda nõusoleku, kogub Branch teie mobiilseadmest reklaamide mõõtmise andmeid, muu hulgas kordumatuid tunnuseid ja analüütikaandmeid reklaami kohta, millel klõpsate, ja muid rakendusega seotud sündmusi (nt esmakordne installimine, avamine ja rakenduse jagamine rakenduse jagamise funktsiooni kaudu). Meie reklaamikampaaniate tõhususe mõistmiseks ja kaasatuse mõõtmiseks jagame teie reklaamide mõõtmise andmeid platvormiga, mida kasutasime reklaami esitamiseks, mis seejärel kasutab andmeid aruannete koostamiseks meie reklaamide tõhususe kohta. Branchi kasutamisega nõustumisel annate nõusoleku reklaamide mõõtmise andmete jagamisega platvormiga, mida kasutasite meie reklaamil klõpsates, nagu näiteks Facebook, Apple või Google. Platvorm töötleb teie andmeid vastavalt selle privaatsusmärkele.
 • Google Firebase. Kõnealuses rakenduses kasutatakse Google Firebase'i, mis on rakenduste arendamise teenus („Firebase“), mida pakub Google Ireland Ltd. („Google“). Firebase kasutab nn küpsiseid või sarnast tehnoloogiat, mis on teie rakendusse ja veebibrauserisse paigutatud tekstifailid. Firebase kasutab Versunii nimel teie mobiilseadmest pärinevat teavet, nagu teie seadme ID, IP-aadress, teie IDFA või Google Play teenuste ID ja teie MAC-aadress, ning asendab need kordumatu koodiga. Kui kasutate rakendust, mõõdame rakenduse külastamiste arvu, külastatud lehti, teie võrguühendust, laadimisaegu ja seda, millal rakendus kokku jookseb. Kasutame seda teavet rakenduse teie poolt kasutamise hindamiseks ja mõistmiseks, jõudluse katsetamiseks ja analüüsimiseks ning lõppkokkuvõttes meie toodete ja teenuste optimeerimiseks. 


Pange tähele, et töötleme teie küpsiste ja analüütika teavet ainult pärast teilt nõusoleku saamist.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Data filled in by you

Hinnangute ja arvustuste andmed

Kui kirjutate rakendust müüvas poes arvustuse või hindate rakendust, võime seda teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, mõista, mida tunnete rakenduse kasutamisel, tutvuda teie üldise ettekujutusega rakendusest ja meie kaubamärgist ning kasutada neid teadmisi rakenduse ja/või meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Näeme ainult teie rakendust müüvas poes kasutusel olevat kasutajanime, hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te meilt seda ei nõua, siis ei lingi me seda teavet teie konto mandaatide või muu teabega, mis meil teie kohta on. Kui vajate kliendituge, võime kasutada teie andmeid teie juhtumi järelhindamiseks ja teie klienditoega seotud protsessi suunamiseks vastavalt allpool olevale jaotisele „Klienditugi“. Leiame, et teie hinnangute ja arvustuste andmete töötlemine põhineb Versunii õigustatud huvil.

Klienditugi

Kui vajate kliendituge, siis võite anda meile teavet meie teenuste kasutamise kohta, muu hulgas teie suhtluse kohta Versuniiga ja selle kohta, kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime teile vajalikku tuge pakkuda. Me käitame ja pakume oma teenuseid, muu hulgas pakume kliendituge ning teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Ühtlasi kasutame teie esitatud teavet teile vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.


Peame teie klienditoega seotud andmete töötlemist vajalikuks, et täita lepingut, mille üks pooltest te olete. Mõnikord võib teie klienditoega seotud andmete töötlemise alus olla Versunii õigustatud huvi.

Combined data

Kombineeritud andmed

Me võime kombineerida teie isikuandmeid, sealhulgas kontoandmeid, muid esitatud andmeid, seadmeandmeid, küpsiseid ja analüüsiandmeid, andmetega, mis on kogutud Versuni digitaalsete kanalite, näiteks sotsiaalmeedia, veebisaitide ja veebipoodide, e-kirjade, mobiilirakenduste ja ühendatud toodete kasutamise käigus.

 

Kasutame teie kombineeritud andmeid rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste arendamiseks. Sel juhul leiame, et teie kombineeritud andmete töötlemise alus on Versunii õigustatud huvi.


Kui nõustute Versunii toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate või meie hoolikalt valitud partnerite reklaamteadete vastuvõtmisega, võime saata teile turundus- ja reklaamteateid e-posti või digitaalsete kanalite kaudu, nagu mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Võime suhtlemise kohandamiseks teie eelistustele ja käitumisele ning asjakohasema ja isikupärasema kogemuse pakkumiseks analüüsida teie kombineeritud andmeid. Võite sellisest suhtlusest igal ajal loobuda.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Load

Rakendus võib küsida teie luba ligipääsuks teie mobiilseadme salvestusvõimalustele, anduritele või muudele funktsioonidele (nt fotodele, päevakavale, kontaktidele, kaamerale, Wi-Fi-le, geograafilisele asukohale või Bluetoothile). Vajame ligipääsu, kui see on rangelt vajalik teenuste osutamiseks, nagu allpool on kirjeldatud.

 

 • Bluetooth ja Wi-Fi. Rakendus vajab internetiühenduse loomiseks Wi-Fi-ühendust. Ühtlasi vajab rakendus teie seadme(te) rakendusega ühendamiseks Bluetoothi/Wi-Fi-d. Bluetoothi/Wi-Fi-ühenduse saate igal ajal mobiilseadme seadetes blokeerida.

 • Asukoht. Mõne seadme mudeli puhul on Androidi operatsioonisüsteemidel vaja seadmega ühenduse loomiseks teada orienteeruvat geograafilist asukohta. iOSi operatsioonisüsteemid vajavad teavet geograafilise asukoha kohta ka selleks, et tuvastada läheduses olev rakendus ja seade. Versuni ei töötle siiski selliseid andmeid mingil viisil. Andmed jäävad teie mobiilseadmesse, kus Versuniil puudub neile ligipääs. Geograafilise asukoha kogumise saate igal ajal mobiilseadme seadete kaudu blokeerida.

 • Failid. Rakendus küsib ligipääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelte konfiguratsioonid ja muud failid, mida rakendus töötamiseks kasutab (nt juhendid, retseptid, graafika, meediumifailid või muud suured programmivarad). Rakenduse kustutamisel kustutatakse failid teie mobiilseadmest.

 • Fotod ja meedia. Kui lisate oma profiilile profiilipildi, küsib rakendus teie mobiilseadme kaamerale või fotogaleriile ligipääsuks luba. Androidi operatsioonisüsteemid võivad küsida luba videote jaoks, kuid rakendus kasutab luba ainult selleks, et teil oleks võimalik oma pilt üles laadida. Kui teie seade toetab toidutuvastusteenust, küsib rakendus luba ka teie mobiilseadme kaamerale ligipääsuks, et eritoitevorme skannida. Vaid piiratud arv toitevorme on tuvastatavad. Millegi muu filmimisel kuvatakse veateade. Selle teenuse puhul andmeid ei koguta ega salvestata.

 • Mõnikord on loa olemasolu teie mobiilseadme operatsioonisüsteemi tehniline eeltingimus. Sel juhul võib rakendus küsida teie luba teatud andurile või andmetele ligipääsuks, kuid me ei kogu selliseid andmeid, välja arvatud juhul, kui see on teenuste osutamiseks vajalik.
Lugege täpsemaltLugege vähem

Third parties

Kellega isikuandmeid jagatakse?

Versuni võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatest pooltest teenusepakkujatele, äripartneritele või muudele kolmandatele pooltele kooskõlas kõnealuse privaatsusmärke ja/või kohaldatava seadusega.

 

Teenusepakkujad

Teeme koostööd kolmandatest pooltest teenusepakkujatega, kes aitavad meil teenuseid käitada, pakkuda, täiustada, mõista, kohandada, toetada ja turundada.

 

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenusepakkujatega:

 

 • IT- ja pilveteenuste pakkujad
  Kõnealused teenusepakkujad pakuvad rakenduse käitamiseks või teenuste osutamiseks vajalikku riist- ja tarkvara, võrgundust, salvestusruumi, tehinguteenuseid ja/või seotud tehnoloogiat.
 • Analüütikateenuste pakkujad
  Kõnealused teenusepakkujad pakuvad rakenduse analüütika teostamiseks vajalikku riist- ja tarkvara, võrgundust, salvestusruumi ja/või seotud tehnoloogiat. Vt ka eespool küpsiseid ja analüütikat käsitlevat jaotist.

 

Versuni nõuab teenusepakkujatelt, et nad tagaksid teie isikuandmete kaitse piisava taseme sarnaselt meie pakutava kaitse tasemele. Nõuame oma teenusepakkujatelt, et nad töötleksid teie isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult eespool mainitud konkreetsetel eesmärkidel, et neil oleks ligipääs minimaalsele andmehulgale, mida nad konkreetse teenuse osutamiseks vajavad, ja et nad kaitseksid teie isikuandmete turvalisust.

 

Muud kolmandad pooled

Versuni võib teha koostööd ka kolmandate pooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel. Kui Versuni jagab isikuandmeid kolmandate pooltega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, teavitab Versuni teid sellest enne teie isikuandmete jagamist ja/või hangib teie nõusoleku vastavalt kohaldatavatele seadustele. Sel juhul tutvuge põhjalikult nende privaatsusmärgetega, milles nad annavad teavet oma eraelu puutumatusega seotud tavade kohta, muu hulgas selle kohta, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas nad neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

 

Pange tähele, et seoses võimaliku kolmanda poole reklaamiga rakenduses ei jaga me selliste partneritega teie isikuandmeid. Isegi kui olete nõustunud turundusteadete saamisega ja lubate kõiki küpsiseid, ei jaga me teie isikuandmeid kolmandast poolest reklaamijaga. Analüüsime selliste partnerluskampaaniate tõhusust ja teavitame oma partnereid nende tõhususest (nt kui palju rakenduse kasutajaid reklaamil klõpsasid, mitu rakenduse kasutajat pakkumist kasutasid). Saame seda analüüsida rakenduse kasutuse ülevaadete abil ja tingimusel, et nõustute eespool mainitud Branch Metricsi küpsisega. Kõnealune ettevõtteväline tõhususe uurimise aruandlus toimub üksnes koondalusel, mis tähendab, et meie partner – kolmas pool – ei saa seda teavet ühelegi rakenduse kasutajale ümber suunata.

 

Versuni võib ettevõtte või selle osa teisele ettevõtjale müüa. Selline omandiõiguse üleandmine võib hõlmata teie ettevõttega otseselt seotud isikuandmete edastamist ostvale ettevõtjale. Kõik meie privaatsusmärkest tulenevad õigused ja kohustused on Versunii poolt vabalt loovutatavad mis tahes meie sidusettevõtjale seoses ühinemise, omandamise, ümberkorralduse või varade müügiga või seaduse alusel või muul viisil ning me võime anda teie isikuandmed üle meie sidusettevõtjatele, õigusjärglastele või uuele omanikule.

 

Amazon

 

 • Alexa

Sõltuvalt kasutatavast seadme mudelist võimaldab Kitchen Plus Skill/ Coffee Plus Skill („Skill“) teil oma seadet juhtida ja Amazon Alexa kaudu teavet hankida.

 

Kui olete Skilli lubanud, võimaldab Versuni teil oma Amazoni konto ühendada Versunii kontoga, mida kasutate rakendusse sisselogimiseks. Teie kontode ühendamisel võtavad Versuni ja Amazon iseseisvalt tehnilisi meetmeid teie isikusamasuse kinnitamiseks. Versuni jagab konto tunnuseid, kuid ei jaga Amazoniga teie konto mandaate, muu hulgas nime ega e-posti aadressi.

 

Alexaga vestlemisel saadab Amazon teie häälkäskluste kirjaliku versiooni koos kordumatu tunnusega Versuniile. Töötleme seda teavet teie käskluste täitmiseks ja vastuse andmiseks kooskõlas meie privaatsusmärkega. Jagame oma kirjalikku vastust Amazoniga, et Amazon saaks teid teavitada teie käskluse tulemusest kooskõlas Amazoni privaatsusmärke ja kasutustingimustega. Versuni ja Alexa võivad ühtlasi vahetada teavet seadme kohta, mida otsustate Skilli kaudu juhtida, muu hulgas seadme ajakohastamise, väljavahetamise või eemaldamise ajal.

 

 • Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Mõnes riigis me toetame DRS-i. Kui te DRS-i tellite, teeb rakendus teie jaoks Amazoni kaudu automaatse ubade või Aquacleani filtritellimuse. Sel eesmärgil peate oma Amazoni kontole sisse logima ja Amazon pakub teile omaenda teenuseid.

 

Kui te seadistate oma DRS-i tellimust, jagame Amazoniga järgmisi andmeid: teie seadme seerianumber ja mudel (hx-number) ning teie igapäevane ubade või Aquacleani filtrite koondarv. Teie tellimuse jälgimiseks salvestame me teie Amazoni kliendi ID. Kui te loobute DRS-i tellimusest, kustutame vastava kliendi ID.

 

Te saate aru, et teie käsklused ja vastused võivad olla isikuandmed. Ühtlasi mõistate, et Amazon osutab teile oma teenuseid ja nõusoleku andmisega annate meile korralduse jagada teie isikuandmeid Amazoniga. Amazon võib töödelda teie isikuandmeid mujal kui teie elukohariigis ja kus ei pruugi olla tagatud isikuandmete piisav kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus e GDPR). Võite oma nõusoleku igal ajal Skilli desaktiveerimisega tagasi võtta. Täiendava teabe saamiseks tutvuge Amazoni privaatsusmärke ja kasutustingimustega.

 

Piiriülene andmeedastus

Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda ükskõik millises riigis, kus meil on rajatised või kus me kaasame teenusepakkujaid, ning teenuste kasutamisega kinnitate, et olete teadlik teabe edastamisest (kui see toimub) muudesse riikidesse kui teie elukohariik, kus andmekaitse-eeskirjad võivad erineda teie riigi omadest. Teatavatel asjaoludel võib selliste teiste riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel asutustel või julgeolekuasutustel olla õigus teie isikuandmetele juurde pääseda.

 

Kui asute EMPs, võidakse teie isikuandmeid edastada meie väljaspool EMP riike olevatele sidusettevõtjatele või teenusepakkujatele, mida Euroopa Komisjon on tunnustanud kui EMP standarditele vastavate piisava andmete kaitsega riikidena. Andmete edastamiseks EMPst riikidesse, mille kaitse taset Euroopa Komisjon ei pea piisavaks, oleme kehtestanud piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni poolt teie isikuandmete kaitsmiseks vastu võetud lepingu tüüptingimused.


Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud andmete kogumise eesmärki arvestades. Säilitamise perioodi kindlaks määramiseks kasutatavad kriteeriumid on järgmised: i) rakenduse ja teenuste teie poolt kasutamise kestus; ii) kas meil on selleks juriidiline kohustus või iii) kas säilitamine on meie õiguslikku olukorda silmas pidades soovitatav (näiteks seoses aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või regulatiivsete juurdlustega).

Lugege täpsemaltLugege vähem

Choices and rights

Teie valikud ja õigused

Kui soovite esitada taotluse teie poolt meile varem esitatud andmetele ligipääsuks, nende parandamiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks või keelamiseks või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonilise koopia saamiseks teisele ettevõtjale edastamise eesmärgil (niivõrd, kuivõrd teil on kehtivate seaduste alusel õigus andmete ülekandmisele), võite meiega ühendust võtta siin. Vastame teie päringule kooskõlas kehtivate seadustega.

 

Oma taotluses nimetage millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitseks võime täita ainult taotlusi, mis puudutavad teie konto, teie e-posti aadressiga seotud isikuandmeid või muud kontoga seotud teavet, mida kasutate meile oma taotluse saatmiseks, ja meil võib olla vaja teie isikusamasus enne taotluse täitmist kinnitada. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav.

 

Kui tugineme teie isikuandmete kogumisel ja/või töötlemisel teie nõusolekule, võite selle igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.                               

 

Pange tähele, et kui kasutate (mõnesid) oma valikuid ja õigusi, ei pruugi teil olla võimalik meie teenuseid täielikult või osaliselt enam kasutada.

 

Kui töötleme teie isikuandmeid meile kehtiva juriidilise kohustuse alusel, muu hulgas siis, kui suhtlete meiega oma õiguste teostamise eesmärgil, siis peame me töötlemist seaduslikuks.

 

Kui tugineme teenuste osutamise eesmärgil teie isikuandmete töötlemisel lepingu täitmisele, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid osutada, kui me teie isikuandmeid ei saa.

Lugege täpsemaltLugege vähem

We protect your personal data

Kaitseme teie isikuandmeid

Suhtume tõsiselt oma kohustusse kaitsta Versuniile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Versuni kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Sel eesmärgil kasutame muu hulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Special information for parents

Eriteave lapsevanematele

Kuigi teenused ei ole kohaldatava seaduse kohaselt lastele suunatud, on Versunii eesmärk järgida seadusi seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Me kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis.


Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on meile ilma tema nõusolekuta oma isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust siin. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmeid esitanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Changes to the privacy notice

Kõnealuse privaatsusmärke muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda ilma sellest ette teatamata. Sel põhjusel jätame endale õiguse seda privaatsusmärget aeg-ajalt muuta või ajakohastada. Privaatsusmärke ajakohastamisel värskendame ka privaatsusmärke ülaosas olevat kuupäeva.

 

Soovitame teil privaatsusmärke uusimat versiooni regulaarselt üle vaadata.

 

Uus privaatsusmärge hakkab kehtima kohe pärast avaldamist. Kui te ei nõustu muudetud märkega, peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamise lõpetamist. Sellega, kui jätkate meie teenustele ligipääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusmärke muudatustest ja nõustute nendega.

Lugege täpsemaltLugege vähem

contact image

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsusmärke või selle kohta, kuidas Versuni teie isikuandmeid kasutab, võite võtta ühendust Versuniiga või meie andmekaitseametnikuga siin. Teise võimalusena on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele

 

Versuni Netherlands BV, 

Attn. Legal/ Privacy,

Claude Debussylaan 88, 1082MD

Amsterdam, Madalmaad

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.