Estonia
PN banner image

Philips Sonicare'i rakenduse privaatsusteade


Antud privaatsusteatist uuendati viimati 14. oktoobril 2022.

Philips Sonicare rakendus annab kasutajatele kogu maailmas nõu, kuidas parandada hammaste pesemise ja suuhügieeni harjumusi (edaspidi teenused). Rakendus kasutab isikuandmeid, mida on kogutud või töödeldud seoses Philips Sonicare Connected hambaharjaga (edaspidi seade) ja/või rakendusega.

 

Selle privaatsusteate eesmärk on aidata meie teenuste kasutajatel aru saada meie põhimõtetest isikuandmete töötlemise korral, näiteks sellest, missugust teavet ja isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme ning millised õigused on teil teenuse kasutajana. Selle privaatsusteate kohaselt on isikuandmete töötlejaks Philips Oral Healthcare, LLC, mille aadress on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips”, „me” või „meie”).

 

Palun lugege ka meie teateid analüütika kohta ja kasutustingimusi, kus on kirjeldatud meie teenuste kasutamise tingimusi.

Missugust teavet ja isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?


Teenuseid osutades saame või kogume sellist teavet ja isikuandmeid, mis on alljärgnevalt täpselt nimetatud. See kehtib ka juhul, kui te sisenete rakendusse, laadite selle alla või installite selle. Seostame teie isikuandmed ainuidentifikaatoritega.

account data

Delikaatsed isikuandmed

Kogume järgmisi suuhoolduse andmeid:

 

 • Teie seadme harjamisandmed, sh teie harjumused, seansiandmed ja andurite andmed (nt harja režiim, asend, liikumine ja surve), aku tase ja harjapea tüüp ning kasutuskestus.

 

 • Teie harjamistavad ja muud suuhoolduse harjumused/tegevused (nagu hambaniidiga puhastamine ja loputamine), teie vastused meie individualiseerimislehe liitumisküsimustikule Focus Area (jälgimiskohtade) kohta (näiteks hambakatu tekkimine, veritsuskohad, igeme taandumine ja võimalikud hambaaugud) ning harjamise alguskoht (st asukoht suus, kust soovite harjamist alustada).

 

Kogume neid andmeid selleks, et pakkuda teile teenuseid, sh tagasisidet ja reaalajas juhiseid harjamise ajal, saata teile teenusega seotud tõuketeatiseid ja/või rakendusesiseseid sõnumeid, anda teile personaalne tegevuskava leidmata jäänud laikude kiireks leidmiseks, jälgida harjapea tõhusust ja hoiatada teid, kui harjapea on vaja välja vahetada, ning saata teile meeldetuletusi suuvee kasutamise või keele puhastamise kohta. Seostame teie suuhoolduse teabe teie kontoga.

 

Enne mistahes delikaatsete andmete kogumist teatame sellest teile ja küsime selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Peale eelnimetatud andmete ei palu me teil saata ega avalikustada meile rakenduses või selle kaudu või mistahes muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste, maailmavaateliste vm veendumuste, terviseseisundi, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilised või geneetilised tunnused, õigusrikkumised või ametiühingu liikmeks olemine).

Lugege täpsemaltLugege vähem

Konto andmed

Kui te loote konto, siis kogume teie isikuandmeid. Rakendusse saab sisse logida, kasutades Philipsi kontot või oma sotsiaalmeedia profiili, sh teie Apple'i konto.

 

 • Meie kogutavate isikuandmete hulka võivad kuuluda teie nimi, meiliaadress, riik, keel ja parool. Töötleme ka teie rakenduse kasutuse teavet, st teie seansi, sisselogimise ja autentimise teavet, mida me kasutame teie konto haldamiseks. Hiina kasutajate korral kogume ka telefoninumbreid.

 

 • Kui otsustate sisse logida sotsiaalmeedia kaudu, siis võivad autentimise eesmärgil meie kogutavate isikuandmete hulka kuuluda teie avalik põhiprofiil (nt profiilipilt, identifikaator, sugu, profiili URL, sünnikuupäev, koduleht, asukoht) ja e-posti aadress. Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda andmeid selle kohta, et kasutate rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia konto kaudu. Palun lugege läbi oma sotsiaalmeedia teenuseosutaja (nt Facebook, Google, Apple) privaatsusteade, sest seal on kirjas tema põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid ta kogub, kuidas neid kasutab, töötleb ja kaitseb.

 

 • Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks ning isikupärastatud teenuste pakkumiseks. Oma kontot saate kasutada rakendusse turvaliseks sisselogimiseks. Kui loote rakendusse sisselogimiseks Philipsi konto, siis saadame teile tervituseks e-kirja, et kontrollida teie kasutajanime ja parooli. Meiliaadressi kasutame teie päringutele vastamiseks, ainult teenustega seotud teadete või otseturunduse reklaamide (kui olete andnud nõusoleku) saatmiseks. Philipsi kontot saate kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seotud sotsiaalmeediatoimingutest osavõtmiseks (näiteks klõpsates „meeldib“ või „jaga“) ja toote katsetamises või uuringutes osalemiseks.
   

Teie kontoandmeid kasutame teenuste osutamiseks, mistõttu käsitleme nende töötlemist vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Cookies Image

Küpsised ja analüütika

Kasutame küpsiseid, silte või muid sarnaseid meetodeid (edaspidi küpsised), et hallata, osutada, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilsideseadme ja koguda teie teavet ning isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kasutaja seadme unikaalne number, mobiilsideseadme IP-aadress, mobiilsides kasutatava veebibrauseri tüüp või kasutatav operatsioonisüsteem, seansi- ja kasutusandmed või teenuse tulemuslikkuse andmed, mis näitavad, kuidas te rakendust kasutate. Samuti kasutame seda teavet teile riigipõhise sisu kuvamiseks (sh teie kohalikus keeles teavet).

 

Kui nõustute rakenduse täiustamisega , kogume ja töötleme teie rakenduse kasutusandmeid, mida on kirjeldatud meie analüütikateatistes ja mille leiate rakenduse sätetest. Selleks võime kasutata erinevaid teenusepakkujaid, kes töötlevad teie rakenduseandmeid meie eest ja vastavalt meie juhistele. Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid teie teabe kogumiseks. Enne küpsiste kasutamist analüütika eesmärgil küsime teie nõusolekut kooskõlas EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktiga a.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Data filled in by you

Hinnangute ja arvustuste andmed

Kui kirjutate rakendusepoodides rakenduse kohta arvustuse või hindate rakendust, võime sellist teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, teha kindlaks, kuidas teile rakendus meeldib ning milline on teie üldine ettekujutus rakendusest ja meie kaubamärgist, ning kasutada neid teadmisi rakenduse täiustamiseks. Näeme ainult teie rakendusepoe kasutajanime, hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te seda meilt ei palu, ei seosta me sellist teavet teie konto identimisteabe ega muu teabega, mis meil teie kohta on. Kui teil on vaja ühendust võtta klienditoega, võime kasutada teie andmeid teie juhtumiga seotud järeltegevusteks ja teie juhendamiseks klienditoeprotsessi käigus. Teie hinnangute ja arvustuste andmete töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.

Cookies Image

Klienditoeandmed

Kui vajate kliendituge, siis võime küsida teilt andmeid meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teie infovahetust Philipsiga ja kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime pakkuda vajalikku tuge. Teenuseid hallates ja osutades pakume muuhulgas kliendituge, oma teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Teie andmeid kasutame ka vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.

 

Klienditoe andmete töötlemist käsitleme vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik. Klienditoe andmete töötlemine põhineb mõnel juhul Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.

Combined data

Kombineeritud andmed

Teie isikuandmeid (sh kontoandmed, küpsised) võime ühitada nende andmetega, mis on kogutud teie infovahetuses Philipsi digitaalkanalite (nt sotsiaalmeedia, veebilehed, e-kirjad), rakenduste ja seotud toodetega. Nende hulka kuuluvad IP-aadressid, küpsised, mobiilsideseadme andmed, lingid, millel klõpsate või mida vajutate, asukoha andmed ja külastatud veebilehed.


Kombineeritud andmeid kasutame rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, töökindluse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kombineeritud andmete selline töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik. Enne mistahes delikaatsete andmete töötlemist selles peatükis nimetatud eesmärkidel teatame sellest teile ja küsime teie selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Pärast konkreetse isikuga seostavate andmete eemaldamist on meil õigus teie kombineeritud andmeid koondada, et nii ettevõttesisestel kui ka -välistel eesmärkidel kasutamiseks koostada väljaandeid, esitlusi, aruandeid või muid (turundus)materjale.

 

Kui nõustute saama Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate reklaame, mis teie eelistuste ning võrgukäitumise põhjal võivad olla teie jaoks olulised, siis on meil õigus saata teile turundus- ja reklaammaterjale e-posti, telefoni ning muude digitaalkanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Me võime analüüsida teie kombineeritud andmeid, et saaksime pakkuda täpselt teile vajalikku ja teie ootustele vastavat tulemust, saates teie eelistuste ja harjumustega sobivat infot. Te võite igal ajal loobuda sellisest infovahetusest. Enne reklaammaterjali saatmist küsime teie nõusolekut kooskõlas EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktiga a.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Load

Rakendus võib küsida teenuse osutamiseks luba, et pääseda juurde teie mobiilsideseadme salvestusvõimalustele, anduritele või muudele teenustele (nt fotod, kalender, kontaktid, kaamera, Wi-Fi, geograafiline asukoht või Bluetooth). Me küsime juurdepääsu ainult allpool kirjeldatud teenuste pakkumiseks.


 • Bluetooth. Seadme ühendamiseks rakendusega on rakendusel vaja Bluetooth-ühendust. Saate Bluetooth-ühenduse oma mobiilsideseadme seadete kaudu igal ajal keelata.

 

 • Kalender. Kui soovite, et rakendus tuletaks teile tulevaid hambaarstikülastusi meelde, vajab rakendus luba teie kalendrile juurde pääsemiseks. Me ei kopeeri ega talleta teie kalendri teavet. See teave jääb teie mobiilsideseadmesse.

 

 • Asukoht. Androidi operatsioonisüsteemi korral läheb Bluetooth-ühenduse kasutamiseks oma mobiilsideseadmes vaja umbkaudset geograafilist asukohta. Operatsioonisüsteemi iOS korral palub Sonicare kasutajatelt luba geograafilise asukoha määramiseks, mis võimaldaks andmete sünkroonimist hambaharja ja mobiilsideseadme vahel (iBeacon™), kui rakendust ei kasutata. Rakendus ei kasuta neid lube teie asukoha määramiseks ning Philips ei kogu teie asukohaandmeid. Saate geograafilise asukoha määramise oma mobiilsideseadme seadete kaudu igal ajal keelata.

 

 • Failid. Rakendus nõuab juurdepääsu mobiilsideseadme failidele, et salvestada keeleseaded ja muud rakenduse tööks vajalikud failid (nt graafika, meediumifailid või muud mahukad programmivarad). Rakenduse kustutamise korral kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.

 

 • Mõnel juhul võib teie operatsioonisüsteem paluda lube, mida on vaja mobiilsideseadme tehnilistel põhjustel, kuid mida Philips ei kontrolli ega kasuta. Me ei kogu mingeid selliste lubadega seotud andmeid, kui need ei ole teile teenuse osutamiseks vajalikud.
Lugege täpsemaltLugege vähem

Third parties

Kellega jagatakse isikuandmeid?


Philips võib käesolevat privaatsusteadet ja/või kehtivaid õigusakte järgides avaldada teie isikuandmeid oma tütarettevõtetele, kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele vm kolmandatele isikutele.

Tütarettevõtted
Me võime jagada teie andmeid teiste Philipsi ettevõtetega, mis kuuluvad Philipsi kontserni. Näiteks võivad mõned Philipsi tütarettevõtted aidata meil hallata rakenduse infrastruktuuri või teie päringuid. Teie andmetele pääsevad juurde vaid need isikud, kellele see on vajalik oma töö tõttu.

Teenuseosutajad

Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes aitavad hallata, osutada, parandada, mõista, kohandada, toetada ja turustada meie teenuseid.

 

Meil on õigus teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega:

 

 • IT - ja pilveteenuse osutajad

Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse käitamiseks või teenuse osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamis-, tehinguteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.
 

 • Analüütika- ja ülevaatusteenuse osutajad

Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse analüütika või toimimise ülevaatuse pakkumiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamisteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.

Philips nõuab, et teenuseosutajad tagaksid teie isikuandmete kaitse nõuetekohasel tasemel, mis on samaväärne meie tagatava tasemega. Nõuame, et meie teenuseosutaja töötleb teie isikuandmeid alati meie juhiste kohaselt ja ainult eespool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, nii et juurde pääsetakse miinimumhulgale andmetele, mida neil on vaja konkreetse teenuse osutamiseks, ning teie isikuandmete turvalisus on kaitstud.
 

Muud kolmandad isikud

Philips võib koostööd teha ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, siis kontrollib Philips, et saate enne teie isikuandmete jagamist sellest teada ja/või teilt küsitakse kohaldatavate õigusaktide kohaselt nõusolekut. Sellel juhul lugege palun nende privaatsusteade tähelepanelikult läbi, sest seal on kirjas nende põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

 

Võib juhtuda, et Philips müüb mõne ettevõtte või ettevõtte osa teisele ettevõttele. Sellel juhul võidakse omandiõiguse üleminekuga muuhulgas ostjale üle kanda teiega otseselt seotud isikuandmeid. Ühinemise, omandamise, restruktureerimise või varade müümise korral või seadustest tulenevalt vm viisil on Philipsil õigus kõik meie privaatsusteates näidatud õigused ja kohustused vabalt loovutada igale endaga seotud ettevõttele. Meil on õigus teie isikuandmed üle anda igale endaga seotud ettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule.

 

Kui see võimalus on teie riigis olemas, võime teie taotluse korral jagada teie isikuandmeid järgmiste kolmandate isikutega:

 

 •  Kolmandatest isikutest teenusepakkujad vastavalt sellele teatisele.
 •  Kindlustusfirmad või hambaravi pakkujad. Mõnedes riikides saab liituda spetsiaalsete Sonicare programmidega, mis võimaldavad teil õpetada Philipsit jagama teie isikuandmeid kindlustusfirmaga, hambaarstiga või raviteenuse osutajaga. Isikuandmed, mida me kasutame ning jagame, võivad hõlmata ainuidentifikaatoreid, registreerimis- ja hambapuhastamisandmeid, nt teie osalemiskoodi, puhastamiskuupäeva, kellaaega, ajatemplit, kestvust, katvust ja muid hambapuhastamise üksikasju. Me võime samuti analüüsida, kombineerida ja koondada teie andmeid, et koostada statistilisi aruandeid vastavalt programmi tingimustele. Kui te liitute nende programmidega, siis saate lisateavet oma andmete kasutamise kohta.

Sel juhul me võime töödelda ning jagada teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal, et täita oma lepingulisi kohustusi teenuste osutamisel teile või põhinedes oma õiguspärasele huvile.

 

Pange tähele, et Androidi kaudu oma Facebooki sotsiaalmeedia kontoga sisse logides lubate Facebookil koguda järgmist teavet Facebooki SDK abil.

 

 • Rakenduse sündmused. See hõlmab peamisi rakenduse sündmusi (nt rakenduse installimine, rakenduse käivitamine) ja muud standardset toote näitajate logimist (nt SDK laadimine ja SDK jõudlus).
 • Konfigureerimisandmed. Kui kasutaja on sisse loginud, teeb SDK taustal regulaarseid taotlusi automaatselt juurdepääsuloa kehtivusaja haldamiseks.
 • Tõrketeave. SDK kogub tõrketeavet, sh SDK käivitamise ajal, mis võib hõlmata Facebooki sisselogitud isikute kasutaja-ID-sid.
 • Lühiajalised andmed. SDK mõõdab kindlaid kasutajategevusi pettuse ja väärkasutuse haldamise eesmärgil. Neid andmeid säilitatakse väga lühikest aega kasutajate puhul, kes ei ole Facebooki sisse logitud.
   

Facebook võib koguda ka teie SDK kasutuse analüütikaandmeid, kasutatava rakenduse nime kohta käivat teavet, sisselogimise autoriseerimiskuupäeva ja teie sisselogimisega seostatud URL-i. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook kasutab teie teavet, leiate Facebooki andmepoliitikast. Pange tähele, et Facebooki kaudu sisse logimine on valikuline, Philipsi konto kaudu sisse logimine on samuti alati saadaval.

 

Me võime ka jagada teie andmeid omavalitsuste või valitsusasutustega, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik meie õiguste kaitseks.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Third parties

Apple Health


Mõnedes riikides me lubame teil vahetada andmeid rakendusega Apple Health. Kui kasutate operatsioonisüsteemi iOS, võite lubada rakendusel lugeda andmeid oma Apple Health rakendusest või neid sinna kirjutada. Need vahetatavad andmed võivad hõlmata hambapuhastuse kestust ja olenevad teie valikutest. Philipsi pilvelahendused ei sünkroniseeri Apple´ìga. See tähendab, et andmevahetus toimub lokaalselt teie mobiilsideseadme sees. Palun lugege läbi Apple’i privaatusteade, et mõista, kuidas nad kasutavad teie isikuandmeid.

Third parties

Amazon Dash Replenishment Services

Mõnedes riikides me toetame oma BrushSync korduvtellimise teenust (BrushSync). Kui tellite BrushSync, siis lisab rakendus teile Amazoni täiendamisteenuse (Amazon Dash Replenishment Service, DRS) kaudu automaatseid harjapeade tellimusi. Selleks peate sisse logima oma Amazoni kontole ja Amazon pakubki teile oma teenuseid. Palun lugege läbi Amazoni tingimused ja privaatsusteade, sest seal on kirjas tema põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid ta kogub, kuidas neid kasutab, töötleb ja kaitseb.

 

Kui tellite BrushSync ja annate nõusoleku, siis me jagame Amazoniga järgmisi andmeid: teie seadme seerianumber, mudel (hx number) ning aeg, mil on vaja tellida uus harjapea („BrushSync-andmed“). Teie tellimuse jälgimiseks salvestame Amazoni kliendinime. Kui lõpetate BrushSync tellimise, siis kustutame selle kliendinime. Igal ajal saate (i) oma tellimusi peatada või muuta (kasutades rakenduse My Brush Head (harjapea) lehel korduvtellimise seadeid) ja/või (ii) mistahes tellimuse Amazoni kaudu tühistada.

 

Mõistate, et Amazon pakub teile oma teenuseid ja BrushSync aktiveerimisel annate meile loa BrushSynci andmete jagamiseks Amazoniga, mis võib töödelda neid andmeid ka teie elukohariigist muudes riikides ja ei pruugi pakkuda teie isikuandmetele asjakohast kaitset.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Amazoni varude vähenemise teatised ja Alexaga nutikad uuesti tellimised

Osades riikides toetame me meie Nutika uuesti tellimise teenuseid ("Nutikas uuesti tellimine"). Pärast nutika uuesti tellimise programmis registreerumist lubab rakendus teil seadistada Alexa varude vähenemise teatiste abil nutikaid uuesti tellimisi. Selleks peate sisse logima oma Amazoni kontole ja Amazon pakubki teile oma teenuseid. Lugege läbi Amazoni nutika uuesti tellimise tingimused, kuna see sisaldab teavet teenuse privaatsustegevuste kohta, nagu milliseid isikuandmeid kogutakse ning kuidas neid kasutatakse, töödeldakse ja kaitstakse.


Rakenduses aktiivselt nutikat uuesti tellimist taotledes jagame Amazoniga järgmisi andmeid: teie seadme üldine mudeli ID ja millal oli harjapea 'kõrge' (80%) või 'madala' (20%) kulumise vahemikus ("nutika uuesti tellimise andmed"). Kõrge vahemik on siis, kui vahetate seadmel vana harjapea uue vastu. Madala vahemiku puhul on harjapea kulumine jõudnud 20%-ni. Sellisel juhul saadame Amazoni harjapea igapäevase kulumise protsendi Amazoni, kuni olete uuesti tellimise lõpuleviimiseks harjapea välja vahetanud. Teil on võimalik nende andmete jagamine igal ajal tühistada ja lõpetada harjapeade uuesti tellimine, valides rakenduses seadistuse "Brush Head Reorder Settings" (Harjapea uuesti tellimise seaded).


Mõistate, et Amazon pakub teile oma teenuseid ja rakenduses Nutika uuesti tellimise aktiveerimisel annate meile loa Nutika uuesti tellimise andmete jagamiseks Amazoniga, mis võib töödelda neid andmeid ka teie elukohariigist erinevates riikides ja ei pruugi pakkuda teie isikuandmetele asjakohast kaitset.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on selleks organisatsioonid või teenuseosutajad. Teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus andmete edastamisega (kui seda on vaja teha) teie elukohariigist muudesse riikidesse, kus andmekaitsenõuded võivad olla teistsugused. Mõnel juhul võivad teiste riikide kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isikuandmetele.


Kui teie asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võidakse teie isikuandmeid edastada sellistele meiega seotud ettevõtetele, teenuseosutajatele või kolmandatele isikutele väljaspool liitu, kelle andmekaitse nõuetekohast taset on Euroopa Komisjon tunnustanud (nende riikide täielik loetelu on esitatud siin https://ec.europa.eu/
justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea vastavaks (nt Ameerika Ühendriigid), oleme (i) kehtestanud asjakohased meetmed, näiteks meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad kliendi, tarnija ja äripartneri andmete kohta ja/või lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, et kaitsta teie isikuandmeid, või (ii) vajadusel tugineme teie eelnevale otsesele nõusolekule. Nende meetmete koopia võite saada eespool näidatud lingilt või võttes meiega ühendust siin

Lugege täpsemaltLugege vähem

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmed hoiame alles seni, kui see on vajalik või lubatud selle eesmärgi (eesmärkide) korral, milleks andmeid kogutakse. Andmete säilitamisaja määramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid: (i) konkreetse rakenduse ja teenuste kasutamise aeg, (ii) kas meie jaoks on tegemist siduva juriidilise kohustusega või (iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslike kohustuste tõttu (nt kehtivad piirangud, kohtuvaidlused või ametkondlikud uurimised).

Choices and rights

Teie valikuvõimalused ja õigused

Kui soovite esitada taotluse oma isikuandmetele juurde pääsemise, nende parandamise, kustutamise, piiramise või nende kohta vastuväidete esitamise kohta selliste andmete korral, mille olete meile juba andnud, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonse koopia saamiseks, et edastada see teisele ettevõttele (määral, mil kohaldatavad seadused annavad teile andmete ülekandmise õiguse), siis saate meiega ühendust võtta siin. Teie taotlusele vastame kohaldatavat seadust järgides.


Palun täpsustage oma taotluses, millistele isikuandmetele soovite juurdepääsu, milliseid parandada, kustutada, piirata või milliste töötlemise vaidlustada. Teie enda kaitsmiseks saame me taotlusi täita ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle konto, meiliaadressi või konto muude andmetega, mida kasutate oma taotluse saatmiseks. Mõnel juhul peame enne taotluse täitmist teie isikusamasust kontrollima. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav.

 

Nõusoleku, mille oleme teilt saanud isikuandmete kogumiseks ja/või töötlemiseks, võite igal ajal tagasi võtta. Kuid varasema nõusoleku põhjal enne tagasivõtmist tehtud töötlemine jääb siiski õiguspäraseks. Olukordades, kus teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise eesmärgil sõltub lepingust, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teenuseid, kui me ei saa teie teavet.

 

Pidage meeles, et (mõnede) valikute ja õiguste kasutamise korral ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuseid kasutada (täielikult või osaliselt).

 

Kui töötleme teie isikuandmeid meile kohaldatavate õiguslike kohustuste põhjal, sh kui võtate meiega ühendust oma õiguste kasutamiseks, on töötlemine seaduslik määruse (EL) 2016/679 artikli 6.1.(c) kohaselt.

Lugege täpsemaltLugege vähem

We protect your personal data

Kaitseme teie isikuandmeid

Peame oluliseks oma kohustust kaitsta Philipsile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Selleks kasutame muu hulgas juurdepääsu kontrollimist, tulemüüre ja turvalisi protokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Special information for parents

Tähelepanuks lapsevanematele

Kehtivate õigusaktide kohaselt ei ole need teenused mõeldud lastele, kuid Philipsi põhimõte on järgida õigusakte. Seal võidakse enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist nõuda lapsevanema või eestkostja luba. Kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis.

 

Kui vanem või hooldaja saab teada, et tema laps on meile oma isikuandmeid andnud ilma nende nõusolekuta, siis tuleb meiega ühendust võtta siin. Kui me saame teada, et meile on isikuandmeid andnud laps, siis kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Changes to the privacy notice

Selle privaatsusteate muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda, ilma et teile ette teatataks. Seetõttu jätame endale õiguse seda privaatsusteadet mõnikord muuta või ajakohastada. Privaatsusteate ajakohastamise korral uuendame ka selle alguses olevat kuupäeva.

 

Soovitame teil aeg-ajalt selle privaatsusteate ajakohastatud versioon üle vaadata.

 

Uus privaatsusteade jõustub kohe, kui see avaldatakse. Kui te muudetud teatega ei nõustu, siis peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamisest loobumist. Sellega, kui jätkate meie teenustele juurdepääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusteate muudatustest ja nõustute nendega.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Contact Image

Võtke meiega ühendust

Määruse (EU) 2016/679 artikli 27 eesmärgil tegutseb Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) meie esindajana Euroopa Liidus.

 

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab teie isikuandmeid, siis võtke palun meiega ühendust (sh meie andmekaitsespetsialistiga ja/või esindajaga) siin. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.