PN

Philips Sonicare'i rakenduse privaatsusteade


Seda privaatsusteadet uuendati viimati 19. jaanuaril 2021.

Philips Sonicare'i rakendus (edaspidi rakendus) annab kasutajatele kogu maailmas nõu, kuidas parandada hammaste pesemise ja suuhügieeni harjumusi (edaspidi teenused). Rakendus kasutab isikuandmeid, mida on kogutud või töödeldud seoses Philips Sonicare'iga seotud hambaharjadega (edaspidi seade) ja/või rakendusega.

 

Selle privaatsusteate eesmärk on aidata meie teenuste kasutajatel aru saada meie põhimõtetest isikuandmete töötlemise korral, näiteks sellest, missugust teavet ja isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme ning millised õigused on teil teenuse kasutajana. Selle privaatsusteate kohaselt on isikuandmete töötlejaks Philips Oral Healthcare, LLC, mille aadress on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips”, „me” või „meie”).

 

Palun lugege ka meie teadet analüütika kohta ja kasutustingimusi, kus on kirjeldatud meie teenuste kasutamise tingimusi.

Missugust teavet ja isikuandmeid kogutakse ning mis eesmärgil?


Teenuseid osutades saame või kogume sellist teavet ja isikuandmeid, mis on alljärgnevalt täpselt nimetatud. See kehtib ka juhul, kui te sisenete rakendusse, laadite selle alla või installite selle. Seostame teie isikuandmed ainuidentifikaatoritega.
account data

Delikaatsed isikuandmed

Kogume järgmisi suuhoolduse andmeid.

 

 • Teie seadme harjamisandmed, sh teie harjumused, seansiandmed ja andurite andmed (nt harja režiim, asend, liikumine ja surve), aku tase ja harjapea tüüp ning kasutuskestus.

 

 • Teie harjamiseesmärgid ja muud suuhoolduse harjumused/tegevused (nagu hambaniidiga puhastamine ja loputamine), teie vastused meie individualiseerimislehe liitumisküsimustikule ja jälgimiskohtade kohta (näiteks hambakatu tekkimine, veritsuskohad, igeme taandumine ja võimalikud hambaaugud) ning harjamise alguskoht (st asukoht suus, kust soovite harjamist alustada).

 

Kogume neid andmeid selleks, et pakkuda teile teenuseid, sh tagasisidet ja reaalajas juhiseid harjamise ajal, saata teile teenusega seotud tõuketeatiseid ja/või rakendusesiseseid sõnumeid, anda teile personaalne tegevuskava leidmata jäänud laikude kiireks leidmiseks, jälgida harjapea tõhusust ja hoiatada teid, kui harjapea on vaja välja vahetada, ning saata teile meeldetuletusi suuvee kasutamise või keele puhastamise kohta. Kasutame suuhoolduse andmeid ka teie jaoks uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kui soovite saada rakendusesiseseid soovitusi Philipsi toodete kohta, siis töötleme teie suuhoolduse andmeid, et soovitada teile tooteid ja aidata teil saavutada paremad tulemused. Seostame teie suuhoolduse teabe teie kontoga.

 

Enne mistahes delikaatsete andmete kogumist teatame sellest teile ja küsime selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Me ei palu teilt saata ega avalikustada meile peale eelnimetatud andmete rakenduses või selle kaudu või mistahes muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste, maailmavaateliste vm veendumuste, terviseseisundi, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilised või geneetilised tunnused, õigusrikkumised või ametiühingu liikmeks olemine).

Lugege täpsemaltLugege vähem

Konto andmed

Kui te loote konto, siis kogume teie isikuandmeid. Rakendusse saab sisse logida, kasutades MyPhilipsi kontot või oma sotsiaalmeedia profiili, sh teie Apple'i konto.

 

 • Meie kogutavate isikuandmete hulka võivad kuuluda teie nimi, meiliaadress, riik, keel ja parool. Töötleme ka teie rakenduse kasutuse teavet, st teie seansi, sisselogimise ja autentimise teavet, mida me kasutame teie konto haldamiseks. Hiina kasutajate korral kogume ka telefoninumbreid.

 

 • Kui otsustate sisse logida sotsiaalmeedia kaudu, siis võivad autentimise eesmärgil meie kogutavate isikuandmete hulka kuuluda teie avalik põhiprofiil (nt profiilipilt, identifikaator, sugu, profiili URL, sünnikuupäev, koduleht, asukoht) ja e-posti aadress. Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda andmeid selle kohta, et kasutate rakendust ja logite sisse oma sotsiaalmeedia konto kaudu. Palun lugege läbi oma sotsiaalmeedia teenuseostuaja (nt Facebook, Google, Apple) privaatsusteade, sest seal on kirjas tema põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid ta kogub, kuidas neid kasutab, töötleb ja kaitseb.

 

 • Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks ning isikupärastatud teenuste pakkumiseks. Oma kontot saate kasutada rakendusse turvaliseks sisselogimiseks. Kui loote rakendusse sisselogimiseks MyPhilipsi konto, siis saadame teile tervituseks e-kirja, et kontrollida teie kasutajanime ja parooli. Meiliaadressi kasutame teie päringutele vastamiseks, ainult teenustega seotud teadete või otseturunduse reklaamide (kui olete andnud nõusoleku) saatmiseks. MyPhilipsi kontot saate kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seotud sotsiaalmeediatoimingutest osavõtmiseks (näiteks klõpsates „meeldib“ või „jaga“) ja toote katsetamises või uuringutes osalemiseks.

 

Teie kontoandmeid kasutame teenuste osutamiseks, mistõttu käsitleme nende töötlemist vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Data filled in by you

Seadme andmed

Võime koguda seadmekohaseid andmeid, kui te installite seadme, pöördute selle poole või kasutate seda (sh kasutaja seadme unikaalset numbrit). 


Rakendus registreerib ka (i) teie seadme kasutusaja ja aku laetuse taseme ning (ii) harjapea tüübi ja kasutuskestuse. 


Kasutame neid andmeid teie seadme ühendamiseks rakendusega, harjapea tõhususe jälgimiseks ja teie hoiatamiseks, kui harjapea on vaja välja vahetada.

Seadme(te) andmeid töödeldakse ainult teenuste eesmärgil, mistõttu käsitleme nende töötlemist vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Cookies

Küpsised ja analüütika

Kasutame küpsiseid, silte või muud sarnast meetodit (edaspidi: küpsised), et hallata, osutada, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilsideseadme ja koguda teie teavet ning isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kasutaja seadme unikaalne number, mobiilsideseadme IP-aadress, mobiilsides kasutatava veebibrauseri tüüp või kasutatav operatsioonisüsteem, seansi- ja kasutusandmed või teenuse tulemuslikkuse andmed, mis näitavad, kuidas te rakendust kasutate. Samuti kasutame seda teavet teile riigipõhise sisu kuvamiseks (sh teie kohalikus keeles teavet).

 

Kui nõustute rakenduse täiustamisega teie rakenduse infovahetuse, tagasiside ja krahhiandmete põhjal, kogume ja töötleme teie rakenduse kasutusandmeid, mida on kirjeldatud meie analüütikateatises ja mille leiate rakenduse sätetest. Selleks võime kasutata erinevaid teenusepakkujaid, kes töötlevad teie rakenduseandmeid meie eest ja vastavalt meie juhistele. Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid teie teabe kogumiseks. Enne küpsiste kasutamist analüütika eesmärgil küsime teie nõusolekut.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Data filled in by you

Hinnangute ja arvustuste andmed

Kui kirjutate rakendusepoodides rakenduse kohta arvustuse või hindate rakendust, võime sellist teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, teha kindlaks, kuidas teile rakendus meeldib ning milline on teie üldine ettekujutus rakendusest ja meie kaubamärgist, ning kasutada neid teadmisi rakenduse täiustamiseks. Näeme ainult teie rakendusepoe kasutajanime, hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te seda meilt ei palu, ei seosta me sellist teavet teie konto identimisteabe ega muu teabega, mis meil teie kohta on. Kui teil on vaja ühendust võtta klienditoega, võime allpool toodud jaotise „Klienditoeandmed“ järgi kasutada teie andmeid teie juhtumiga seotud järeltegevusteks ja teie juhendamiseks klienditoeprotsessi käigus.. Teie hinnangute ja arvustuste andmete töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.

Cookies

Klienditoeandmed

Kui vajate kliendituge, siis võime küsida teilt andmeid meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teie infovahetust Philipsiga ja kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime pakkuda vajalikku tuge. Teenuseid hallates ja osutades pakume muuhulgas kliendituge, oma teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Teie andmeid kasutame ka vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.

 

Klienditoeandmete töötlemist käsitleme vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik. Klienditoeandmete töötlemine põhineb mõnel juhul Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.

Combined data

Kombineeritud andmed

Teie isikuandmeid (sh kontoandmed, küpsised) võime ühitada nende andmetega, mis on kogutud teie infovahetuses Philipsi digitaalkanalite (nt sotsiaalmeedia, veebilehed, e-kirjad), rakenduste ja seotud toodetega. Nende hulka kuuluvad IP-aadressid, küpsised, mobiilsideseadme andmed, lingid, millel klõpsate või mida vajutate, asukoha andmed ja külastatud veebilehed.


Kombineeritud andmeid kasutame rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, töökindluse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kombineeritud andmete selline töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik. Enne mistahes delikaatsete andmete töötlemist selles peatükis nimetatud eesmärkidel teatame sellest teile ja küsime teie selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Pärast konkreetse isikuga seostavate andmete eemaldamist on meil õigus teie kombineeritud andmeid koondada, et nii ettevõttesisestel kui ka -välistel eesmärkidel kasutamiseks koostada väljaandeid, esitlusi, aruandeid või muid (turundus)materjale.

 

Kui nõustute saama Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate reklaame, mis teie eelistuste ning võrgukäitumise põhjal võivad olla teie jaoks olulised, siis on meil õigus saata teile turundus- ja reklaammaterjale e-posti, telefoni ning muude digitaalkanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Me võime analüüsida teie kombineeritud andmeid, et saaksime pakkuda täpselt teile vajalikku ja teie ootustele vastavat tulemust, saates teie eelistuste ja harjumustega sobivat infot. Enne reklaammaterjali saatmist küsime teie nõusolekut.  

Lugege täpsemaltLugege vähem

Load

Rakendus võib küsida teenuse osutamiseks luba, et pääseda juurde teie mobiilsideseadme salvestusvõimalustele, anduritele või muudele teenustele (nt fotod, kalender, kontaktid, kaamera, Wi-Fi, geograafiline asukoht või Bluetooth). Me küsime juurdepääsu ainult allpool kirjeldatud teenuste pakkumiseks.


 • Bluetooth. Seadme ühendamiseks rakendusega on rakendusel vaja Bluetooth-ühendust. Saate Bluetooth-ühenduse oma mobiilsideseadme seadete kaudu igal ajal keelata.

 

 • Kalender. Kui soovite, et rakendus tuletaks teile tulevaid hambaarstikülastusi meelde, vajab rakendus luba teie kalendrile juurde pääsemiseks. Me ei kopeeri ega talleta teie kalendri teavet. See teave jääb teie mobiilsideseadmesse.

 

 • Asukoht. Androidi operatsioonisüsteemi korral läheb seadmega ühendamiseks vaja umbkaudset geograafilist asukohta. Operatsioonisüsteemi iOS korral on vaja geograafilise asukoha määramist, et tuvastada, kui rakendus ja seade on läheduses. Philips ei töötle siiski selliseid asukohaandmeid mitte mingil viisil. Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadmes, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Kui kustutate oma profiili ja/või rakenduse, kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest. Saate geograafilise asukoha määramise oma mobiilsideseadme seadete kaudu igal ajal keelata.

 

 • Failid. Rakendus nõuab juurdepääsu mobiilsideseadme failidele, et salvestada keeleseaded ja muud rakenduse tööks vajalikud failid (nt graafika, meediumifailid või muud mahukad programmivarad). Rakenduse kustutamise korral kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.

 

 • Mõnikord on luba mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi tehniline eeltingimus. Sellisel juhul võib rakendus küsida nendele anduritele või andmetele juurdepääsuks luba. Kuid me ei kogu neid andmeid, mis ei ole teile teenuse osutamiseks vajalikud. Ka vajalike andmete korral küsime kõigepealt nõusolekut.
Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties

Kellega jagatakse isikuandmeid?


Philips võib käesolevat privaatsusteadet ja/või kehtivaid õigusakte järgides avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele vm kolmandatele isikutele.

Teenuseosutajad

Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes aitavad hallata, osutada, parandada, tundma õppida, kohandada, toetada ja turustada meie teenuseid.

 

Meil on õigus teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega:

 

 • IT - ja pilveteenuse osutajad

Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse käitamiseks või teenuse osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamis-, tehinguteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.

 • Analüütikateenuse osutajad

Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse analüütika pakkumiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamisteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.

Philips nõuab, et teenuseosutajad tagaksid teie isikuandmete kaitse nõuetekohasel tasemel, mis on samaväärne meie tagatava tasemega. Nõuame, et meie teenuseosutaja töötleb teie isikuandmeid alati meie juhiste kohaselt ja ainult eespool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, nii et juurde pääsetakse miinimumhulgale andmetele, mida neil on vaja konkreetse teenuse osutamiseks, ning teie isikuandmete turvalisus on kaitstud.

 

Muud kolmandad isikud

Philips võib koostööd teha ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, siis kontrollib Philips, et saate enne teie isikuandmete jagamist sellest teada ja/või teilt küsitakse kohaldatavate õigusaktide kohaselt nõusolekut. Sellel juhul lugege palun nende privaatsusteade tähelepanelikult läbi, sest seal on kirjas nende põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

 

Võib juhtuda, et Philips müüb mõne ettevõtte või ettevõtte osa teisele ettevõttele. Sellel juhul võidakse omandiõiguse üleminekuga muuhulgas ostjale üle kanda teiega otseselt seotud isikuandmeid. Ühinemise, omandamise, restruktureerimise või varade müümise korral või seadustest tulenevalt vm viisil on Philipsil õigus kõik meie privaatsusteates näidatud õigused ja kohustused vabalt loovutada igale endaga seotud ettevõttele. Meil on õigus teie isikuandmed üle anda igale endaga seotud ettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule.

 

Teie taotluse korral võime teie isikuandmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega:

 

 • teie kindlustusettevõte või hambaraviteenuse pakkuja, kui see suvand on teie riigis saadaval ja olete andnud meile nõusoleku selle avalikustamiseks;
 • Amazon (kui konkreetses riigis on Amazon DRS saadaval – vt täpsemat teavet allpool).

 

Need kolmandad isikud võivad teile pakkuda oma teenuseid. Meil on õigus teie isikuandmeid nende kolmandate isikutega jagada teie taotluse korral ja/või vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

Pange tähele, et Androidi kaudu teie Facebooki sotsiaalmeedia kontoga sisse logides lubate Facebookil koguda järgmist teavet Facebooki SDK abil.

 

 • Rakenduse sündmused. See hõlmab peamisi rakenduse sündmusi (nt rakenduse installimine, rakenduse käivitamine) ja muud standardset toote näitajate logimist (nt SDK laadimine ja SDK jõudlus).
 • Konfigureerimisandmed. Kui kasutaja on sisse loginud, teeb SDK taustal regulaarseid taotlusi automaatselt juurdepääsuloa kehtivusaja haldamiseks.
 • Tõrketeave. SDK kogub tõrketeavet, sh SDK käivitamise ajal, mis võib hõlmata Facebooki sisselogitud isikute kasutaja ID-sid.
 • Lühiajalised andmed. SDK mõõdab teatud kasutaja tegevusi pettuse ja väärkasutuse haldamise eesmärgil. Neid andmeid säilitatakse väga lühikest aega kasutajate puhul, kes ei ole Facebooki sisse logitud.

 

Facebook võib koguda ka teie SDK kasutuse analüütikaandmeid, kasutatava rakenduse nime kohta käivat teavet, sisselogimise autoriseerimiskuupäeva ja teie sisselogimisega seostatud URL-i. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook kasutab teie teavet, leiate Facebooki andmepoliitikast. Pange tähele, et Facebooki kaudu sisse logimine on valikuline, MyPhilipsi konto kaudu sisse logimine on samuti alati saadaval.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Third parties

Amazoni täiendamisteenus Dash Replenishment Services

Mõnedes riikides me toetame oma BrushSynci korduvtellimise teenust (BrushSync). Kui tellite BrushSynci, siis lisab rakendus teile Amazoni täiendamisteenuse (Amazon Dash Replenishment Service, DRS) kaudu automaatseid harjapeade tellimusi. Selleks peate sisse logima oma Amazoni kontole ja Amazon pakubki teile oma teenuseid. Palun lugege läbi Amazoni tingimused ja privaatsusteade, sest seal on kirjas tema põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid ta kogub, kuidas neid kasutab, töötleb ja kaitseb.

 

Kui alustate BrushSynci tellimist, siis jagame Amazoniga järgmisi andmeid: teie seadme seerianumber, seadme mudel (hx-number) ja uue harjapea tellimise aeg (BrushSync Data). Teie tellimuse jälgimiseks salvestame Amazoni kliendinime. Kui lõpetate BrushSynci tellimise, siis kustutame selle kliendinime. Igal ajal saate (i) oma tellimusi peatada või muuta (kasutades rakenduse My Brush Head lehel korduvtellimise seadeid) ja/või (ii) mistahes tellimuse Amazoni kaudu tühistada.

 

Mõistate, et Amazon pakub teile oma häälteenuseid ja BrushSynci aktiveerimisel annate meile loa BrushSynci andmete jagamiseks Amazoniga, mis võib töödelda neid andmeid ka teie elukohariigist muudes riikides ja ei pruugi pakkuda teie isikuandmetele asjakohast kaitset.

Lugege täpsemaltLugege vähem

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on selleks tingimused või teenuseosutajad. Ja teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus andmete edastamisega (kui seda on vaja teha) teie elukohariigist muudesse riikidesse, kus andmekaitsenõuded võivad olla teistsugused. Mõnel juhul võivad teiste riikide kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isikuandmetele.


Kui teie asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võidakse teie isikuandmeid edastada sellistele meiega seotud ettevõtetele või teenuseosutajatele väljaspool liitu, kelle andmekaitse nõuetekohast taset on Euroopa Komisjon tunnustanud (nende riikide täielik loetelu on esitatud siin https://ec.europa.eu/
justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea vastavaks (nt Ameerika Ühendriigid), oleme kehtestanud asjakohased meetmed, näiteks meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad kliendi, tarnija ja äripartneri andmete kohta ja/või lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, et kaitsta teie isikuandmeid. Nende meetmete koopia võite saada eespool näidatud lingilt või võttes meiega ühendust siin

Lugege täpsemaltLugege vähem

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmed hoiame alles seni, kui see on vajalik või lubatud selle eesmärgi (eesmärkide) korral, milleks andmeid kogutakse. Andmete säilitamisaja määramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid: (i) konkreetse rakenduse ja teenuste kasutamise aeg, (ii) kas meie jaoks on tegemist siduva juriidilise kohustusega või (iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslike kohustuste tõttu (nt kehtivad piirangud, kohtuvaidlused või ametkondlikud uurimised).

Choices and rights

Teie valikuvõimalused ja õigused

Kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete juurde pääsemise, nende parandamise, kustutamise, piiramise või nende kohta vastuväidete esitamise kohta selliste andmete korral, mille olete meile juba andnud, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonse koopia saamiseks, et edastada see teisele ettevõttele (määral, millel andmete ülekandmise õiguse annavad teile kohaldatavad seadused), siis saate meiega ühendust võtta siin. Teie taotlusele vastame kohaldatavat seadust järgides.


Palun täpsustage oma taotluses, millistele isikuandmetele soovite juurdepääsu, milliseid parandada, kustutada, piirata või milliste töötlemise vaidlustada. Teie enda kaitsmiseks saame me taotlusi täita ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle konto, meiliaadressi või konto muude andmetega, mida kasutate oma taotluse saatmiseks. Mõnel juhul peame enne taotluse täitmist teie isikusamasust kontrollima. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav.

 

Nõusoleku, mille oleme teilt saanud isikuandmete kogumiseks ja/või töötlemiseks, võite igal ajal tagasi võtta. Kuid varasema nõusoleku põhjal enne tagasivõtmist tehtud töötlemine jääb siiski õiguspäraseks.

Olukordades, kus teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise eesmärgil sõltub lepingust, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teenuseid, kui me ei saa teie teavet.

 

Pidage meeles, et (mõnede) valikute ja õiguste kasutamise korral ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuseid kasutada (täielikult või osaliselt).

 

Kui töötleme teie isikuandmeid meile kohaldatavate õiguslike kohustuste põhjal, sh kui võtate meiega ühendust oma õiguste kasutamiseks, on töötlemine seaduslik määruse (EL) 2016/679 artikli 6.1.(c) kohaselt.

Lugege täpsemaltLugege vähem
We protect your personal data
Kaitseme teie isikuandmeid

Peame oluliseks oma kohustust kaitsta Philipsile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Selleks kasutame muuhulgas juurdepääsu kontrollimist, tulemüüre ja turvalisi protokolle.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Special information for parents
Tähelepanuks lapsevanematele

Kehtivate õigusaktide kohaselt ei ole need teenused mõeldud lastele, kuid Philipsi põhimõte on järgida õigusakte. Seal võidakse enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist nõuda lapsevanema või eestkostja luba. Kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis.

 

Kui vanem või hooldaja saab teada, et tema laps on meile oma isikuandmeid andnud ilma nende nõusolekuta, siis tuleb meiega ühendust võtta siin. Kui me saame teada, et meile on isikuandmeid andnud laps, siis kustutame tema andmed oma failidest.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Local specific information
Asjakohane kohalik info: California privaatsusõigused (ainult USA)

California tsiviilkoodeksi jaotis 1798.83 lubab meie klientidel, kes on California elanikud, taotleda ja meilt kord aastas tasuta saada infot isikuandmete kohta (kui seda on), mille eelmisel kalendriaastal otseturunduse eesmärgil avaldasime kolmandatele isikutele. Ettenähtud juhtudel sisaldab see info loetelu jagatud isikuandmete kategooriatest ning kõigi kolmandate isikute nimesid ja aadresse, kellega me eelmisel kalendriaastal andmeid jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellist taotlust esitada, siis vaadake palun meie veebilehte isikuandmete kohta: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Lugege täpsemaltLugege vähem
Changes to the privacy notice
Selle privaatsusteate muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda, ilma et teile ette teatataks. Seetõttu jätame endale õiguse seda privaatsusteadet mõnikord muuta või ajakohastada. Privaatsusteate ajakohastamise korral uuendame ka selle alguses olevat kuupäeva.

 

Soovitame teil aeg-ajalt selle privaatsusteate ajakohastatud versioon üle vaadata.

 

Uus privaatsusteade jõustub kohe, kui see avaldatakse. Kui te muudetud teatega ei nõustu, siis peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamisest loobumist. Sellega, kui jätkate meie teenustele juurdepääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusteate muudatustest ja nõustute nendega.

Lugege täpsemaltLugege vähem
Contact

Võtke meiega ühendust

Määruse (EU) 2016/679 artikli 27 eesmärgil tegutseb Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) meie esindajana Euroopa Liidus.

 

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab teie isikuandmeid, siis võtke palun meiega ühendust (sh meie andmekaitsespetsialistiga ja/või esindajaga) siin. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.