Consumer
Tooted
UUS

Series 5000 Täisautomaatne espressomasin

5 jooki, Sisseehitatud piimanõu, Valge, AquaClean EP5961/10

Veaotsing

Kuidas Philipsi automaatsest espressomasinast katlakivi eemaldada?

Pakume erinevate seeriate Philipsi espressomasinaid. Lugege edasi, et leida juhiseid enda masina kohta.

Millised juhised kehtivad minu Philipsi espressomasinale?

Juhised olenevad sellest, millise Philipsi seeria masin teil on.

Pildil näete vasakult paremale liikudes järgmiseid mudeleid.
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (ekraanita), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (juhtnupuga/juhtnuputa)

Philips 3000 ja Philips 2100 Easy Cappuccino seeriate jaoks on saadaval ka ingliskeelsed tugivideod.

Kohvimasina mudelite pildid

Philips 4000 ja 3100 seeria, ekraaniga masinad; katlakivi eemaldamise juhised

Nendel Philipsi espressomasinatel on ekraan.

1) Avage valik MENU (MENÜÜ) ja valige „Start Calc Clean“ (Alusta katlakivi eemaldamist).

2) Katlakivi eemaldamise valiku tegemiseks vajutage nuppu CAPPUCCINO.

3) Masin tuletab teile meelde vajadust sisestada veega täidetud piimanõu ja piimanõu dosaatorit paremale tõmmata.

4) Ekraanil esitatakse katlakivieemaldi sümbol.

5) Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamise lahust veepaaki.

6) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni jooneni CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE).

7) Pange veepaak tagasi masinasse.

8) Asetage piimaanuma dosaatori ja kohvi doseerimistila alla kauss.

9) Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage nuppu CAPPUCCINO.

10) Masin hakkab katlakivi eemaldamise lahust regulaarsete intervallidega doseerima. Ekraanil kuvatakse edenemisriba. Selleks kulub umbes 20 minutit.

Märkus: Katlakivi eemaldamise tsükli peatamiseks võib vajutada ESPRESSO nuppu. Jätkamiseks tuleb uuesti vajutada nuppu CAPPUCCINO.

11) Kui kogu katlakivi eemaldamise vahendi ja vee segu on kasutatud, esitatakse ekraanil tühja veepaagi sümbol.

12) Loputage veepaaki ja täitke see puhta veega kuni MAX tasemini ning pange paak tagasi. Ekraanil kuvatakse loputamise alustamise sümbol.

13) Täitke piimaanum kuni MIN tasemini ja pange masinasse.

14) Tõmmake piimaanuma dosaator välja, paremale poole.

15) Asetage anum tagasi.

16) Vajutage CAPPUCCINO ja masin alustab loputamise tsüklit.

17) Kui ekraanil kuvatakse sümbol CALC CLEAN OK (KATLAKIVI EEMALDAMINE OK), on loputustsükkel lõppenud.

Märkus: Kui ekraanil kuvatakse CALC CLEAN OK (KATLAKIVI EEMALDAMINE OK) asemel sümbolit WATER TANK (VEEANUM), täitsite veeanuma MAX tasemini. Täitke veeanum uuesti MAX tasemini ja teostage teine loputustsükkel. Korrake samme 12–17, kuni esitatakse sümbol CALC CLEAN OK (KATLAKIVI EEMALDAMINE OK). Enne valmisoleku sümboli kuvamist peate seda ehk mitu korda tegema.

18) Väljumiseks vajutage nuppu CAPPUCCINO.

19) Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.

20) Masin on kasutusvalmis.

Philips 3000 seeria, ekraanita masinad; katlakivi eemaldamise juhised

1) Tühjendage tilgakandik ja jahvatatud kohvi anum.

2) Eemaldage klassikaline piimavahustaja / automaatne piimavahustaja auru / kuuma vee toru küljest. Paigaldage ilma kuuma vee toruta masinatele kuuma vee toru. Paigaldage ilma kuuma vee toruta masinatele kuuma vee toru.

3) Eemaldage (valikulisest) veepaagist täiendav veefilter (INTENZA+).

4) Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamise lahust veepaaki.

5) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni jooneni CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE).

6) Pange veepaak tagasi masinasse.

7) Asetage auru / kuuma vee toru ja kohvi doseerimistila alla anum.

8) Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks vajutage ja hoidke all nuppu CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) vähemalt 3 sekundit. Nupp ESPRESSO süttib püsivalt põlema ja nupp CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) vilgub kogu tsükli jooksul.

9) Katlakivi eemaldamise tsükli tüli süttib püsivalt põlema ja masin hakkan katlakivi eemaldamise lahust regulaarsete intervallide järel doseerima. Selleks kulub umbes 20 minutit.

Märkus: katlakivi eemaldamise tsükli katkestamiseks tuleb vajutada Espresso nuppu. Jätkamiseks vajutage veelkord Espresso nuppu.

10) Kui kõik katlakivi eemaldamise vahendi ja vee segu on kasutatud, süttib püsivalt tuli NO WATER (VESI OTSAS).

11) Loputage veepaaki ja täitke see puhta veega kuni MAX tasemini ning pange paak tagasi. Loputustsükli tuli põleb püsivalt.

12) Pange anum tagasi.

13) Kui ESPRESSO nupp vilgub, vajutage seda loputustsükli alustamiseks.

14) Kui loputustsükkel on lõppenud, kustub tuli CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE).

Märkus: kui ekraanil kuvatakse tühja veepagi sümbolit ja nupp CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) ei kustu, korrake samme 11–13 kuni nupp CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) kustub.

15) Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli. Nupud ESPRESSO ja COFFEE vilguvad samal ajal.

16) Eemaldage tilgakandik, loputage seda ja pange tagasi.

17) Masin on kasutusvalmis.

Play Pause

Philips 2100 Easy Cappucino seeria; katlakivi eemaldamise juhiseid

1) Lülitage masin välja.

Märkus: Kui te masinat välja ei lülita, ei saa katlakivi eemaldamist alustada.

2) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi. Eemaldage automaatne piimavahustaja (kui olemas).

3) Tühjendage veepaak ja eemaldage Intenza veefilter (kui olemas).

4) Valage kogu pudel Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahendit veepaaki.

5) Lisage veepaagis olevale katlakivieemaldusvahendile vett kuni MAX taseme tähiseni.

6) Veenduge, et juhtnupp oleks seadistatud ikoonile COFFEE BEAN (KOHVIUBA).

7) Asetage kuuma vee / aurutoru ja kohvi doseerimistila alla kauss.

8) Veenduge, et masin oleks välja lülitatud (OFF). Vajutage ESPRESSO nuppu ja CAPPUCCINO nuppu samal ajal umbes 5 sekundi jooksul. Kogu katlakivi eemaldamise tsükli ajal vilgub oranž katlakivi eemaldamise tuli aeglaselt.

9) Keerake juhtnupp ikooni HOT WATER(KUUM VESI) asendisse ja doseerige kuuma vett. Laske kuumal veel kuuma vee / auru torust 10 sekundit välja voolata.

10) Keerake juhtnupp tagasi ikoonile SINGLE BEAN (ÜKSIK UBA). Katlakivi eemaldamise lahuse toimimiseks oodake umbes 1 minut.

11) Vajutage nuppu ESPRESSO tassitäie espresso valmistamiseks. Katlakivi eemaldamise lahuse toimimiseks oodake umbes 1 minut.

Märkus: katlakivi eemaldamise toimingu ajal kohvi jahvatamise funktsioon ei toimi. Espresso nuppu vajutades voolab masinast välja ainult vett.

12) Korrake samme 10–11, kuni tuli NO WATER (VESI OTSAS) põleb pidevalt.

13) Eemaldage veeanum masinast ja loputage anuma

14) Täitke veepaak värske kraaniveega taseme MAX tähiseni ja lükake veepaak tagasi masinasse.

15) Tühjendage suur tass ja asetage see tagasi tilgakandikule kuuma vee / auru toru alla.

16) Vajutage nuppu ESPRESSO ja valmistage tassitäis espressot. Korrake seda kaks korda.

17) Keerake juhtnupp ikoonile HOT WATER (KUUM VESI).

18) Laske kuumal veel kuuma vee / auru torust välja joosta, kuni NO WATER (VESI OTSAS) tuli põleb pidevalt.

19) Eemaldage tilgakandik, loputage seda ja pange tagasi.

20) Pange automaatne piimavahustaja tagasi.

21) Eemaldage paak ja loputage seda.

22) Täitke veepaak värske kraaniveega taseme MAX tähiseni ja lükake veepaak tagasi masinasse.

23) Masina väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Masina uuesti sisselülitamisel on masin kasutusvalmis.

Play Pause

Philips 2000 seeria koos juhtnupuga; katlakivi eemaldamise juhiseid

1) Lülitage masin välja.

2) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.

3) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.

4) Asetage suur anum auru-/veetoru alla.

5) Keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA).

6) Vajutage nuppe ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) samal ajal 5 sekundi jooksul. Masin doseerib katlakivieemaldusvahendit tilgakandikule mitme üheminutilise intervalli järel. See ei doseeri kuuma vee / auru toru kaudu. Selleks kulub ligikaudu 5 minutit. Oranž katlakivi eemaldamise tuli hakkab aeglaselt vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.

7) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Pärast umbes 1 minutit doseerib masin mitme üheminutilise intervalli järel läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub umbes 15 minutit.

8) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) tuli vilgub aeglaselt, keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA). Tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) kustub ja tuli NO WATER (VESI OTSAS) hakkab püsivalt põlema.

9) Eemaldage ja tühjendage anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.

10) Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

11) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin teeb lühisega seoses ettevalmistusi. Kogu loputustsükli ajal vilgub oranž katlakivi eemaldamise tuli kaks korda.

12) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) hakkab aeglaselt vilkuma, keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA). Masin doseerib vett sisemiselt tilgakandikule. See ei doseeri kuuma vee / auru toru kaudu.

13) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Nüüd doseerib masin auru-/veetoru kaudu.

14) Pärast loputustsükli lõpetamist kustub oranž tuli DESCALIND (KATLAKIVI EEMALDAMINE) ja tuli EXCLAMATION (HÜÜUMÄRK) vilgub. Keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA).

15) Roheline režiimi STANDBY (OOTEREŽIIM) tuli vilgub. Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.

16) Masin on kasutusvalmis.

Philips 2000 seeria ilma juhtnuputa; katlakivi eemaldamise juhiseid

1) Lülitage masin välja.

2) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.

3) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.

4) Asetage suur anum kohvi doseerimistila alla.

5) Vajutage ESPRESSO nuppu 5 sekundit. Oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli hakkab aeglaselt vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.

6) Masin doseerib katlakivieemaldusvahendit läbi kohvi doseerimistila mitme üheminutilise intervalli järel seni, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub umbes 20 minutit.

7) Punase NO WATER (VESI OTSAS) tule süttimisel eemaldage ja tühjendage anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.

8) Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

9) Masin hakkab vett kohvi doseerimistila kaudu doseerima. Kogu loputustsükli ajal vilgub oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli kaks korda.

10) Pärast loputustsükli lõpetamist kustub oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli ja roheline režiimi STAND-BY (OOTEREŽIIM) tuli vilgub. Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.

11) Masin on kasutusvalmis.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: EP5961/10 , EP5361/10 , EP5365/10 , EP3363/10 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8834/19 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , HD8651/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , CA6700/00 , CA6702/00 . rohkem Vähem

Kas otsite midagi muud?