Philipsi tugi

Kuidas Philipsi espressomasinast katlakivi eemaldada

Avaldatud 04. aprill 2024
Kui märkate, et katlakivi eemaldamise märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma või kui masina näidik palub katlakivi eemaldada, näitab see, et on saabunud aeg Philipsi espressomasinast katlakivi eemaldamiseks. Optimaalse kohvi temperatuuri ja maitse saavutamiseks on oluline espressomasinat regulaarselt katlakivist puhastada. Järgige samme või vaadake videoid, kuidas seda kodus teha.

Pange tähele, et Philipsi espressomasina katlakivi eemaldamisel peaksite kasutama ainult Philipsi katlakivi eemaldajat (katlakivi eemaldamise lahus CA6700).

Samuti on oluline, et katlakivi eemaldamise protsessi ei katkestataks, kui see on alanud. Pidage meeles, et mõnel juhul võib protsess kesta kuni 30 minutit.

Espressomasina katlakivi eemaldamise juhised võivad iga masina mudeli puhul erineda. Täpsete juhiste saamiseks konkreetse masina kohta vaadake palun kasutusjuhendit või videoid meie lehel [Coffee Care].

Philips Espresso 2300 ja 3300 seeria mudelite puhastamine katlakivist

Katlakivi eemaldamine:
1. Tühjendage tilgakoguja ja pange see tagasi
2. Kui see on olemas, eemaldage masinast klassikaline piimavahustaja või LatteGo
3. AquaCleani filtri kasutamisel eemaldage ka see veepaagist
4. Tühjendage veepaak ja valage paaki terve pudel Philipsi katlakivieemaldusvahendit.  Lisage veepaagis olevale katlakivieemaldusvahendile vett kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse tagasi.
5. Asetage kohvi- ja veetila alla suur kauss (1,5 l)
6. Lülitage masin SISSE
7. Vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise ikooni 3 sekundit all, seejärel vajutage käivitusnuppu, et alustada katlakivi eemaldamist
8. Katlakivi eemaldamise ajal vilgub katlakivi eemaldamise tuli aeglaselt, et näidata protsessi edenemist
9. Masin hakkab väljutama kuuma vee ja kohvitila kaudu väikestes kogustes vett. 10. Laske masinal väljutada kogu paagis olev katlakivieemaldusvahend. Oodake, kuni süttib tühja veepaagi ikoon
11. Eemaldage kauss
12. Eemaldage veepaak ja loputage seda puhta veega
13. Täitke veepaak puhta veega kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse tagasi
14. Asetage tühjendatud kauss tagasi kohvi- ja veetila alla ning jätkake allpool kirjeldatud loputustoimingut.

Loputamine:
1. Loputustsükli alustamiseks vajutage käivitusnuppu. Selleks kulub ligikaudu 3 minutit
2. Selle toimingu käigus kustuvad ja süttivad juhtpaneelil olevad tuled, näidates loputustsükli edenemist
3. Katlakivi eemaldamine on lõpetatud, kui masin ei väljuta enam vett
4. Masin hakkab automaatselt üles soojenema
5. Kui jookide ikoonid hakkavad järjest vilkuma, on masin uuesti kasutamiseks valmis
6. AquaCleani tuli vilgub hetkeks, et tuletada teile meelde AquaCleani filtri vahetamise vajadust
7. Paigaldage veepaaki uus AquaCleani veefilter ja aktiveerige see

 
Play Pause

Philips Espresso 4300, 4400, 5400 ja 5500 seeria mudelite puhastamine katlakivist

  1. Puudutage kasutajaliidesel ikooni „Clean“ (puhasta) ja valige menüüst „Descaling“ (katlakivi eemaldamine).
  2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  3. Kui LatteGo või piimavahustaja on kinnitatud, eemaldage see.
  4. Eemaldage tilgakoguja ja jahvatatud kohvi sahtel, tühjendage need ja pange tagasi oma kohale.
  5. Eemaldage veepaak ja tühjendage see. Seejärel eemaldage AquaCleani veefilter.
  6. Valage kogu pudel Philipsi katlakivieemaldajat veepaaki ja seejärel täitke see veega kuni näidikuni Calc / Clean (katlakivi / puhastamine). Seejärel asetage see tagasi masinasse.
  7. Asetage suur nõu (1,5 l) kohvi- ja veetila alla.
  8. Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage käivitusnuppu. Katlakivi eemaldamiseks kulub umbes 30 minutit ning see hõlmab katlakivi eemaldamise tsüklit ja loputustsüklit.
  9. Oodake, kuni masin lõpetab vee väljastamise. Täitke veepaak uuesti, kui ekraanile ilmub teade. Katlakivi eemaldamine on lõpetatud, kui masin lõpetab vee väljastamise.
  10. Paigaldage veepaaki uus AquaCleani veefilter ja aktiveerige see.
Kui katlakivi eemaldamine on lõppenud, tuletab masin teile meelde uue Aqua Cleani filtri paigaldamist. AquaCleani filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise vajadust.
Play Pause

Philipsi 0800/1200/2200/3200 seeria mudelite puhastamine katlakivist

Katlakivi eemaldamine
1. Tühjendage tilgakoguja ja pange see tagasi.
2. Kui see on olemas, eemaldage masinast klassikaline piimavahustaja või LatteGo.
3. AquaCleani filtri kasutamisel eemaldage ka see veepaagist.
4. Tühjendage veepaak ja valage paaki terve pudel Philipsi katlakivieemaldusvahendit.  Lisage veepaagis olevale katlakivieemaldusvahendile vett kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse tagasi
5. Asetage kohvi- ja veetila alla suur kauss (1,5 l).
6. Lülitage masin SISSE.
7. Vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise ikooni 3 sekundit all, seejärel vajutage käivitusnuppu, et alustada katlakivi eemaldamist.
8. Katlakivi eemaldamise ajal vilgub katlakivi eemaldamise tuli aeglaselt, et näidata protsessi edenemist.
9. Masin hakkab väljutama kuuma vee ja kohvitila kaudu väikestes kogustes vett. 10. Laske masinal väljutada kogu paagis olev katlakivieemaldusvahend. Oodake, kuni süttib tühja veepaagi ikoon.
11. Eemaldage kauss.
12. Eemaldage veepaak ja loputage seda puhta veega.
13. Täitke veepaak puhta veega kuni katlakivi eemaldamise tasemeni ja asetage paak masinasse.
14. Asetage tühjendatud kauss tagasi kohvi- ja veetila alla ja jätkake allpool kirjeldatud loputustoimingut.

Loputamine
1. Loputustsükli alustamiseks vajutage käivitusnuppu. Selleks kulub ligikaudu 3 minutit.
2. Selle toimingu käigus kustuvad ja süttivad juhtpaneelil olevad tuled, näidates loputustsükli edenemist.
3. Katlakivi eemaldamine on lõpetatud, kui masin ei väljuta enam vett.
4. Masin hakkab automaatselt üles soojenema.
5. Kui jookide ikoonid hakkavad järjest vilkuma, on masin uuesti kasutamiseks valmis.
6. AquaCleani tuli vilgub hetkeks, et tuletada teile meelde AquaCleani filtri vahetamise vajadust.
7. Paigaldage veepaaki uus AquaCleani veefilter ja aktiveerige see

Philipsi 5000 seeria mudelite puhastamine katlakivist


See video juhendab teid Philips 5000 espressomasinast katlakivi eemaldamisel. Täpsemate samm-sammuliste juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.

Philipsi 4000 ja 3100 seeria mudelite puhastamine katlakivist

Katlakivi eemaldamine
1. Valige menüüst „Start Calc Clean“ (Alusta katlakivi eemaldamist).
2. Katlakivi eemaldamise valiku tegemiseks vajutage cappuccino nuppu.
3. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite veega täidetud piimanõu ja tõmbaksite välja piimanõu dosaatori.
4. Ekraanil kuvatakse katlakivi eemaldamise sümbolit.
5. Valage veepaaki terve pudel Philipsi katlakivieemaldusvahendit.
6. Täitke veepaak veega kuni katlakivi eemaldamise tasemeni.
7. Asetage veepaak tagasi masinasse.
8. Asetage piimaanuma ja kohvitila alla kauss.
9. Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks vajutage cappuccino nuppu.

Ekraanil kuvatakse katlakivi eemaldamise protsessi. Katlakivi eemaldamise katkestamiseks vajutage espresso nuppu. Katlakivi eemaldamise toimingu jätkamiseks vajutage cappuccino nuppu.

Loputamine
1. Pärast lõpetamist loputage veepaaki ja täitke see puhta veega kuni maksimumtasemeni ning asetage paak masinasse tagasi.
2. Ekraanil kuvatakse loputamise alustamise sümbolit.
3. Täitke piimaanum veega kuni miinimumtasemeni ja asetage see tagasi.
4. Tõmmake piimaanuma dosaator välja.
5. Asetage kauss tagasi.
6. Loputustsükli alustamiseks vajutage cappuccino nuppu.

Loputustsükkel on lõppenud, kui ekraanile ilmub sümbol „Calc Clean OK“ (Katlakivi eemaldamine OK). Katlakivi eemaldamise toimingust väljumiseks vajutage cappuccino nuppu.

Märkus. Kui sümboli „Calc Clean OK“ (Katlakivi eemaldamine OK) asemel kuvatakse veepaagi sümbolit, täitke veepaak kuni maksimumtasemeni ja käivitage veel üks loputustsükkel.

Philipsi 3000 seeria mudelite puhastamine katlakivist

See video juhendab teid Philips 3000 espressomasinast katlakivi eemaldamisel. Täpsemate samm-sammuliste juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.
Play Pause

Philipsi 2100 seeria mudelite puhastamine katlakivist

See video juhendab teid Philips 2100 espressomasinast katlakivi eemaldamisel. Täpsemate samm-sammuliste juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.
Play Pause

Teised Philipsi espressomasinate mudelid

Kui teil on teine Philipsi espressomasina mudel, siis leiate täpsemad katlakivi eemaldamise juhised kasutusjuhendist või lehelt [Coffee Care].

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: EP2331/10 , EP3349/70 , EP3343/70 , EP2334/10 , EP2330/10 , EP3347/90 , EP3343/50 , EP3341/50 , EP3324/40 , EP3321/40 , EP0820/00 , EP0824/00 , EP4346/70 , EP5446/70 , EP5444/70 , EP5444/90 , EP4343/70 , EP5447/90 , EP4343/50 , EP4341/50 , EP5444/50 , EP4321/50 , EP5443/90 , EP5441/50 , EP4349/70 , EP2224/10 , EP1220/00 , EP3221/40 , EP2231/40 , EP3249/70 , EP3246/70 , EP3243/70 , EP3243/50 , EP3241/50 , EP2235/40 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP2221/40 , EP2220/10 , EP5340/10 , EP5345/10 , EP5315/10 , EP5335/10 , EP5331/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5330/10 , EP5310/10 , EP5361/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , HD8926/29 , EP3510/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/09 , HD8918/41 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD9712/11 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8975/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8911/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8643/09 , HD8650/29 , HD8650/19 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD9712/01 , HD8650/09 , HD8651/09 , HD8645/09 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8766/09 , HD8763/09 , HD8763/19 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8953/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , HD8753/19 , CA6700/00 , HD8753/81 , HD8751/19 , HD8747/09 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9833/61 , RI9724/01 . Rohkemate tootenumbrite kuvamiseks klõpsake siin Vähema tootenumbri kuvamiseks klõpsake siin

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi toetusvõimalused

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.