Philipsi klienditugi

Philipsi garantii tervise toodetele​

Smartsleep・ Sleep・ Astma

Philips annab oma toodetele ostukuupäevale järgnevaks teatud perioodiks garantii. Garantiiperioodi jooksul ostutõendi esitamise korral parandatakse või asendatakse materjali- ja töövigadest tingitud defektid Philipsi kulul. Heakskiitmata varuosade kasutamisest tulenevate kahjustuste korral on garantii kehtetu. Kasutaja peab rangelt järgima kõiki kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid.

Garantii periood

Järgmine tabel annab ülevaate erinevate Philipsi hügieenitoodete garantiiperioodist:

 

Tervis

Sügava une peapael

24 kuud

Sügava une peapaela asendusandurid

Ilma garantiita

Norskamist leevendav pael

24 kuud

Parem uneprogramm

Ilma garantiita

Käesolev garantii lisandub teie seadusjärgsetele pretensiooniõigustele. Philipsi garantii ei piira teie seadusjärgseid õigusi. 

 

Teatud toodete puhul võib ostjal olla võimalik saada ka pikendatud garantii.


• Pikendatud Philipsi garantii saamiseks registreerige oma toode 90 päeva jooksul pärast ostu oma MyPhilipsi konto abil.

• Pärast registreerimist saadetakse teile kinnitust sisaldav e-kiri, milles sisalduvad pikendatud garantiiga seotud üksikasjad.

• Hoidke oma ostukviitungit ja kinnitusega e-kirja kui pikendatud garantii kehtivuse tõendit turvaliselt.

Garantiitingimused

Iga uue toote garantii algab ostukuupäevast. Garantiiperioodi pikkus varieerub olenevalt tootest. Vaadake jaotist Garantiiperiood, et teha kindlaks oma toote konkreetne garantiiperiood. Vajalik on ostutõendi esitamine.


Philipsi garantii kehtib, kui toodet on käsitsetud nõuetekohaselt ja ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.


Toodetele salvestatud andmed võivad Philipsi hooldustööde käigus kustuda. Soovitame enne toote hooldusesse saatmist andmed salvestada. Philips ei vastuta sellise kahju eest.

Mis ei kuulu garantii alla?

Mis ei kuulu garantii alla?

• Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid. 

• Garantii alusel ei hüvitata teie enda tegevusest, nagu regulaarne hooldamine, tarkvara uuendamine või andmete salvestamine tulenevat kahju.
 

Garantii ei kehti:

• kui ostutõendit on muudetud või see on loetamatu;

• kui toote mudelinumbrit, seerianumbrit või tootmiskuupäeva koodi on muudetud, eemaldatud või need on loetamatud;

• kui toode osteti juba defektsena ;

• kui toote remonti või muudatusi on teinud volitamata teeninduskeskused või isikud;

• kui defekt on tingitud ülemäärasest sihtotstarbevastasest kasutamisest;

• kui defekt on põhjustatud toote väärkasutusest;

• kui defekt on põhjustatud keskkonnatingimustest, mis ei ole kasutusjuhendiga kooskõlas;

• kui defekt on põhjustatud kasutusjuhendis soovitamata väliste seadmete, lisaseadmete või tarvikute (sh tarkvara) ühendamisest;

• kui seade on kahjustatud välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas loomad, äike, tulekahju, loodusõnnetused, transport, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused, vesi vms; (viimase puhul välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on sõnaselgelt öeldud, et toodet võib loputada);

• tavapärase kulumise korral või kuluosade, näiteks pardli terade väljavahetamisel; 

• kui toode ei tööta korralikult, kuna see ei olnud algselt kavandatud, toodetud ega heaks kiidetud vastavas riigis kasutamiseks, mis võib juhtuda toote impordi korral;

• kui toote defektsus tuleneb selliste osade kulumisest, mis on oma olemuselt kuluelemendid;

• toote mitteelektrilistele osadele.

Veaotsing ja remont

Kas teie toode ei tööta nii nagu peaks?

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.