Philipsi klienditugi

Garantii ema ja lapse hooldustoodetele

Lutipudelid・ Pudelisoojendajad・ Beebimonitorid・ Termomeetrid

Philips annab oma toodetele kaheaastase garantii alates ostukuupäevast. Toote materjali- või tootmisvigadest tingitud defektid parandatakse või asendatakse Philipsi kulul, kui ostja esitab ettenähtud aja jooksul ostutõendi. Garantii on kehtetu, kui tootega ei ole kasutatud Philipsi originaaltarvikuid, kui on põhjustanud seadme otstarbele mittevastav või vale kasutamine, hooldamata jätmine, muutmine või volitamata parandamine. Kasutaja peab rangelt järgima kõiki kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid.

Garantii periood

Järgmine tabel annab ülevaate erinevate Philipsi ema ja lapse hooldustoodete garantiiperioodist:

 

Ema ja lapse hooldustooted

Elektrilised rinnapumbad

24 kuud

Käsirinnapumbad

garantii puudub

Pudelid ja pudelitarvikud

garantii puudub

Beebimonitorid

24 kuud

Pudelisoojendajad ja steriliseerijad

24 kuud

Lutid

garantii puudub

Kinkekomplektid ja rinnapiima säilituskotid

garantii puudub

Lisagarantii lisandub teie seadusjärgsele garantiiõigusele ja ei piira teie seadusjärgseid garantiiõigusi. 

Valitud toodete puhul on võimalik saada lisagarantiid.


• Lisagarantii saamiseks registreerige toode MyPhilipsi konto 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.

• Pärast toote registreerimist saadetakse teile kinnituskiri ja lisagarantiiga seotud üksikasjad e-meilile.

• Hoidke oma ostutšekk ja lisagarantii kinnituskiri alles.

Garantiitingimused

Iga uue toote garantii algab ostukuupäevast. Garantiiperioodi pikkus varieerub olenevalt tootest. Vaadake jaotist Garantiiperiood, et teha kindlaks oma toote konkreetne garantiiperiood. Vajalik on ostutõendi esitamine.


Philipsi garantii kehtib, kui toodet on käsitsetud nõuetekohaselt ja ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.


Toodetele salvestatud andmed võivad Philipsi hooldustööde käigus kustuda. Soovitame enne toote hooldusesse saatmist andmed salvestada. Philips ei vastuta sellise kahju eest.

Mis ei kuulu garantii alla?

Mis ei kuulu garantii alla?

• Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid. 

• Garantii alusel ei hüvitata teie enda tegevusest, nagu regulaarne hooldamine, tarkvara uuendamine või andmete salvestamine tulenevat kahju.
 

Garantii ei kehti:

• kui ostutõendit on muudetud või see on loetamatu;

• kui toote mudelinumbrit, seerianumbrit või tootmiskuupäeva koodi on muudetud, eemaldatud või need on loetamatud;

• kui toode osteti juba defektsena ;

• kui toote remonti või muudatusi on teinud volitamata teeninduskeskused või isikud;

• kui defekt on tingitud ülemäärasest sihtotstarbevastasest kasutamisest;

• kui defekt on põhjustatud toote väärkasutusest;

• kui defekt on põhjustatud keskkonnatingimustest, mis ei ole kasutusjuhendiga kooskõlas;

• kui defekt on põhjustatud kasutusjuhendis soovitamata väliste seadmete, lisaseadmete või tarvikute (sh tarkvara) ühendamisest;

• kui seade on kahjustatud välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas loomad, äike, tulekahju, loodusõnnetused, transport, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused, vesi vms; (viimase puhul välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on sõnaselgelt öeldud, et toodet võib loputada);

• tavapärase kulumise korral või kuluosade, näiteks pardli terade väljavahetamisel; 

• kui toode ei tööta korralikult, kuna see ei olnud algselt kavandatud, toodetud ega heaks kiidetud vastavas riigis kasutamiseks, mis võib juhtuda toote impordi korral;

• kui toote defektsus tuleneb selliste osade kulumisest, mis on oma olemuselt kuluelemendid;

• toote mitteelektrilistele osadele.

Veaotsing ja remont

Kas teie toode ei tööta nii nagu peaks?

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.