Philipsi tugi

Kuidas Saeco Minuto espressomasinast katlakivi eemaldada?

Avaldatud 2021-07-04

Saeco Minuto espressomasinast katlakivi eemaldamine aitab masinat optimaalses seisukorras hoida. Avastage, kuidas seda ise lihtsasti teha.

Millist katlakivi eemaldamise protseduuri järgida?

Turul pakutakse erinevat tüüpi Saeco Minuto mudeleid.

 • Ekraaniga Saeco Minuto espressomasina puhul järgige juhiseid „Katlakivi eemaldamise juhised – Minuto koos ekraaniga“
 • Ekraanita Saeco Minuto espressomasina puhul järgige juhiseid „Katlakivi eemaldamise juhised – Minuto ilma ekraanita“

Siit leiate üldise video enamikust Saeco Minuto mudelitest katlakivi eemaldamiseks ja juhised toimingu teostamiseks.

 • Pöörame tähelepanu sellele, et masina kasutusjuhend ei sisalda alati üksikasjalikke juhiseid katlakivi eemaldamise kohta.

Enne katlakivi eemaldamise tsükli algust

 • Kogu katlakivi eemaldamiseks kulub umbes 30 minutit ning see hõlmab katlakivi eemaldamise tsüklit ja loputustsükleid.
 • Kui olete katlakivi eemaldamise toimingut alustanud, tuleb toiming lõpuni läbi teha
 • Kasutage Saeco/Philipsi katlakivi eemaldamisvahendit CA7600 või CA6701; ärge kunagi kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat

Enne alustamist

 • Tühjendage tilgakandik.
 • Hoidke käepärast anum, kuhu katlakivi eemaldamise toimingu raames vesi koguda.
 • Eemaldage veepaagist (kui on olemas) veefilter INTENZA+.
 • Eemaldage Pannarello / Cappuccinatore / automaatne piimavahustaja (kui on olemas).
 • Piimaanumaga masinatel sisestage miinimumtasemini puhta veega täidetud piimaanum.

Katlakivi eemaldamise üldvideo, Saeco Minuto

Play Pause

Katlakivi eemaldamise juhised – Minuto **ekraaniga**

1) Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ) ja valige CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE). Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage nuppu ESPRESSO. Masinatel, millel ei ole menüünuppu, vajutage nuppu CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) ning seejärel valige CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) ja vajutage katlakivi eemaldamise alustamiseks nuppu ESPRESSO.
2) Ekraanil esitatakse katlakivieemaldi sümbol. Piimaanumaga masinate puhul tuletab masin teile esmalt meelde vajadust sisestada min tasemeni puhta veega täidetud piimaanum ning tõmmata piimaanuma dosaator paremale välja (auru sümbol).
3) Võtke veepaak välja. Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamisvahendit veepaaki.
4) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni sümbolini CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) või MAX tähiseni.
5) Pange veepaak tagasi masinasse.
6) Asetage anum kohvi doseerimistoru ning auru / kuuma vee toru / piimadosaatori alla (olenevalt sellest, kas masinal on piimaanum või mitte).
7) Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage õiget nuppu. Mudelist olenevalt võib selleks olla nupp AROMA/PRE GROUND (AROOM/EELJAHVATUS) või CAPPUCINO; vaadake masina ekraanilt, milline nupp valida.
8) Masin hakkab katlakivi eemaldamise lahust intervallidega doseerima. Ekraanil kuvatakse edenemisriba. Selleks kulub umbes 25 minutit.

9) Kui kõik katlakivi eemaldamise vahendi ja vee segu on kasutatud, esitatakse ekraanil sümbol NO WATER (VESI OTSAS).
10) Loputage veepaaki ja täitke see puhta veega kuni MAX taseme tähiseni ning pange paak tagasi. Ekraanil kuvatakse loputamise alustamise sümbol.
11) Piimaanumaga masinatel loputage piimaanum, täitke see puhta veega MIN taseme märgini ja sisestage anum masinasse. Tõmmake piimaanuma dosaator välja, paremale poole (auru sümbol).
12) Asetage anum tagasi.
13) Loputustsükli alustamiseks vajutage õiget nuppu. Mudelist olenevalt võib selleks olla nupp AROMA/PRE GROUND (AROOM/EELJAHVATUS) või CAPPUCINO; vaadake masina ekraanilt, milline nupp valida.
14) Kui ekraanil kuvatakse VALMISOLEKU sümbol, on loputustsükkel lõppenud.
Märkus: Kui VALMISOLEKU sümboli asemel kuvatakse ekraanil sümbolit VESI OTSAS, korrake samme 10–13, kuni kuvatakse VALMISOLEKU sümbol.
Võib-olla peate toimingut mitu korda teostama.

15) Menüüst väljumiseks vajutage õiget nuppu. Mudelist olenevalt võib selleks olla nupp ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS (ESPRESSO/AUR/ERIJOOGID); vaadake masina ekraanilt, milline nupp valida.
16) Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.
17) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi. Piimaanumaga masinate puhul loputage piimaanum.
18) Masin on kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise juhised – Minuto **ekraanita**

1) Võtke veepaak välja. Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamisvahendit veepaaki.
2) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni MAX jooneni. (Palun veenduge, et vesi ulatuks Max jooneni, vastasel juhul on vajalik täiendav loputamine). Pange veepaak tagasi masinasse.
3) Asetage anum kohvi doseerimistila alla.
4) Vajutage ja hoidke all nuppu CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) (vähemalt 3 sekundit), kuni nupp hakkab vilkuma. Masinas alustatakse katlakivi eemaldamist.
Märkus: Nupp CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) jätkab vilkumist seni, kuni katlakivi eemaldamise toiming on lõpetatud.

5) Masin doseerib nüüd katlakivi eemaldamisvahendit intervallidega. Selleks kulub umbes 25 min. Selle perioodi jooksul süttib KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI tuli.
6) Kui tuli VESI OTSAS põleb püsivalt, on veepaak tühi.
7) Tühjendage anum ja pange tagasi. Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse. LOPUTUSTSÜKLI tuli süttib.
8) Kui ESPRESSO nupp vilgub, vajutage seda loputustsükli alustamiseks.
9) Kui tuli VESI OTSAS süttib, on veepaak tühi.
10) Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
11) Nupu KATLAKIVI EEMALDAMINE tuli kustub. Nupu ESPRESSO tuli põleb püsivalt ning märgutuled VESI OTSAS + HÜÜUMÄRK hakkavad vilkuma.
Märkus: Kui LOPUTUSTSÜKLI sümbol süttib uuesti, täitke veepaak kuni MAX tasemeni ja korrake samme 7–10 kuni tuled VESI OTSAS ja HÜÜUMÄRK hakkavad vilkuma. Võib-olla peate toimingut mitu korda teostama.

12) Süsteemi täitmiseks vajutage nuppu ESPRESSO.
13) Nupud ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) hakkavad samal ajal vilkuma ning masin teostab automaatse loputustsükli.
14) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.
15) Masin on nüüd kasutusvalmis.

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi toetusvõimalused

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.