Philipsi tugi

Kuidas Saeco Xsmalli espressomasinast katlakivi eemaldada?

Avaldatud 2021-07-04

Saeco Xsmalli õige katlakivi eemaldamise toiming oleneb espressomasina tüübist ja seerianumbrist. Lugege, millist protseduuri järgida.

Lugege, milline katlakivi eemaldamise protseduur teie Xsmalli mudelile kohaldub

Katlakivi eemaldamise toiming oleneb masina tüübist ja seerianumbrist.

Tüübi ja seerianumbri leiate hooldusluugi siseküljel olevalt sildilt.

Masinatüübid: HD8743 – HD8747 ja RI8743 – RI8747 ning seerianumber vahemikus TW901241438213 ja TW901434485351.
Järgige katlakivi eemaldamise toimingu versiooni Xsmall 1

Masinatüübid: HD8743 – HD8747 ja RI8743 – RI8747 ning seerianumber kuni TW901241438213 või alates TW901434485351.
Järgige katlakivi eemaldamise toimingu versiooni Xsmall 2

Masinatüübid: HD8644 – HD8647.
Järgige katlakivi eemaldamise toimingu versiooni Xsmall 3

Masinatüübid: HD8642 – HD8643.
Järgige katlakivi eemaldamise toimingu versiooni Xsmall 4

Enne katlakivi eemaldamist

Kogu katlakivi eemaldamiseks kulub umbes 30 minutit ning see hõlmab katlakivi eemaldamise tsüklit ja loputustsükleid. Kui olete katlakivi eemaldamise toimingut alustanud, tuleb toiming lõpuni läbi teha.

Enne alustamist

 • Tühjendage tilgakandik.
 • Hoidke käepärast anum, kuhu katlakivi eemaldamise toimingu raames vesi koguda.
 • Eemaldage veepaagist (kui on olemas) veefilter INTENZA+.
 • Eemaldage Pannarello / Cappuccinatore / automaatne piimavahustaja (kui on olemas).

Katlakivi eemaldamise protseduur, Xsmall 1

Masinatüübid: HD8743 kuni HD8747 ja RI8743 kuni RI8747, lisaks seerianumber vahemikus TW901241438213 kuni TW901434485351.

Pärast toimingu alustamist tuleb see katkestamata lõpule viia. Masina lahtiühendamisel toimingut ei lõpetata.
Juhul kui te ei saa katlakivi eemaldamise toimingut lõpetada, ühendage masin lahti, seadistage juhtnupp asendisse BEAN (UBA), lülitage masin sisse (ON) sisse-/väljalülitamise (ON/OFF) nuppu vajutades. Masin alustab automaatselt katlakivi eemaldamise toimingut sammust 6. Jätkake sealt kuni lõpuni.

Katlakivi eemaldamise toiming

1) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.
2) Lülitage masin välja, vajutades sisse-/väljalülitamise (ON/OFF) nuppu.
3) Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).
4) Asetage suur anum kuuma vee tila / aurutila alla
5) Vajutage nuppe ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) samal ajal umbes 5 sekundit. Punane HÜÜUMÄRGI tuli hakkab kiiresti vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.
6) Masin hakkab üheminutiliste intervallide järel sisemiselt katlakivi eemaldamisvahendit tilgakandikule doseerima. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu. Selleks kulub ligikaudu 5 minutit. Oodake, kuni roheline 2 CUPS (2 TASSI) märgutuli süttib.

Tähelepanu! Kui olete masina enne kahe nupu vajutamist välja lülitanud, hakkab masin katlakivi eemaldamise tsükli teostamise asemel kohvi doseerima. Sellise juhul alustage uuesti 2. sammuga.

7) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI).
8) Pärast umbes 1 minutit doseerib masin mitme üheminutilise intervalli järel läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub ligikaudu 15 minutit.
9) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) hakkab aeglaselt vilkuma, keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA). Punane tuli NO WATER (VESI OTSAS) süttib põlema.
10) Tühjendage suur anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.

Loputustsükkel

11) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
12) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin täidab sisemised süsteemid.
13) Pärast seda hakkab roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) aeglaselt vilkuma. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).
14) Masin doseerib vett sisemiselt tilgakandikule. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu.
15) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin doseerib nüüd läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi.
16) Pärast seda hakkab roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) aeglaselt vilkuma. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA). Punane tuli NO WATER (VESI OTSAS) süttib põlema.

Teine loputustsükkel

17) Tühjendage suur anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.
18) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
19) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI).
20) Masin doseerib nüüd läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi.
21) Pärast seda lülitub masin välja. Punane HÜÜUMÄRGI tuli kustub. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).
22) Loputage tilgakandik ja pange tagasi. Paigaldage Pannarello / Cappuccinatore ja INTENZA+ veefilter tagasi (kui kohaldub).
23) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
24) Kohvi valmistamiseks lülitage masin sisse.

Katlakivi eemaldamise protseduur, Xsmall 2

Masinatüübid: HD8743 kuni HD8747 ja RI8743 kuni RI8747 ning seerianumber kuni TW901241438213 või alates TW901434485351.

Katlakivi eemaldamise toiming:

1) Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud ja juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA) seadistatud.
2) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.
3) Asetage suur anum kuuma vee tila / aurutila alla
4) Keerake juhtnupp HOT WATER(KUUM VESI) asendisse ja doseerige 2–3 tassi (umbes 150 ml) kuuma vett. Doseerimise lõpetamiseks keerake juhtnupp tagasi asendisse BEAN (UBA).
5) Laske katlakivi eemaldamisvahendil 10 minutit seista.
6) Keerake juhtnupp HOT WATER(KUUM VESI) asendisse ja doseerige 2–3 tassi (umbes 150 ml) kuuma vett. Doseerimise lõpetamiseks keerake juhtnupp tagasi asendisse BEAN (UBA).
7) Laske katlakivi eemaldamisvahendil 3 minutit seista.
8) Korrake samme 6 ja 7, kuni veepaagis ei ole enam katlakivi ning tuli NO WATER (VESI OTSAS) põleb püsivalt.

Esimene loputustsükkel

9) Kui tuli NO WATER (VESI OTSAS) põleb püsivalt, keerake juhtnupp tagasi asendisse BEAN (UBA). Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega.
10) Tühjendage masina poolt doseeritava vedeliku kogumiseks kasutatud anum ja asetage see kuuma vee / auru toru alla.
11) Keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masina loputustsükkel algab. Laske veel joosta, kuni veepaagis ei ole enam vett ja tuli NO WATER (VESI OTSAS) põleb püsivalt.
12) Keerake juhtnupp tagasi asendisse BEAN (UBA).

Teine loputustsükkel

13) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Tühjendage masina poolt doseeritava vedeliku kogumiseks kasutatud anum ja asetage see aurutoru alla.
14) Asetage tass doseerimistoru alla ja valmistage üks kohv. Vajutage ESPRESSO nuppu ja vabastage see. Masin hakkab kohvi valmistama. Oodake, kuni kohvi valmistamine on lõppenud ja eemaldage tass.
15) Asetage anum kuuma vee tila / aurutila alla
16) Keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Laske veel joosta, kuni veepaagis ei ole enam vett ja tuli NO WATER (VESI OTSAS) põleb püsivalt.
17) Keerake juhtnupp tagasi asendisse BEAN (UBA).
18) Loputage tilgakandik ja pange tagasi. Paigaldage Pannarello / Cappuccinatore ja INTENZA+ veefilter tagasi (kui kohaldub).
19) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

Katlakivi eemaldamise protseduur, Xsmall 3

Masinatüübid: HD8644 kuni HD8647 koos juhtnupuga.

1) Lülitage masin välja, OFF.
2) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.
3) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.
4) Asetage suur anum auru-/veetoru alla.
5) Keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA).
6) Vajutage nuppe ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) samal ajal 5 sekundi jooksul.
Masin doseerib üheminutiliste intervallide järel sisemiselt katlakivi eemaldamisvahendit tilgakandikule. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu. Selleks kulub ligikaudu 5 minutit. Oranž katlakivi eemaldamise tuli hakkab aeglaselt vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.

7) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Pärast umbes 1 minutit doseerib masin mitme üheminutilise intervalli järel läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub ligikaudu 15 minutit.
8) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) tuli vilgub aeglaselt, keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA). Tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) kustub ja tuli NO WATER (VESI OTSAS) hakkab püsivalt põlema.
9) Eemaldage ja tühjendage anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.
10) Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
11) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin teeb lühisega seoses ettevalmistusi.
12) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) hakkab aeglaselt vilkuma, keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA). Masin doseerib vett sisemiselt tilgakandikule. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu.
13) Kui roheline tuli TWO CUPS (KAKS TASSI) põleb püsivalt, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Nüüd doseerib masin auru-/veetoru kaudu.
14) Pärast loputustsükli lõpetamist kustub oranž tuli DESCALIND (KATLAKIVI EEMALDAMINE) ja tuli EXCLAMATION (HÜÜUMÄRK) vilgub. Keerake juhtnupp keskmisesse asendisse BEAN (UBA).
15) Roheline režiimi STANDBY (OOTEREŽIIM) tuli vilgub. Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.
16) Masin on kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise protseduur, Xsmall 4

Masinatüübid: HD8644 kuni HD8647 ilma juhtnuputa.

 1. Lülitage masin välja (OFF).
 2. Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.
 3. Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.
 4. Asetage suur anum kohvi doseerimistila alla.
 5. Vajutage ESPRESSO nuppu 5 sekundit. Oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli hakkab aeglaselt vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.
 6. Masin doseerib mitme üheminutilise intervalli järel kohvi doseerimistoru kaudu katlakivi eemaldamisvahendit seni, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub ligikaudu 20 minutit.
 7. Punase tule NO WATER (VESI OTSAS) süttimisel eemaldage ning tühjendage anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.
 8. Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.
 9. Masin hakkab vett kohvi doseerimistila kaudu doseerima. Kogu loputustsükli ajal vilgub oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli kaks korda.
 10. Pärast loputustsükli lõpetamist kustub oranž KATLAKIVI EEMALDAMISE tuli ja roheline režiimi STAND-BY (OOTEREŽIIM) tuli vilgub. Masin soojeneb ja teostab automaatse loputustsükli.
 11. Masin on kasutusvalmis.
Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi toetusvõimalused

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.