1
Alustamine

Philipsi espressomasina kasutuselevõtt

Espressomasina seadistamine ja oma eelistusele vastava kohvi valmistamine

 

Õnnitleme Philipsi espressomasina ostu puhul. Lugege espressomasina seadistamise kohta ja kohandage sätteid vastavalt oma eelistusele. Pärast mõne lihtsa nõuande järgimist saate hakata head kohvi valmistama!

Kohvimasina seadistamine

Philipsi kohvimasinad

Philips 5400 LatteGo

Jak používat kávovar řady Philips 5000 LatteGo

Philips 5000 LatteGo

Jak používat kávovar řady Philips 5000 LatteGo

Philips 3100 un 4000

Jak používat kávovar řady Philips 3100 a 4000

Philips 3000

Jak používat kávovar řady Philips 3000

Philips 2100

Jak používat kávovar řady Philips 2100

Philips 1200 un 2200

Jak používat kávovar řady Philips 2100

Philips 2200 LatteGo

Jak používat kávovar řady Philips 2200

Philips 3200

Jak používat kávovar řady Philips 3200

Philips 3200 LatteGo

Jak používat kávovar řady Philips 3200

Täitke veepaak

 

Võtke veepaak seadmest välja ja täitke see puhta veega kuni „Max“ taseme näidikuni.

Täitke kohvioa salv

 
 
 

 

Täitke kohvioa salv espressoubadega.

Espresso-
masina sisse-
lülitamine
 

 

Sisestage väike pistik masina tagaosas olevasse pistikupessa ja elektripistik seinapistikusse. Keerake pealüliti asendisse „I“ (kui see on masinal olemas). Masina sisselülitamiseks vajutage valmisoleku nuppu.

Asetage tass kuuma vee tila / aurutila alla

 

Vedelikuga eeltäitmisel doseeritava vee kättesaamiseks asetage kuuma vee tila / aurutila alla anum.

Süsteemi vedelikuga eeltäitmine

 

Süsteemi vedelikuga eeltäitmise vajadusele osutab teade. Ilma näidikuta masinal vilgub hüüumärk. Espressomasinast olenevalt keerake alustamiseks valits kas kuuma vee ikooni peale või vajutage nuppu „Espresso“. Pärast süsteemi vedelikuga eeltäitmist masin soojeneb. Lisateavet lugege vastava espressomasina tugiteenuste lehelt, kust leiate ka kasutusjuhendi.

Kasutage otsingus oma Philipsi espressomasina nimetust või tootenumbrit

Üksikasjalikum teave Philipsi espressomasina kasutama hakkamise kohta on kõigest mõne kliki kaugusel.

Masina seadistamise juhendvideod.

Kohviveski seadistused

 

Jahvatamise sätteid saab reguleerida kohvioa salve sees oleva nupuga – alates peenjahvatusest täisväärtusliku espresso valmistamiseks kuni jämejahvatuseni mahedama kohvimaitse saavutamiseks.

 

Reguleerige jahvatamise sätteid ainult ajal, mil masin kohviubasid jahvatab.

 

Kohviveski reguleerimiseks asetage tass kohvitila alla. Vajutage nuppu „Espresso“ ja muutke reguleernupuga seadistust ajal, mil kohviveski hakkab jahvatama.

„Memo“ sätted

 

Saate iga kohviretsepti puhul kangust vastavalt isiklikule maitsele ja tassi suurusele reguleerida, kasutades selleks funktsiooni „Memo“.
 

Vajutage ja hoidke all reguleeritavat nuppu, kuni kuval esitatakse „Memo“ ikoon või nupp hakkab vilkuma. Seejärel siseneb masin programmeerimisfaasi ja hakkab valitud kohvi valmistama. Toimingu lõpetamiseks vajutage nuppu OK või programmeeritavat nuppu. See oleneb espressomasina mudelist.

Aroomi kanguse sätteid

 

Kohvi kanguse muutmiseks vajutage nuppu „Aroma strength“ (Aroomi kangus) või keerake juhtvalits ühele oa sätete väärtusest. See on iga masina puhul erinev.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.